Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Title
Przejdź do treści
30 listopada 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (26 października 2023 r.).
Od 1 stycznia 2024 r. wzrasta wartość posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) do kwoty 12 zł netto.
Od 2015 r. posiłki miały wartość 7.50 zł. Jej wzrost nastąpił dopiero od 1 stycznia 2023 r. na 9 zł.
Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było realizacją jednego z postulatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zgłoszonego w kwietniu 2023 r. w ramach tzw. „dialogu społecznego”.
W tym roku główna ceremonia Święta Straży Ochrony Kolei została zorganizowana w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W Obchodach z okazji 105. rocznicy powołania formacji uczestniczyli honorowi goście – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, a także kierownictwo Komendy Głównej SOK na czele z Komendantem Głównym dr. inż. Józefem Hałykiem.

Galeria
Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 20 listopada 2023 r. zorganizowała w Warszawie uroczystość z okazji Święta Kolejarza. Wśród gości znaleźli się m.in. wiceminister infrastruktury, Pan Andrzej Bittel, Prezes Zarządu PKP S.A., Pan Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP PLK S.A., Pan Ireneusz Merchel oraz inni znamienici goście, reprezentujący społeczność kolejową.

Galeria
700 zł plus 600 zł, łącznie 1300 zł. Tyle pracownicy PLK otrzymają dodatkowej wypłaty za miesiąc listopad, która zostanie wypłacona 8 grudnia 2023 r.
Z okazji Święta Kolejarza na podstawie zapisów ZUZP pracownicy otrzymają wypłaty po ok. 700 zł.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się z apelem do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o pilne przeprowadzenie pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych.
„Projekt, pod którym NSZZ „Solidarność” zebrał kilkaset tysięcy podpisów, miał już swoje pierwsze czytanie 14 grudnia 2021 roku, czyli w poprzedniej kadencji, i głosowały za jego dalszym procedowaniem niemal wszystkie opcje polityczne. Niestety od tego czasu akt ten zalega w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a prace nad nim zostały zamrożone” – wskazała Komisja Krajowa.
Święto Kolejarza i przypadające na dzień 25 listopada święto patronalne św. Katarzyny Aleksandryjskiej obchodzimy w różny sposób. Z tej okazji obywają się różne wydarzenia. Organizowane są Msze św., okolicznościowe spotkania, wręczane są odznaczenia resortowe i państwowe dla pracowników.
Pod hasłem „Mocni świadectwem wiary”, na Jasnej Górze już po raz 40 kolejarze z całej Polski, ze wszystkich Spółek związanych z koleją, stawili się przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski.

Galeria
W 2023 r. po raz czterdziesty kolejarze pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Nasza ogólnopolska pielgrzymka odchodziła piękny jubileusz. To świadectwo wiary kolejarzy i zawierzenia codziennych spraw, a szczególnie tych branżowych, związanych z pracą i działalności kolei, a w ostatnich dwudziestu latach spółek kolejowych.
Pomimo wielu zmian, których doświadczyła Polska Kolej następne pokolenia corocznie pielgrzymują do Częstochowy z potrzeby serca i tradycji bo tutaj zawsze kolejarze czuli się razem zjednoczeni oraz jeszcze bardziej mocni niezależnie od tego kto rządził...
26 października 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (26 września 2023 r.).
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w trakcie obrad Rady dyskutowała na temat ograniczeń zatrudnienia w inżynierii ruchu, które mają miejsce w ostatnich tygodniach.
Wskazywano wiele przykładów, gdzie w zakładach linii kolejowych likwiduje się dyżurnych peronowych, albo zastępuje ich zwrotniczymi, ogranicza pracę poprzez jej skrócenie, redukuje ilość dyżurnych tam gdzie są posterunki wieloosobowe (np. w porze nocnej). Odbywa się to kosztem pracowników, którzy pracują przejmując dodatkowe zadania, które dotychczas wykonywał inny pracownik.
Członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” od 23 do 25 października w Jeleniej Górze podsumowali pierwsze pół roku nowej kadencji 2023-2028.

Galeria
Rozwój nie polega na tym, że robi się rzeczy łatwe i tanie. Jeśli chcesz się rozwijać to musisz robić rzeczy na granicy swoich możliwości, nie da się inaczej - w pracy, na siłowni, w sporcie. Tak samo państwo - bez stawiania sobie trudnych wyzwań zbudujemy sobie „Polskę minimum” - bez ambicji, bez perspektyw, bez nadziei.
Ot, żeby była ciepła woda w kranie.
Ostatnie dni to furiackie ataki na CPK, które można by (trochę) zrozumieć gdyby opierały się na faktach, ale w 95% opierają się na kłamstwie. Dzisiaj więc omówimy sobie jak to jest z tym CPK.
Piotr Duda został po raz czwarty wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Spale. Władze Związku wybrano na nową, pięcioletnią kadencję 2023-2028.

Galeria
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” monitorując warunki pracy w PLK widzi potrzebę uregulowania sprawy zachowania czystości – sprzątania powierzchni wspólnej na posterunkach ruchu (LCS), gdzie występuje kilka stanowisk pracy w różnych zespołach pracowniczych, a łączna powierzchnia wynosi nawet 150 m2.
Kto ma w takiej sytuacji sprzątać LCS?
O stanowisko w tej sprawie wystąpiliśmy do Państwowej Inspekcji Pracy, która w odpowiedzi potwierdziła, że obowiązek utrzymywania pomieszczeń pracy w czystości spoczywa na pracodawcy. Naszym zdaniem, to on powinien zlecić sprzątanie firmie zewnętrznej tak jak robi to z pomieszczeniami biurowymi ISE czy gabinetem dyrektora.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zaapelowała o udział w zbliżających się wyborach i referendum.
Nie wskazujemy na kogo głosować. Przypominamy jednak, że dalsza realizacja naszych postulatów zależy od tego kto będzie rządził. Chcemy aby sprawy pracownicze były dla władzy ważne, a wynegocjowane w ostatnich latach prawa i świadczenia nadal utrzymane i obowiązujące.
Straż Ochrony Kolei jest jednostką organizacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NSZZ „Solidarność” jest największym i najprężniej działającym związkiem zawodowym działającym w SOK.
11 października 2023 r. zorganizowane zostało cykliczne posiedzenie Komisji Zakładowej w Warszawie. Prowadził je Włodzimierz Ganczar, przewodniczący „Solidarności” w SOK. W obradach uczestniczył Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK), przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PLK.

Galeria
NSZZ „Solidarność” od początku sprzeciwiał się ustawie podnoszącej wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia, którą ostatecznie przegłosował rząd PO–PSL.
Związkowcy jednak nie odpuścili, dzięki czemu udało się w 2017 roku przywrócić poprzednie progi emerytalne.
W tym roku 15 października Polacy w referendum sami zdecydują, czy chcą pracować dłużej, czy nie.
26 września 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK zebrała się na wrześniowym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Przed jej obradami odbyło się spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który m.in. wysłuchał informacji z wyników audytów wewnętrznych przeprowadzonych w Spółce od początku bieżącego roku.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w piśmie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. wyraziła zaniepokojenie ograniczeniami zatrudnienia w zespole inżynierii ruchu zwracając się o zmianę polityki Spółki w poruszonych w piśmie sprawach oraz ich wyjaśnienie.
Ponadto związek wskazał nadmierne obciążenie pracą i zwiększające się ryzyko błędu, a co za tym idzie zagrożenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu.
Poniżej zamieszczamy treść naszego wystąpienia.
Po pięciu godzinach intensywnego marszu zdobyliśmy Wielką Raczę, której wysokość wynosi 1 236 m. Jest to jeden z najwyższych szczytów Beskidu Żywieckiego.
Uczestnicy wstali wczesnym rankiem, aby z różnych miejsc Polski stawić się na zbiórkę w Katowicach, drugiego trekkingu górskiego zorganizowanego przez Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.

Galeria

Rząd wydał rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia na 2024 rok. Od 1 stycznia 2024 r. najniższa krajowa wyniesie 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł.
W lipcu nastąpi druga podwyżka płacy minimalnej. Najniższe wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł brutto, a stawka godzinowa do 28,10 zł. Obecnie najniższa krajowa wynosi 3600 zł brutto.
Podobnie było w 2023 r., gdzie minimalne wynagrodzenie wzrosło od stycznia (wynosiło 3490 zł) i lipca (wynosiło 3600 zł).
Wierni najważniejszym zasadom związkowym, wszystko co robimy, robimy z myślą o Was. Dlatego też wybrani członkowie Rady SZIK od 18 do 20 września 2023 r. w Tczewie, uczyli się jak pisać, żebyście chcieli czytać. A przynajmniej, sprawić by czytanie naszych tekstów było jak najmniej bolesne.
Na Drodze Miłosierdzia każdy z nas ma wypisane swoje, indywidualne stacje i przystanki. Ten przypadający na Łagiewniki miał miejsce na 21. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy 9 września 2023 r. Nie wszyscy na nim wysiedli, wielu pojechało dalej, gdzieś w bliżej nieokreślonym kierunku, być może do nikąd …

Galeria

6 września 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Pierwsze po wakacjach obrady zdominowane zostały przez sprawy pracownicze i decyzje dotyczące bieżącej działalności sekcji.

Galeria
„Pragnę wyrazić wdzięczność za codzienny trud wkładany przez Państwa w wykonywaniu obowiązków służbowych. W podziękowaniu za Państwa zaangażowanie w pracę i rozwój Naszej Spółki, Zarząd PKP PLK podjął decyzje o wypłacie nagrody pieniężnej  za 2023 r.
Wypłata nagrody w wysokości 800 zł brutto nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za sierpień 2023 r.
Gratyfikacją objęci zostaną pracownicy będący w stanie zatrudnienia na dzień 1 września 2023 r.” – czytamy w komunikacie Ireneusza Merchel, prezesa Zarządu PKP PLK S.A. do pracowników Spółki.
22 sierpnia 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (6 lipca 2023 r.).
Analiza wynagrodzeń w PLK skłania do ciekawych refleksji. Beneficjentami podwyżek wynagrodzeń są pracownicy PLK niezależnie od przynależności związkowej, a nawet ci, którzy nie należą do związków zawodowych (tzw. humorystycznie - pasażerowie na gapę …). Wśród nich są tacy, którzy są tak wybitni (jak sami twierdzą o sobie), „że podwyżka i tak im się należy” i to bez związkowych negocjacji z Zarządem. Według nich tak, czy owak by ją dostali.
W niedzielę 16 lipca 2023 r. odbyła się uroczystość obchodów 43. Rocznicy Strajku Lubelskich Kolejarzy, zorganizowana przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
Uroczystość rozpoczęła się od nadania imienia Lubelskiego Lipca ’80 budynkowi dworca PKP w Lublinie.

Galeria
12 lipca 2023 r. z inicjatywy przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” odbyło się zebranie zespołu problemowego SZIK ds. spółek Grupy PLK.
W zebraniu uczestniczyli przewodniczący zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”: Tadeusz Felkowski (Dolkom Wrocław), Andrzej Glica (PPM-T Gdańsk), Krzysztof Kapałka (PNUIK Kraków), Piotr Przybyła (ZRK-DOM Poznań) oraz Henryk Sikora przewodniczący SZIK.
W kwietniu 2023 r. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wystosowała do Zarządu PLK pismo zawierające 8 postulatów związku. Najważniejszym z nich był wzrost wynagrodzenia dla pracowników Spółki. Został on zrealizowany, podpisanym 18 maja 2023 r. protokołem ustaleń o podwyżce wynagrodzenia pracowników, średnio o 640 zł w wynagrodzeniu zasadniczym (z pochodnymi dało to kwotę średnio ponad 1000 zł na pracownika).
W dniu 25.06.2023 r. meczem pań rozpoczęto rozgrywki 27 Grand Prix Opolszczyzny (GPO) w siatkówce plażowej. Jest ono świętem sportowym województwa oraz promocją NSZZ „Solidarność” (uczestnicy ubrani byli w koszulki sportowe z logo „Solidarności”). To wyjątkowe wydarzenie sportowe organizowane od wielu lat otrzymuje po raz kolejny dofinansowanie Marszałka Województwa Opolskiego, a także NSZZ „Solidarność” z Regionu Śląsk Opolski i Regionu Małopolska oraz Krajowej Sekcji Kolejarzy (boiska udekorowane były banerami i flagami „Solidarności”). Ponadto patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja Polska program TVP 3.

Galeria
6 lipca 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się treścią warunków do składania ofert na badania sprawozdań finansowych PLK i Grupy PLK na najbliższe lata, wypracowując rekomendacje ich przyjęcia przez Radę.
Od 1 lipca 2023 r., wzrosło (po raz drugi w tym roku) minimalne wynagrodzenie za pracę.
W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększy się z dotychczasowych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z 22,80 zł do 23,50 zł.
Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 480 zł i wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. kwota kolejny raz wzrosła do 3600 zł brutto (to 2783,86 zł netto).
W dniu 23 czerwca 2023 r. na boiskach piłkarskich w Zduńskiej Woli (miasto położone w województwie Łódzkim), odbył się II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Patronat nad wydarzeniem został udzielony przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, a partnerem wydarzenia była spółka z Grupy PLK: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe z Gdańska.

Galeria

Wyniki II Turnieju o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” rozegranego w dniu 23 czerwca 2023 r. w Zduńskiej Woli.
W turnieju wzięło udział 10 drużyn, reprezentujących kolejowe zakłady pracy.

W dniu 17 czerwca 2023 r. na bocznicy kolejowej w Wieruszowie pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” odbyły się VII Mistrzostwa Polski w wyścigach drezyn ręcznych. Patronat nad mistrzostwami objął także Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Współorganizatorem wydarzenia była Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy ZLK Ostrów Wielkopolski.

Galeria
15 czerwca 2023 r.
W siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, na comiesięcznym posiedzeniu obradowała Rada Nadzorcza PLK. Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się sprawozdaniami finansowymi Grupy Kapitałowej PLK za rok 2022 wypracowując rekomendacje ich przyjęcia przez Radę.
Katarzyna Etmanska jest wiceprzewodniczącą Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Bydgoszczy. Pracuje w ISE Toruń Główny na stanowisku zawiadowcy ds. inżynierii ruchu.
Zbiórka pieniędzy dotyczy jej piętnasto letniego syna Igora.
7 czerwca 2023 r., przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki po półrocznych negocjacjach podpisali pierwsze od 1991 roku porozumienie pomiędzy rządem i Solidarnością, obejmujące sprawy ogólno pracownicze.
Dla kolejarzy oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których przysługuje prawo do emerytur pomostowych będą mogli dalej z nich korzystać, zwiększy się odpis na ZFSZ od lipca br. i od początku 2024 r. oraz podniesiony zostanie roczny limit odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
W dniach 5-6 czerwca odbył się XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców (KST) NSZZ „Solidarność”. Sekretariat jest strukturą branżową NSZZ „Solidarność", która obok organizacji zakładowych i regionów posiada osobowość prawną.

Galeria
31 maja 2023 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (27 kwietnia 2023 r.).
W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił, a 23 maja 2023 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która nadaje ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym (tj. podczas pełnienia obowiązków służbowych), a tym samym zwiększa bezpieczeństwo i ochronę pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
 • maszynista,
 • prowadzący pojazdy kolejowe,
 • dyżurny ruchu,
 • nastawniczy,
 • zwrotniczy,
 • kierownik pociągu,
 • ustawiacz,
 • manewrowy,
 • rewident taboru,
 • automatyk,
 • toromistrz,
 • dróżnik przejazdowy,
 • konduktor,
 • pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku wchodzący w skład obsady pociągu.
30 maja 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się zebranie Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” (MKK) w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jego celem było podsumowanie działalności od 2018 roku oraz wybory władz MKK.

Galeria
Rozmowa z Henrykiem Sikorą - przewodniczącym Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
W dniach 22-23 maja 2023 r. w Warszawie odbyło się XXIX Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK).
Krajowa Sekcja Kolejarzy zrzesza 23 645 członków związku, pracowników spółek Grupy PKP i jednostek organizacyjnych funkcjonalnie powiązanych z infrastrukturą oraz transportem kolejowym. Tworzy ją 7 regionalnych sekcji kolejarzy oraz komisje zakładowe I międzyzakładowe z regionów w których nie działają regionalne bądź międzyregionalne sekcje kolejarzy.

Galeria
18 maja 2023 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Spółki pod przewodnictwem Pana Ireneusza Merchel, prezesa PLK ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK.
Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Sikora, Piotr Pazera i Roman Kowalski.

15 maja 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Wzięli w nim udział przedstawiciele:
 • strony rządowej, reprezentowanej przez Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
 • Związku Pracodawców Kolejowych, reprezentowanego m. in. przez Krzysztofa Mamińskiego, prezesa ZPK,
 • związków zawodowych (Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował Henryk Sikora).
   
11 maja 2023 r. w siedzibie sekcji odbyło się pierwsze zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w kadencji 2023-2028.
Rada omówiła najważniejsze sprawy, którymi aktualnie zajmuje się związek. Najwięcej dyskusji wzbudziła sprawa podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK. Przewodniczący sekcji przekazał informacje o przebiegu dotychczasowych rozmów z Zarządem oraz z posiedzenia Rady Nadzorczej PLK, gdzie sprawa podwyżek była także omawiana.

Galeria
Najbliższe rozmowy Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) z Sekcją Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) i innymi związkami zawodowymi  działającymi w PLK, zaplanowano na najbliższy czwartek 18 maja w warszawskiej siedzibie Spółki.
W dniach od 8-11.05.2023 r. w Gdańsku w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyły się Warsztaty Medialne zorganizowane przez Krajowy Sekretariat Transportowców dla związkowców z sekcji zawodowych działających w ramach Krajowej Sekcji Kolejarzy. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie warsztatów.

Galeria
27 kwietnia 2023 r.
Na comiesięcznym swoim posiedzeniu, w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, obradowała Rada Nadzorcza PLK. Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się m.in. sprawozdaniami finansowymi PLK za rok 2022, procedurami prowadzenia kontroli wewnętrznych oraz oceną ich efektywności.
25 kwietnia 2023 r. w biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Delegaci (obecnych było 76 delegatów) reprezentujący zakładowe organizacje związkowe „Solidarności” działające w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w czterech spółkach Grupy PLK wysłuchali sprawozdania z działalności sekcji w okresie od 17.11.2021 r. do 25.04.2023 r. oraz dokonali wyboru władz statutowych na kadencję 2023-2028. Przewodniczącym został Henryk Sikora, który pełnił tę funkcję przez ostatnie siedemnaście miesięcy.

Galeria
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” 12 kwietnia 2023 r. wystąpiła z inicjatywą wszczęcia dialogu społecznego, w którym zażądała od Zarządu PLK realizacji przedstawionych postulatów (jest ich 8).
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów pozapaliwowych (Stop Cafe, OrlenOIL, myjnia) na stacjach paliw PKN ORLEN.
Związkowcy, którzy już posiadają elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność” muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji PKN ORLEN by wyrobić kartę BiznesTank.
12 kwietnia 2023 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółki pod przewodnictwem Pana Ireneusza Merchel Prezesa PLK ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK.
PGE Polska Grupa Energetyczna 3 kwietnia 2023 r. zakończyła proces zakupu 100% udziałów PKP Energetyka. Spółka pod nowym zarządem zmieni nazwę na PGE Energetyka Kolejowa. Tym samym Grupa PGE umocniła swoją pozycję największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo polskiej energetycznej infrastruktury kolejowej.
Członkowie i sympatycy Solidarności odpowiedzieli na apel przewodniczącego Piotra Dudy, tłumnie przybywając na Marsze Papieskie, które 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II przeszły ulicami wielu polskich miast.
Marsze Papieskie przeszły ulicami wielu polskich miast 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci papieża Polaka. Do licznego udziału w przemarszach wzywał uprzednio przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Galeria
30 marca 2023 r.
W siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, na comiesięcznym posiedzeniu, obradowała Rada Nadzorcza PLK. W tym samym dniu, rano spotkał się Komitet Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się m.in. sprawozdaniami finansowymi, polityką rachunkowości w PLK, procedurami wyboru firmy audytorskiej, do badania sprawozdań finansowych, w Grupie PLK oraz audytami wewnętrznymi.
W dniach 25-26 marca 2023 r., odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Szczecinie.

Galeria
W proteście przeciwko szkalowaniu dobrego imienia Świętego Jana Pawła II,  Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” współorganizuje Marsz Papieski 2 kwietnia br. w Warszawie w 18. Rocznicę Jego śmierci. Również niektóre Regiony organizują podobne wydarzenia.

Weź w nich udział. Jesteśmy mu to winni!
W dniu 24 marca 2023 r. odbyło się Zebranie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PNUIK w Krakowie.
Przewodniczącym Komisji Zakładowej na kadencję 2023 - 2028 został ponownie wybrany Krzysztof Kapałka.

Galeria
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Wałbrzychu odbyło się 24.03.2023 r. w Jaworzynie Śląskiej. Z ramienia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” wybory nadzorował Sławomir Bielakiewicz (zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk).

Galeria
W dniu 17 marca 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Warszawie, odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Warszawie.

Galeria
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze odbyło się 16.03.2023 r. w Zbąszynku. Z ramienia Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” wybory nadzorował Dariusz Liniart (zastępca przewodniczącego Regionu Zielonogórskiego).

Galeria
„W odpowiedzi na Państwa pismo nr SZIK 12/02/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. dotyczące podwyżki wynagrodzeń w 2023 r. dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uprzejmie informuję, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w ciągu miesiąca odbędzie się spotkanie ze Związkami Zawodowymi w celu ustalenia zasad podwyżki wynagrodzeń, w tym jej wysokości”.
Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu zostało zwołane w dniu 16.03.2023 r. W spotkaniu wyborczym uczestniczył i służył eksperckim wsparciem Zbigniew Gadzicki z Regionu Dolnośląskiego (członek Krajowej Komisji Wyborczej).

Galeria
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu odbyło się 15.03.2023 r. Z ramienia Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wybory nadzorował Krzysztof Kotowicz (zastępca przewodniczącego Regionu). W zebraniu dział wzięli zaproszeni goście: pan dyrektor Włodzimierz Zembol, zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych pan Andrzej Oleksy, oraz członek Rady Nadzorczej PLK, a jednocześnie przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryk Sikora.

Galeria
W dniu 9 marca w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.

Galeria
Proces dochodzenia do dzisiejszego poziomu wynagrodzeń pracowników wynagradzanych na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. trwał wiele lat i miał różne etapy. Przypomnę podwyżki z ostatnich dziesięciu lat, bo w tym czasie ich poziom był bardzo zróżnicowany i miał bezpośredni wpływ na obecne wynagrodzenie każdego z pracowników PLK.
W dniu 2 marca 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” działającej przy PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie.
Zebranie zgromadziło 31 delegatów reprezentujących przedstawicieli Komisji Oddziałowych z poszczególnych Regionów CRI (Koła), tj. Warszawa – Region Centralny, Warszawa – Biuro Centrum, Poznań, Lublin, Kraków, Wrocław, Sosnowiec i Gdańsk.

Galeria
W dniu 1 marca 2023 r. zebrali się członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).
Na początku obrad przewodniczący Henryk Sikora przekazał informację z działalności Prezydium SZIK i przygotowywanych postulatach oraz wystąpień w sprawie wzrostu wysokości kwoty posiłków profilaktycznych, wzrostu wynagrodzeń pracowników PLK, zatrudnienia i sytuacji w PKP Energetyka (SZIK w tej sprawie przyjęła na styczniowym zebraniu Rady swoje stanowisko).

Galeria
28 lutego 2023 r.
W siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, na comiesięcznym posiedzeniu, obradowała Rada Nadzorcza PLK. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się m.in. polityką rachunkowości w PLK i procedurami wyboru firmy audytorskiej, do badania sprawozdań finansowych.
 
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (26 stycznia 2023 r.).
W dniu 21 lutego 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu. Zgromadziło ono 50 delegatów wybranych na kadencję 2023-2028. Na miejsce zjazdu została wybrana sala konferencyjna imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Regionie Śląsko-Dąbrowskim w Katowicach.

Galeria
Dobiegła końca kadencja 2018-2022 r. W dniu 16.02.2023 r. odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność" w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie.

Galeria
W dniu 16 lutego 2023 r. w Krakowie odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” działającej w PKP PLK S.A. Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie (IM).

Galeria
Kolejarze węzła PKP w Grudziądzu rozumiejąc potrzebę ludzką, a także niebezpieczny zawód, jakim jest praca w Przedsiębiorstwie PKP powołali do życia Klub Honorowych Dawców Krwi. Kolejowy Klub HDK w Grudziądzu założono w dniu 2 luty 1963 roku, a więc 60 lat temu. Był to pierwszy klub HDK w Grudziądzu jak i w PKP. Klub HDK w Grudziądzu istnieje tyle lat ile liczy sobie Kolejarska Służba Krwi powołana w listopadzie 1963 roku.

Galeria
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) zorganizowała II Halowy Turniej Piłki Nożnej. Został on rozegrany 3 lutego 2023 r. w hali OSIR w Łowiczu pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Patronami wydarzenia były spółki z Grupy PLK: Dolkom Wrocław, PNUIK Kraków i ZRK-DOM Poznań.
Okazały puchar dla zwycięzcy turnieju ufundował Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Trzydzieści kompletów nagród dla każdego zawodnika z trzech najlepszych drużyn przekazała spóła PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Galeria

Wyniki II Halowego Turnieju o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” rozegranego w dniu 3 lutego 2023 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
W turnieju wzięło udział 15 drużyn, reprezentujących kolejowe zakłady pracy.

26 stycznia 2023 r.
Po raz pierwszy w 2023 r. Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe spotkała się na swoim posiedzeniu, w dniu 26 stycznia. Obrady zostały poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który prowadził czynności nadzorcze i przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2022 r. oraz spotkał się z firmą audytorską, która przeprowadzi badania sprawozdań Spółki PLK i Grupy PLK za 2022 r.
Początek kolei w Suchej Beskidzkiej datowany jest na 28 grudnia 1881 r., gdy cesarz wyraził zgodę na budowę linii kolejowej z Suchej w kierunku Oświęcimia i w drugą stronę z Czadcy przez Żywiec, jednocześnie wyznaczając rozpoczęcie działania kolei transwersalnej na rok 1882. Budowę tej państwowej kolei, nazwanej Galicyjską Koleją Transwersalną (od transwersalny, czyli poprzeczny) ukończono w ciągu dwóch lat.

Galeria
Składki na NSZZ „Solidarność” każdy członek związku może odliczyć od dochodu w PIT-37 po otrzymaniu od pracodawcy PIT-11.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnik może odliczyć ulgę z tytułu płaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Odliczenia tego będzie można dokonać w zeznaniu PIT-37 składanym za 2022 r. do dnia 30.04.2023 r. zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” obradująca 9 stycznia 2023 r. poparła zakup akcji PKP Energetyka przez Koncern energetyczny Polska Grupa Energetyczna (PGE).
Przyjęła w tej sprawie swoje stanowisko, które zostało przekazane do właściwych ministerstw i instytucji. Jego treść publikujemy poniżej.

IX Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi odbyło się 20 stycznia 2023 r. Z ramienia Regionu Ziemia Łódzka wybory nadzorowali v-ce przewodniczący, Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach. Ponadto byli obecni zaproszeni goście: Henryk Grymel, Henryk Sikora, Zdzisław Jasiński, Michał Staniszewski, Wiesław Pełka oraz reprezentująca kierownictwo ZLK w Łodzi zastępca dyrektora, Elżbieta Budka. W trakcie obrad przybył v-ce prezes Zarządu PKP Cargo S.A., Marek Olkiewicz (były v-ce prezes Zarządu PLK, były dyrektor ZLK w Łodzi).

Galeria
W dniu 19 stycznia 2023 r. odbyło się w centrali Spółki spotkanie przedstawicieli ponadzakładowych organizacji związkowych z prezesem zarządu panem Ireneusz Merchel, panią dyrektor Grażyną Mamińską wraz z zespołem. W spotkaniu Sekcję Zawodową Infrastruktury Zawodowej NSZZ Solidarność reprezentowali:  Zdzisław Jasiński i Mirosław Ośmiałowski.
Szanowni Państwo,
W dniu 16 stycznia 2023 roku organizacje związkowe reprezentujące pracowników spółki skarbu państwa PKP Telkol sp. z o.o. skierowały List otwarty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pomimo istniejących już ponad dwa lata uzgodnień i zapewnień zarówno ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych jak i Ministerstwa Infrastruktury, że przejęcie własności udziałów spółki PKP TELKOL sp. o.o. przez Narodowego Zarządcę Infrastruktury spółkę PKP PLK S.A. to jedyny ekonomiczny ratunek dla tej spółki, strony do dziś nie mogą uzgodnić warunków sprzedaży a cały proces się zatrzymał.
List otwarty do Premiera M. Morawieckiego (w załączeniu) jest wyrazem determinacji strony społecznej w kierunku zapobieżenia upadkowi spółki skarbu państwa jaką jest PKP TELKOL.
Szersze zainteresowanie jej losem oraz zatrudnionych tam pracowników może wpłynie wreszcie motywująco na osoby decyzyjne w tej sprawie.
Trwa regres spółki a pozostali pracujący w niej pracownicy tracą nadzieje na koniec upokorzeń jakich w ciągu ostatnich dwóch latach doświadczają.
Związki Zawodowe działające w PKP TELKOL sp. z o.o.Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) zorganizowała 12 października 2022 r. pikietę przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie. Jej celem było zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację pracowników spółki PKP Telkol.
Pikietujący protestowali przeciwko zwolnieniom pracowników tej spółki, przeciągającym się od ponad dwóch lata procedurom przejęcia (zakupu) PKP Telkol przez PLK od spółki PKP S.A., dla której nadzór właścicielski pełni Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).
SZIK zdecydowała się na protest, ponieważ dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów pomimo umów i deklaracji pomiędzy spółkami.
Po trzech miesiącach SZIK otrzymała odpowiedz na przekazaną w trakcie pikiety petycję.
Nawiązując do wieloletniej, pięknej tradycji spotkań z kolejarzami w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 14 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie opłatkowe z abp Markiem Jędraszewskim.

GaleriaW dniu 9 stycznia 2023 r. po raz pierwszy w tym roku zebrali się członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) oraz zaproszeni goście.
Obrady zostały podzielone na dwie części: roboczą, dotyczącą bieżącej sekcji oraz spotkanie opłatkowo-noworoczne.

Galeria
Krótki przewodnik jak zostać szczęśliwym emerytem i wcześniej nie zwariować.
Wydawałoby się najnaturalniejsza rzecz na świecie, człowiek pracuje, pracuje, no i jeszcze trochę pracuje a tu nagle masz, nabywa prawo do świadczenia emerytalnego. Nic tylko się cieszyć, przyjmować podziękowania i gratulacje, ewentualnie delikatnie ignorować zazdrosne spojrzenia współpracowników. Wszystko to oczywiście prawda, tyle tylko, że aby dobrnąć do wiadomego celu nierzadko trzeba się sporo nakombinować, aby całkiem przypadkiem nie utknąć na mieliznach, czy tam innych manowcach przeróżnych systemów, urzędów, procedur, pism itd.
W związku z powyższym kilka, miejmy nadzieję pomocnych faktów ułatwiających poruszanie się zarówno w przepisach ZUS jak i procedurach PLK.
Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła wartość posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) do kwoty 9 zł netto (w Zakładzie Maszyn Torowych do 16,26 zł). Poprzednia cena posiłku 7.50 zł obowiązywała od 2015 r. (8 lat).
Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było realizacją jednego z postulatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zgłoszonego w kwietniu 2022 r. w ramach tzw. „dialogu społecznego”. Prawdopodobnie nie jest to ostatni wzrost wartości posiłków w 2023 r.
2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści