Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Title
Przejdź do treści

Z prac Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 22 Sierpień 2023
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (6 lipca 2023 r.).
Rada zajmowała się czynnościami kontrolnymi w najważniejszych obszarach działalności Spółki m.in. następującymi sprawami: procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółek Grupy PLK oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy PLK na najbliższe lata, informacją Zarządu ws. aktualnego stanu realizacji inwestycji z uwzględnieniem realizacji wieloletnich planów inwestycyjnych i programów rządowych, których wykonawcą jest PLK, realizacją programu ERTMS/GSM-R (Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej, który zapewnia operacyjną komunikację głosową i transmisję danych, użytkownikom sieci na infrastrukturze PLK), realizacją zamknięć torowych, wynikami finansowymi PLK i spółek zależnych (Grupa PLK), gospodarką materiałową (w pierwszym półroczu br.), funkcjonowaniem informatyki, zaopatrzeniem PLK w elementy infrastruktury (części rozjazdowe, urządzenia srk, itp.), bezpieczeństwem na sieci PLK, opóźnieniami pociągów, działalnością Spółki w obszarze pracowniczym i dotychczasowego wykonania funduszu wynagrodzeń, realizacją rozwoju Spółki i jej strategią na najbliższe lata oraz przeglądem uchwał, przyjętych przez Zarząd PLK (od ostatniego posiedzenia Rady).


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści