Związkowe rozmowy

Title
Przejdź do treści

Związkowe rozmowy

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Olga Wieczorek · 25 Październik 2023
Członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” od 23 do 25 października w Jeleniej Górze podsumowali pierwsze pół roku nowej kadencji 2023-2028.
23 Zakłady Linii Kolejowych, Centrala, Centrum Realizacji Inwestycji, Zakład Maszyn Torowych, Centrum Diagnostyki, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, Straż Ochrony Kolei oraz cztery spółki zależne: PNUIK Kraków, DOLKOM Wrocław, DOM Poznań, PPM-T Gdańsk, czyli Grupa Kapitałowa PLK. W każdej z ww. jednostek organizacyjnych działa zakładowa organizacja związkowa NSZZ “Solidarność”, a wybrani przez zrzeszonych w nich członków związku przedstawiciele tworzą razem Radę Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej (SZIK).
Takie zestawienie osobowe, nie tylko daje głos w Radzie przedstawicielom jednostek przypisanych terytorialnie do każdej części Polski, ale także gwarantuje możliwość poruszenia problemów wynikających zarówno z zarządzania infrastrukturą kolejową, prowadzonych procesów inwestycyjnych, bieżących robót budowlanych, jak i prowadzenia ruchu pociągów, a także zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony podróżnych i mienia kolejowego.
Pierwsze pół roku pięcioletniej kadencji to z jednej strony naprawdę niewiele na podsumowania, ale z drugiej jest to idealny moment na dyskusję, analizę, wyznaczanie celów, a także spojrzenie trochę z boku na działalność swoją, oraz innych zrzeszonych w Radzie organizacji. Poniekąd bardzo podobnych, choć jednocześnie zupełnie innych.
Na początek narady, na terenie administrowania swojej jednostki organizacyjnej, przywitał nas Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu, Pan Dariusz Kolubka. W krótkim wystąpieniu przybliżył zakres działalności oraz specyficzne uwarunkowania pracy Zakładu wynikające m.in. z jego położenia geograficznego, jak również podzielił się z nami kilkoma ciekawostkami dotyczącymi ZLK Wałbrzych.
Przewodniczący SZIK przedstawił Radzie informacje dotyczące bieżących danych oraz działalności Spółki, a także streścił przebieg i zakres prac Rady Nadzorczej. Omówiliśmy również postępy rozmów w sprawie realizacji postulatów SZIK prowadzonych z pracodawcą w formie dialogu społecznego, a także przebieg negocjacji w sprawie warunków ubezpieczenia odpowiedzialności pracowniczej.
Zaproszony gość Henryk Grymel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy, zrelacjonował przebieg XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, wyniki wyborów do Komisji Krajowej oraz najważniejsze uchwały i stanowiska na nim podjęte.
Niewątpliwie największe emocje wywołała jednak dyskusja na temat docierających do nas informacji o działaniach kierownictwa Spółki w zakresie warunków oraz optymalizacji pracy PLK, dotyczących ewentualnych zmian w zakresie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego m.in. dyżurnego ruchu peronowego. Powyższe rozmowy zaowocowały podjęciem przez członków Rady stanowiska w sprawie działań Sekcji w przedmiotowej sprawie.
Po wielogodzinnych rozmowach, zderzeniu stanowisk i doświadczeń oraz wypracowaniu dalszych kierunków działania SZIK zakończyliśmy wyjazdową Radę Sekcji w Jeleniej Górze i wróciliśmy do macierzystych organizacji oraz bieżącej działalności związkowej. Jednocześnie, korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie podziękować za gościnę oraz bardzo miłe przyjęcie zarówno kierownictwu zakładu, jak i koleżance Dorocie Zając przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Wałbrzychu.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści