„Solidarność” w SOK

Title
Przejdź do treści

„Solidarność” w SOK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 11 Październik 2023
Straż Ochrony Kolei jest jednostką organizacyjną PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NSZZ „Solidarność” jest największym i najprężniej działającym związkiem zawodowym działającym w SOK.
11 października 2023 r. zorganizowane zostało cykliczne posiedzenie Komisji Zakładowej w Warszawie. Prowadził je Włodzimierz Ganczar, przewodniczący „Solidarności” w SOK. W obradach uczestniczył Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK), przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PLK.
Przekazał on informacje dotyczące sytuacji w PLK, działalności SZIK oraz zrelacjonował wrześniowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK, na którym omawiano kilka spraw dotyczących SOK (szczegóły w Biuletynie SZIK „NSZZ Solidarność w Peelka” nr 08 z października br. oraz na stronie www.plk.ksk.org.pl w relacji „Z prac Rady Nadzorczej PLK”).
Członkowie komisji omówili sprawy bieżącej pracy związku z uwzględnieniem realizacji zadań przez przewodniczących komisji oddziałowych działających w Komendach Regionalnych.
Dyskutowano m.in. o działalności Komisji BHP, realizacji rozporządzenia o wydawaniu posiłków profilaktycznych, wyborach oddziałowych SIP, szkoleniach związkowych, odznaczeniach resortowych, dokumentacji związkowej oraz problemach występujących w codziennej pracy funkcjonariuszy.
Przewodniczący SZIK omówił m.in. osiem postulatów SZIK, które są negocjowane na spotkaniach z przedstawicielami Zarządu Spółki. Scharakteryzował sytuację zatrudnieniowo-płacową w PLK z uwzględnieniem danych za pierwsze półrocze br. (m.in. wypłata dla pracowników Spółki wrześniowej nagrody w wys. 800 zł z oszczędności funduszu wynagrodzeń, ok. 8% zatrudnienia w PLK stanowią pracownicy SOK).
Mówił także o realizowaniu inwestycji i programów rządowych na niespotykaną dotychczas skalę oraz przychodach Spółki, na które ma wpływ praca eksploatacyjna przewoźników kolejowych.
Dyskutowano także o problemach z wykonywaniem badań okresowych, ubezpieczeniu odpowiedzialności pracowniczej, które jest bardzo atrakcyjną ofertą SZIK adresowaną do naszych członków związku, wypracowaniu przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” wspólnie z rządem emerytur pomostowych i stażowych.
Poruszono również sprawę szkalowania i działań na szkodę SOK niektórych związków zawodowych („kanapowych” gdyż maja po kilku a inne po kilkunastu lub kilkudziesięciu członków na ponad 3 tyś załogę), które donoszą na formację do różnych instytucji.
Wynika z nich, że wcale nie chodzi o dobro pracowników, tylko o szukanie choćby najmniejszego pretekstu aby uderzyć w formację. Takie działania, jak podkreślono są naganne i szkodzą wizerunkowi SOK.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści