Redaktor

Title
Przejdź do treści

4 332,70 zł. Tyle wynosi podstawa do wypłaty nagrody jubileuszowej

Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące wskazania wysokości podstawy do wyliczenia nagrody jubileuszowej (pkt 3 Załącznika nr 12 do ZUZP) dla pracowników z odpowiednim stażem pracy dają Prezesowi Zarządu uprawnienie do wydania stosownej Decyzji.
Na jej podstawie średnie wynagrodzenie zasadnicze z IV kwartału 2023 r. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiące podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej w 2024 r., wynosi 4 332,70 zł.
Redaktor | 15/1/2024

Kolejarze u ks. Arcybiskupa

13 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie opłatkowe kolejarzy z ks. Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Pierwszą część uroczystości stanowiła Msza św. w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich, której przewodniczył ks. Grzegorz Szewczyk, duszpasterz kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej.
Redaktor | 13/1/2024

Podsumowanie i plany w ZLK Kraków

Przełom roku to doskonały czas na podsumowania, gdzie mówi się o osiągnięciach oraz o planach umiejscawiając w nich kierunki działań, wydarzenia a nawet daty, które stają się wyznacznikiem. Każda profesjonalnie działająca organizacja musi mieć swój plan działania.
Redaktor | 10/1/2024

Kto uderza w wizerunek SOK?

Straż Ochrony Kolei to jednostka organizacyjna wchodząca w skład PKP Polskie Linie Kolejowe. Cieszy się ona powszechnym uznaniem i szacunkiem. Jest pozytywnie postrzegana przez podróżnych oraz, co ważne, także przez jej pracowników.
Sprawy pracownicze stale monitorowane są przez zakładową „Solidarność”, która jest największym związkiem zawodowym w SOK.
Redaktor | 5/1/2024

Skandal wokół mediów publicznych

Z rosnącym niepokojem obserwuję pozaprawne działania Pana Bartłomieja Sienkiewicza, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zmierzające do przejęcia mediów publicznych i skutkujące pogłębiającą się anarchią, destabilizacją państwa, a także – w związku z jawnie pozaprawnym charakterem – naruszeniem elementarnych zasad praworządności i stabilności systemu prawnego. Próba usprawiedliwiania tych działań przez rządzących koniecznością przywracania praworządności nie może legitymizować naruszania prawa.
Redaktor | 21/12/2023

Stanowisko Rady SZIK do ministra

Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w dniu 14.12.2023 r. przyjęła stanowisko ws. sytuacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jest to głos „Solidarności” dotyczący najważniejszych dla pracowników obszarów działalności PLK. Obejmuje ono pięć obszarów:
1. ZUZP wraz z wynikającymi z niego porozumieniami.
2. Wynagrodzenia (coroczny wzrost wynagrodzeń).
3. Zatrudnienie i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.
4. Spółki Grupy PKP PLK S.A.
5. Inwestycje i efektywna realizacja programów rządowych.
Redaktor | 15/12/2023

Ulgowe Usługi Transportowe na 2024 r.

Ceny za nabycie Ulgowych Usług Transportowych w 2024 r. będą podwyższone o 11,6 % w porównaniu do cen obowiązujących w 2023 r. Wynika to z obowiązujących przepisów i regulacji (Porozumienie z 2013 r. ws. Ulgowych Usług Transportowych).
Redaktor | 6/12/2023

Dzień wolny i nagrody z okazji naszego święta

Święto Kolejarza i przypadające na dzień 25 listopada święto patronalne św. Katarzyny Aleksandryjskiej obchodzimy w różny sposób. Z tej okazji obywają się różne wydarzenia. Organizowane są Msze św., okolicznościowe spotkania, wręczane są odznaczenia resortowe i państwowe dla pracowników.
Redaktor | 12/11/2023

40 lat pielgrzymowania na Jasną Górę

W 2023 r. po raz czterdziesty kolejarze pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę. Nasza ogólnopolska pielgrzymka odchodziła piękny jubileusz. To świadectwo wiary kolejarzy i zawierzenia codziennych spraw, a szczególnie tych branżowych, związanych z pracą i działalności kolei, a w ostatnich dwudziestu latach spółek kolejowych.
Pomimo wielu zmian, których doświadczyła Polska Kolej następne pokolenia corocznie pielgrzymują do Częstochowy z potrzeby serca i tradycji bo tutaj zawsze kolejarze czuli się razem zjednoczeni oraz jeszcze bardziej mocni niezależnie od tego kto rządził ...
Redaktor | 5/11/2023

Nie kosztem bezpieczeństwa...

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w trakcie obrad Rady dyskutowała na temat ograniczeń zatrudnienia w inżynierii ruchu, które mają miejsce w ostatnich tygodniach.
Wskazywano wiele przykładów, gdzie w zakładach linii kolejowych likwiduje się dyżurnych peronowych, albo zastępuje ich zwrotniczymi, ogranicza pracę poprzez jej skrócenie, redukuje ilość dyżurnych tam gdzie są posterunki wieloosobowe (np. w porze nocnej). Odbywa się to kosztem pracowników, którzy pracują przejmując dodatkowe zadania, które dotychczas wykonywał inny pracownik.
Redaktor | 26/10/2023

„Solidarność” w SOK

Straż Ochrony Kolei jest jednostką organizacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NSZZ „Solidarność” jest największym i najprężniej działającym związkiem zawodowym działającym w SOK.
11 października 2023 r. zorganizowane zostało cykliczne posiedzenie Komisji Zakładowej w Warszawie. Prowadził je Włodzimierz Ganczar, przewodniczący „Solidarności” w SOK. W obradach uczestniczył Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK), przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PLK.
Przekazał on informacje dotyczące sytuacji w PLK, działalności SZIK oraz zrelacjonował wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK, na którym omawiano kilka spraw dotyczących SOK (szczegóły w Biuletynie SZIK „NSZZ Solidarność w Peelka” nr 08 z października br. oraz na stronie www.plk.ksk.org.pl w relacji „Z prac Rady Nadzorczej PLK”).
Redaktor | 11/10/2023

Wszyscy na Referendum

NSZZ „Solidarność” od początku sprzeciwiał się ustawie podnoszącej wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67. roku życia, którą ostatecznie przegłosował rząd PO–PSL.
Związkowcy jednak nie odpuścili, dzięki czemu udało się w 2017 roku przywrócić poprzednie progi emerytalne.
W tym roku 15 października Polacy w referendum sami zdecydują, czy chcą pracować dłużej, czy nie.
Redaktor | 1/10/2023

Emerytury pomostowe będą nadal obowiązywać

7 czerwca 2023 r., przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda i prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki po półrocznych negocjacjach podpisali pierwsze od 1991 roku porozumienie pomiędzy rządem i Solidarnością, obejmujące sprawy ogólno pracownicze.
Dla kolejarzy oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których przysługuje prawo do emerytur pomostowych będą mogli dalej z nich korzystać, zwiększy się odpis na ZFSZ od lipca br. i od początku 2024 r. oraz podniesiony zostanie roczny limit odliczenia od dochodu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.
Redaktor | 7/6/2023

Delegaci SZIK wybrali

25 kwietnia 2023 r. w biurze Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Delegaci (obecnych było 76 delegatów) reprezentujący zakładowe organizacje związkowe „Solidarności” działające w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w czterech spółkach Grupy PLK wysłuchali sprawozdania z działalności sekcji w okresie od 17.11.2021 r. do 25.04.2023 r. oraz dokonali wyboru władz statutowych na kadencję 2023-2028. Przewodniczącym został Henryk Sikora, który pełnił tę funkcję przez ostatnie siedemnaście miesięcy.
Redaktor | 25/4/2023

Rabaty na stacjach ORLEN

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. umowę, na podstawie której członkowie Związku będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów pozapaliwowych (Stop Cafe, OrlenOIL, myjnia) na stacjach paliw PKN ORLEN.
Redaktor | 13/4/2023

Wybór stabilnej, solidnej pracy

W dniu 21 lutego 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu. Zgromadziło ono 50 delegatów wybranych na kadencję 2023-2028. Na miejsce zjazdu została wybrana sala konferencyjna imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Regionie Śląsko-Dąbrowskim w Katowicach.
Redaktor | 21/2/2023

SZIK popiera powrót PKP Energetyka pod kontrolę państwa

Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” obradująca 9 stycznia 2023 r. poparła zakup akcji PKP Energetyka przez Koncern energetyczny Polska Grupa Energetyczna (PGE).
Przyjęła w tej sprawie swoje stanowisko, które zostało przekazane do właściwych ministerstw i instytucji. Jego treść publikujemy poniżej.
Redaktor | 21/1/2023

KOMUNIKAT PRASOWY

W dniu 16 stycznia 2023 roku organizacje związkowe reprezentujące pracowników spółki skarbu państwa PKP Telkol sp. z o.o. skierowały List otwarty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Redaktor | 17/1/2023

Obowiązek informowania

Pamiętaj o przekazaniu pracodawcy informacji o liczbie członków w organizacji związkowej.
Przypominamy, że wszystkie organizacje zakładowe (międzyzakładowe) są zobowiązane złożyć pracodawcy informację o liczbie członków będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zarobkową.
Redaktor | 30/12/2022

Świąteczna Zielona Góra

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze pod przewodnictwem Jolanty Sienkiewicz zorganizowała spotkanie świąteczne. Odbyło się ono w pięknej scenerii restauracji „Gość w dom” na terenie ISE Zbąszynek 14 grudnia 2022 r.
Redaktor | 14/12/2022

Przewodniczący SZIK na Święcie Kolejarza w Krakowie

Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryk Sikora był jednym z gości Małopolskiego Święta Kolejarza, które odbyło się 28 listopada 2022 r. w Krakowie. Jego organizatorem była Regionalna Sekcja Kolejarzy przy Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”.
Redaktor | 28/11/2022

Przewodniczący SZIK w Gdańsku

18 listopada 2022 r. odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno Torowym Sp. z o.o. w Gdańsku (PPMT), któremu przewodniczył Andrzej Glica. Wziął w nim udział Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Celem zebrania było przede wszystkim omówienie spraw dotyczących działalności związku w Spółce (zbliżające się terminy wyborcze i procedury z tym związane), sytuacji zatrudnieniowo-płacowej, bieżącej współpracy z Zarządem oraz codziennych spraw i problemów pracowniczych, które mają miejsce na sekcjach i robotach prowadzonych przez PPMT.
Redaktor | 18/11/2022

Ulgowe Usługi Transportowe w 2023 r.

Biuro Spraw Pracowniczych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazało informację w sprawie uprawnień do ulgowych usług transportowych na 2023 r.
Wynikają one z zapisów dokumentu pod nazwą: „Porozumienie Związku Pracodawców Kolejowych z przewoźnikami z 27 listopada 2013 roku”. Pracownicy spółek oraz ich rodziny korzystają ze zniżek na przejazdy kolejami w całym kraju.
Pracodawca na pisemny wniosek pracownika, nabywa i przekazuje mu ulgowe usługi transportowe, dające możliwość nabywania odpowiednich biletów na przejazdy.
Redaktor | 17/11/2022

Przewodniczący SZIK w Kielcach

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w Zakładzie Linii Kolejowych w Kielcach zorganizowała spotkanie z Henrykiem Sikorą przewodniczącym Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK). Odbyło się ono 27 października 2022 r. w siedzibie zakładu.
Redaktor | 27/10/2022

Związkowe inwestycje

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (CRI) zorganizowała wyjazdowe zebranie. Odbyło się ono 5 października 2022 r. w Toruniu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Regionów CRI, w których działają komisje oddziałowe (Wrocław, Poznań, Gdańsk, Lublin, Kraków i Warszawa). Ich liczebność – jak podkreśliła Olga Palibuda, przewodnicząca „Solidarności” w CRI – jest zróżnicowana i wynika z różnych czynników.
Redaktor | 5/10/2022

Zebranie Rady SZIK i debata o Medycynie Pracy

20 czerwca 2022 r. odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
W pierwszej części obrad przewodniczący Rady Henryk Sikora omówił najważniejsze sprawy, którymi SZIK zajmowała się po 5 maja br. i wydarzenia, w których uczestniczyli przedstawiciele sekcji, a były to m.in.: wyjazdowe posiedzenie Rady SZIK, przekazanie pracodawcy negatywnej opinii w sprawie zmian do ZUZP, zebranie Prezydium SZIK (16 maja br.), powołanie kolegów Piotra Pazery i Romana Kowalskiego do zespołu administracyjno-związkowego ds. zmian do ZUZP, podpisanie Protokołu ustaleń ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PLK, przyjmowanie wniosków na medale i odznaczenia honorowe, pokaz podbijarki uniwersalnej systemu 7 (PNUIK Kraków), VI Mistrzostwa Polski w wyścigach drezyn ręcznych, zebranie związkowe zorganizowane przez KZ NSZZ „S” IM w Skarżysku Kamiennej, w sprawie poprawy warunków pracy i zagospodarowanie terenu po byłej zgrzewalni.
Redaktor | 20/6/2022

Przewodniczący SZIK w Skarżysku Kamiennej

Z inicjatywy Mariusza Pilichowskiego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie (IM) 14 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie dalszych losów terenu po byłej zgrzewalni szyn w Skarżysku Kamiennej. Uczestniczyli w nim m.in. Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność, oraz członkowie Prezydium i funkcyjni związkowcy z „S” w IM: Paweł Waśniowski, Adam Świercz, Andrzej Sorsa i Zbigniew Płusa.
Redaktor | 14/6/2022

Kolejarze na Drodze Krzyżowej Ludzi Pracy

W kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu 8 kwietnia 2022 r. została odprawiona Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Jej hasłem były słowa: Niech Chrystus będzie przy twoim warsztacie pracy, zaczerpnięte z rozważań patrona NSZZ “Solidarność”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wygłosił je podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę we wrześniu 1983 r. Rozważania poszczególnych stacji przygotowali i odczytali przedstawiciele różnych zawodów. Przy stacji IX rozważania odczytał Zygmunt Kacprzak, członek Sekcji Zawodowej NSZZ “Solidarność” PKP Intercity S.A.
Redaktor | 8/4/2022

SZIK na terenie Zakładu Linii Kolejowych Zielona Góra

Na zaproszenie Jolanty Sienkiewicz, przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze, 11 marca br. w obradach komisji wziął udział Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” oraz Mariusz Olejniczak dyrektor zakładu i Sławomir Brożyński zastępca ds. eksploatacyjnych. Zebranie odbyło się na terenie Sekcji Eksploatacji w Zbąszynku.
Redaktor | 11/3/2022

Wideokonferencja w PKP Telkol

18 lutego br. odbyła się wideokonferencja, w której uczestniczył Zarząd PKP Telkol i związki zawodowe działające w Spółce. „Solidarność” reprezentowana była przez Elżbietę Baczewską, przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej i Krzysztofa Mieczkowskiego, zastępcę przewodniczącego. W spotkaniu uczestniczył także Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
Redaktor | 18/2/2022
2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści