40 lat pielgrzymowania na Jasną Górę

Title
Przejdź do treści

40 lat pielgrzymowania na Jasną Górę

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 5 Listopad 2023
W 2023 r. po raz czterdziesty kolejarze pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Nasza ogólnopolska pielgrzymka odchodziła piękny jubileusz. To świadectwo wiary kolejarzy i zawierzenia codziennych spraw, a szczególnie tych branżowych, związanych z pracą i działalności kolei, a w ostatnich dwudziestu latach spółek kolejowych.
Pomimo wielu zmian, których doświadczyła Polska Kolej następne pokolenia corocznie pielgrzymują do Częstochowy z potrzeby serca i tradycji bo tutaj zawsze kolejarze czuli się razem zjednoczeni oraz jeszcze bardziej mocni niezależnie od tego kto rządził...
Jak powstała pielgrzymka kolejarzy? Kiedy i w jakich okolicznościach została zorganizowana I pielgrzymka kolejarzy do Częstochowy?
Odpowiedz na te pytania daje niżej zamieszczony Fragmenty rozdziału 9 pt. „Pielgrzymka kolejarzy na Jasną Górę (1984 r.)” z książki „40. Najważniejszych wydarzeń w historii kolejowej Solidarności w latach 1980-2020” (autor: Henryk Sikora, wydawca: Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Warszawa 2021).
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. dużą rolę w integrowaniu środowiska kolejowego pełniły Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Duszpasterstwa Kolejarzy. Dawały one, oprócz spotkań modlitewnych oraz różnych wydarzeń kulturalnych i patriotycznych, możliwość wymiany poglądów i in­spirowały do nowych inicjatyw.
W środowisku działającej w podziemiu wrocławskiej „Solidarności” skupionym wokół ks. Stanisława Orzechowskiego, duszpasterza robotników i kolejarzy, pojawił się pomysł organizacji Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę. Na jednym ze spotkań we Wrocławiu w rocznicę Protestu Głodowego kolejarze z Gdańska zaproponowali, aby z okazji święta patronalnego kolejarzy przypadającego na dzień 25 listopada zorganizować Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy do Częstochowy.
Jak doszło do I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę? Odpowiedź na to pytanie daje Józef Hanadyk w swoim artykule zamieszczonym w Piśmie Kolejarzy Gdyni, Gdańska i Tczewa pt. „Lokomotywa” z listopada 1988 r. (nr 3/88).
Latem 1984 r. na jednym ze spotkań z Tadeuszem Szczudłowskim, działaczem opozycji jeszcze sprzed 1980 r., którego poznałem podczas internowania w Strzebielinku, w trakcie rozmowy padła propozycja abym jako działacz „Solidarności” w środowisku kolejarzy, zaopiekował się sztandarem kolejarzy Okręgu Stanisławów z 1937 r. Sztandar ten chce nam przekazać przyjaciel Kościoła Ormiańskiego w Gdańsku, ks. Kazimierz Filipiak, który otrzymał go od kolejarzy ze Stanisławowa w 1939 r., podczas wysiedlania Polaków z tamtego terenu przez wojska sowieckie, po dniu 17 września 1939 r. […]
Sztandar ten został mu przekazany na przechowanie i ksiądz przez trudne lata II wojny światowej , jak i po, pieczołowicie go pielęgnował i chronił przed zniszczeniem i kradzieżą. Po roku 1984 uznał, ze należy go przekazać młodszemu pokoleniu kolejarzy. […]
Doszliśmy do wniosku, ze sztandar przekażemy w hołdzie Matce Bożej, u Jej Tronu na Jasnej Górze. Aby nadać temu uroczysty charakter postanowiliśmy zorganizować Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy, w dniu Naszej Patronki Św. Katarzyny – 25 listopada. […]
W toku dalszych przygotowań organizacyjnych pielgrzymki dołączył do nas działacz „Solidarności” kolejowej Zbigniew Iwaniuk (internowany i więziony za działalność związkową) oraz Zbigniew Kończewski z Tczewa. Kolejnym etapem w naszych organizacyjnych przygotowaniach, było powołanie duszpasterza kolejarzy gdańskich przez Kurię Biskupią w Gdańsku, co potwierdziło nasze starania o pielgrzymkę kolejową i dało wsparcie we władzach kościelnych.
I Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę odbyła się 25 listopada 1984 r. w uroczystość Chrystusa Króla i zarazem wspomnienie patronki kolejarzy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
W pielgrzymce uczestniczyło 3 tys. pielgrzymów wraz z Krajowym Duszpasterzem Kolejarzy ks. Eugeniuszem Zarębińskim (z Lublina). Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. Stanisław Dułak (duszpasterz kolejarzy z Gdańska), natomiast homilię wygłosił ks. Stanisław Orzechowski (duszpasterz kolejarzy z Wrocławia, delegat arcybiskupa Henryka Gulbi­nowicza).
Podczas tej pielgrzymki zrodziła się idea corocznych spotkań pracowników PKP przed obliczem Czarnej Madonny w Częstochowie. Kolejarze jako wotum złożyli Matce Bożej przedwojenny sztandar Związku Polskich Kolejarzy obwodu stanisławowskiego oraz powierzyli wszystkie służby i miejsca pracy na kolei. Pełni wdzięczności prosili o opiekę dla Ojczyzny, Kościoła i całego środowiska kolejarskiego.
Pielgrzymom zostały odczytane telegramy: do Ojca Świętego Jana Pawła II i do Prymasa Polski Józefa Glempa. Od 1986 r. tradycją stały się coroczne pielgrzymki trwające dwa dni.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści