Wzrost dodatków do wynagrodzenia

Title
Przejdź do treści

Wzrost dodatków do wynagrodzenia

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 1 Lipiec 2023
Od 1 lipca 2023 r., wzrosło (po raz drugi w tym roku) minimalne wynagrodzenie za pracę.
W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększy się z dotychczasowych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z 22,80 zł do 23,50 zł.
Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 480 zł i wynosiło 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. kwota kolejny raz wzrosła do 3600 zł brutto (to 2783,86 zł netto).
Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od ustalonego na dany rok wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Wzrost płacy minimalnej jest jednym z narządzi rządu m.in. do łagodzenia negatywnych skutków inflacji i wzrostu cen energii dla pracowników oraz jest ważnym czynnikiem wzrostu płac w Polsce, przez co doganiamy wskaźniki dotyczące pracy w Unii Europejskiej.
Pamiętajmy, że wzrost płacy minimalnej to realizacja postulatu „Solidarności”. Przewodniczący Związku Piotr Duda, w swoich wypowiedziach w ostatnich dniach mówił:
„… według Solidarności, sama płaca minimalna w drugim półroczu przyszłego roku powinna kształtować się na poziomie co najmniej 4350 zł. Musicie więc działać ostro w zakładach pracy, żeby się zaraz nie okazało, że połowa załogi pracuje na minimalnym wynagrodzeniu. Nie przyjmujemy do wiadomości, co mówi część pracodawców, że wyższe wynagrodzenie to większe bezrobocie”.
Co to oznacza dla pracowników PLK?
Od 1 stycznia 2023 r. w wyniku wzrostu wynagrodzenia minimalnego, zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PLK, nastąpił wzrost dodatków:
  • funkcyjnego (w zależności od szczebla od 72 zł do 216 zł, co średnio na pracownika otrzymującego dodatek funkcyjny wyniosło 108 zł miesięcznie),
  • za pracę w warunkach niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych,
  • za pracę w nocy.
Podobnie będzie od 1 lipca 2023 r., powyższe dodatki do wynagrodzenia także wzrosną.
Dla niektórych zespołów pracowniczych w PLK, będzie to już trzecia podwyżka wynagrodzenia w bieżącym roku.
Od 1 lipca 2023 r. wzrosną także wynagrodzenia dla pracowników PLK (kadra kierownicza) wynagradzanych na podstawie Regulaminu wynagradzania (uchwały Zarządu).
Będzie to już czwarta podwyżka wynagrodzeń w PLK w 2023 r. Następny wzrost płacy minimalnej zapowiadany jest na 1 stycznia i 1 lipca 2024 r.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści