2022 - Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Title
Przejdź do treści
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) zorganizowała II Halowy Turniej Piłki Nożnej. Został on rozegrany 3 lutego 2023 r. w hali OSIR w Łowiczu pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Patronami wydarzenia były spółki z Grupy PLK: Dolkom Wrocław, PNUIK Kraków i ZRK-DOM Poznań.
Okazały puchar dla zwycięzcy turnieju ufundował Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Trzydzieści kompletów nagród dla każdego zawodnika z trzech najlepszych drużyn przekazała spóła PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Galeria

Wyniki II Halowego Turnieju o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” rozegranego w dniu 3 lutego 2023 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
W turnieju wzięło udział 15 drużyn, reprezentujących kolejowe zakłady pracy.

26 stycznia 2023 r.
Po raz pierwszy w 2023 r. Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe spotkała się na swoim posiedzeniu, w dniu 26 stycznia. Obrady zostały poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który prowadził czynności nadzorcze i przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za 2022 r. oraz spotkał się z firmą audytorską, która przeprowadzi badania sprawozdań Spółki PLK i Grupy PLK za 2022 r.
Początek kolei w Suchej Beskidzkiej datowany jest na 28 grudnia 1881 r., gdy cesarz wyraził zgodę na budowę linii kolejowej z Suchej w kierunku Oświęcimia i w drugą stronę z Czadcy przez Żywiec, jednocześnie wyznaczając rozpoczęcie działania kolei transwersalnej na rok 1882. Budowę tej państwowej kolei, nazwanej Galicyjską Koleją Transwersalną (od transwersalny, czyli poprzeczny) ukończono w ciągu dwóch lat.

Galeria
Składki na NSZZ „Solidarność” każdy członek związku może odliczyć od dochodu w PIT-37 po otrzymaniu od pracodawcy PIT-11.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnik może odliczyć ulgę z tytułu płaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Odliczenia tego będzie można dokonać w zeznaniu PIT-37 składanym za 2022 r. do dnia 30.04.2023 r. zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” obradująca 9 stycznia 2023 r. poparła zakup akcji PKP Energetyka przez Koncern energetyczny Polska Grupa Energetyczna (PGE).
Przyjęła w tej sprawie swoje stanowisko, które zostało przekazane do właściwych ministerstw i instytucji. Jego treść publikujemy poniżej.

IX Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi odbyło się 20 stycznia 2023 r. Z ramienia Regionu Ziemia Łódzka wybory nadzorowali v-ce przewodniczący, Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach. Ponadto byli obecni zaproszeni goście: Henryk Grymel, Henryk Sikora, Zdzisław Jasiński, Michał Staniszewski, Wiesław Pełka oraz reprezentująca kierownictwo ZLK w Łodzi zastępca dyrektora, Elżbieta Budka. W trakcie obrad przybył v-ce prezes Zarządu PKP Cargo S.A., Marek Olkiewicz (były v-ce prezes Zarządu PLK, były dyrektor ZLK w Łodzi).

Galeria
W dniu 19 stycznia 2023 r. odbyło się w centrali Spółki spotkanie przedstawicieli ponadzakładowych organizacji związkowych z prezesem zarządu panem Ireneusz Merchel, panią dyrektor Grażyną Mamińską wraz z zespołem. W spotkaniu Sekcję Zawodową Infrastruktury Zawodowej NSZZ Solidarność reprezentowali:  Zdzisław Jasiński i Mirosław Ośmiałowski.
Szanowni Państwo,
W dniu 16 stycznia 2023 roku organizacje związkowe reprezentujące pracowników spółki skarbu państwa PKP Telkol sp. z o.o. skierowały List otwarty do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pomimo istniejących już ponad dwa lata uzgodnień i zapewnień zarówno ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych jak i Ministerstwa Infrastruktury, że przejęcie własności udziałów spółki PKP TELKOL sp. o.o. przez Narodowego Zarządcę Infrastruktury spółkę PKP PLK S.A. to jedyny ekonomiczny ratunek dla tej spółki, strony do dziś nie mogą uzgodnić warunków sprzedaży a cały proces się zatrzymał.
List otwarty do Premiera M. Morawieckiego (w załączeniu) jest wyrazem determinacji strony społecznej w kierunku zapobieżenia upadkowi spółki skarbu państwa jaką jest PKP TELKOL.
Szersze zainteresowanie jej losem oraz zatrudnionych tam pracowników może wpłynie wreszcie motywująco na osoby decyzyjne w tej sprawie.
Trwa regres spółki a pozostali pracujący w niej pracownicy tracą nadzieje na koniec upokorzeń jakich w ciągu ostatnich dwóch latach doświadczają.
Związki Zawodowe działające w PKP TELKOL sp. z o.o.Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) zorganizowała 12 października 2022 r. pikietę przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie. Jej celem było zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację pracowników spółki PKP Telkol.
Pikietujący protestowali przeciwko zwolnieniom pracowników tej spółki, przeciągającym się od ponad dwóch lata procedurom przejęcia (zakupu) PKP Telkol przez PLK od spółki PKP S.A., dla której nadzór właścicielski pełni Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).
SZIK zdecydowała się na protest, ponieważ dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych efektów pomimo umów i deklaracji pomiędzy spółkami.
Po trzech miesiącach SZIK otrzymała odpowiedz na przekazaną w trakcie pikiety petycję.
Nawiązując do wieloletniej, pięknej tradycji spotkań z kolejarzami w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 14 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie opłatkowe z abp Markiem Jędraszewskim.

GaleriaW dniu 9 stycznia 2023 r. po raz pierwszy w tym roku zebrali się członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) oraz zaproszeni goście.
Obrady zostały podzielone na dwie części: roboczą, dotyczącą bieżącej sekcji oraz spotkanie opłatkowo-noworoczne.

Galeria
Krótki przewodnik jak zostać szczęśliwym emerytem i wcześniej nie zwariować.
Wydawałoby się najnaturalniejsza rzecz na świecie, człowiek pracuje, pracuje, no i jeszcze trochę pracuje a tu nagle masz, nabywa prawo do świadczenia emerytalnego. Nic tylko się cieszyć, przyjmować podziękowania i gratulacje, ewentualnie delikatnie ignorować zazdrosne spojrzenia współpracowników. Wszystko to oczywiście prawda, tyle tylko, że aby dobrnąć do wiadomego celu nierzadko trzeba się sporo nakombinować, aby całkiem przypadkiem nie utknąć na mieliznach, czy tam innych manowcach przeróżnych systemów, urzędów, procedur, pism itd.
W związku z powyższym kilka, miejmy nadzieję pomocnych faktów ułatwiających poruszanie się zarówno w przepisach ZUS jak i procedurach PLK.
Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła wartość posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) do kwoty 9 zł netto (w Zakładzie Maszyn Torowych do 16,26 zł). Poprzednia cena posiłku 7.50 zł obowiązywała od 2015 r. (8 lat).
Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było realizacją jednego z postulatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zgłoszonego w kwietniu 2022 r. w ramach tzw. „dialogu społecznego”. Prawdopodobnie nie jest to ostatni wzrost wartości posiłków w 2023 r.
Pamiętaj o przekazaniu pracodawcy informacji o liczbie członków w organizacji związkowej.
Przypominamy, że wszystkie organizacje zakładowe (międzyzakładowe) są zobowiązane złożyć pracodawcy informację o liczbie członków będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zarobkową.
19 grudnia 2022 r.
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe w grudniu br., odbyła swoje posiedzenie w siedzibie Spółki. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który m.in. zapoznał się z raportami audytów wewnętrznych PLK i przyjął harmonogram prac w 2023 r.
Kolejne spotkanie w sprawie zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). odbyło się  15 grudnia 2022 r. Spółkę reprezentowali: Pan Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PLK oraz Pani Grażyna Mamińska – Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych w Centrali PLK wraz ze swoim zespołem. Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) reprezentowali: Henryk Sikora i Piotr Pazera. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, sygnatariuszy ZUZP.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze pod przewodnictwem Jolanty Sienkiewicz zorganizowała spotkanie świąteczne. Odbyło się ono w pięknej scenerii restauracji „Gość w dom” na terenie ISE Zbąszynek 14 grudnia 2022 r.

Galeria
W dniu 12 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Warszawie (ZLK). Zebranie prowadził przewodniczący komisji Mirosław Ośmiałowski. W zebraniu uczestniczyli m.in. Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK), a zarazem przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PKP PLK S.A. oraz Pan Piotr Siemianowski - dyrektor ZLK Warszawa.

Galeria
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest spółką wobec, której nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa sprawuje Minister Infrastruktury. Będąc spółką rządową wpisuje się w politykę socjalną rządu. Stąd dbałość o wynagrodzenia, zrozumienie spraw pracowniczych i dodatkowe wypłaty.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” informuje, że godnie z nowelizacją rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 25 października 2022 r. podwyższone zostają stawki diet za podróże służbowe.
Poszukujemy osób do współpracy w redagowaniu Biuletynu Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).
Jeżeli:
  • interesujesz się tematyką kolejową lub społeczną,
  • jesteś pracownikiem PLK albo spółki zależnej,
  • masz „lekkie pióro” i posiadasz umiejętność redagowania tekstów, pisania artykułów informacyjnych i promocyjnych,
to podejmij z nami współpracę.

Co oferujemy?
  • możliwość rozwoju kompetencji oraz kreatywnego realizowania się poprzez tworzenie własnych projektów (np. stałe cykle artykułów o wybranej tematyce branżowej, wywiady, zdjęcia i grafiki),
  • wnoszenie do działań zespołu redakcyjnego swoich pomysłów,
  • dostęp do informacji będących w zasobach SZIK.

Zapraszamy.

Kontakt z redakcją: Henryk Sikora, e-mail: plk@ksk.org.pl
Święto Kolejarza to wyjątkowy dzień w roku dla wszystkich pracowników kolei, którzy swoją pracę wykonują z zaangażowaniem, sumiennością i profesjonalizmem. Codziennie dziesiątki tysięcy kolejarzy dba o utrzymanie i rozwój transportu kolejowego. Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” uroczystości z okazji Święta Kolejarza zorganizowała w Warszawie.

Galeria
Przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryk Sikora był jednym z gości Małopolskiego Święta Kolejarza, które odbyło się 28 listopada 2022 r. w Krakowie. Jego organizatorem była Regionalna Sekcja Kolejarzy przy Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”.
W sposób niezwykle uroczysty i podniosły obchodzono w tym roku Święto Kolejarza organizowane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.
W przededniu kolejarskiego święta 24 listopada 2022 r. o godz. 18.30 w Kościele Św. Pawła w Ostrowie Wlkp. odprawiona została Msza św. w intencji pracowników, emerytów i rencistów oraz z okazji 15. rocznicy poświęcenia sztandaru  OZ  NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.

Galeria
24 listopada 2022 r.
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe w listopadzie odbyła swoje posiedzenie w siedzibie Spółki oraz w formie wideokonferencji. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu ds. Inwestycji, który m.in. analizował realizację planu inwestycyjnego i omawiał najistotniejsze problemy wpływające na opóźnienia niektórych inwestycji.
18 listopada 2022 r. odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno Torowym Sp. z o.o. w Gdańsku (PPMT), któremu przewodniczył Andrzej Glica. Wziął w nim udział Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Celem zebrania było przede wszystkim omówienie spraw dotyczących działalności związku w Spółce (zbliżające się terminy wyborcze i procedury z tym związane), sytuacji zatrudnieniowo-płacowej, bieżącej współpracy z Zarządem oraz codziennych spraw i problemów pracowniczych, które mają miejsce na sekcjach i robotach prowadzonych przez PPMT.

Galeria
Biuro Spraw Pracowniczych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazało informację w sprawie uprawnień do ulgowych usług transportowych na 2023 r.
Wynikają one z zapisów dokumentu pod nazwą: „Porozumienie Związku Pracodawców Kolejowych z przewoźnikami z 27 listopada 2013 roku”. Pracownicy spółek oraz ich rodziny korzystają ze zniżek na przejazdy kolejami w całym kraju.
Pracodawca na pisemny wniosek pracownika, nabywa i przekazuje mu ulgowe usługi transportowe, dające możliwość nabywania odpowiednich biletów na przejazdy.

Od 1 listopada 2022 r. zgodnie z uchwałą KK mogą odbywać się wybory władz statutowych NSZZ „Solidarność” w zakładowych organizacjach związkowych. Wybory w zakładach powinny zakończyć się do 31 marca 2023 r.

Drugie spotkanie przedstawicieli Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze związkami zawodowymi sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w sprawie jego zmiany odbyło się 15 listopada 2022 r.

Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” obradowała w siedzibie sekcji 8 listopada 2022 r. Tym razem pomimo dobiegającej końca kadencji frekwencja była wyjątkowo zadawalająca.

Galeria
W dniach 5-6.11.2022 r. już po raz trzydziesty dziewiąty kolejarze z całej Polski stawili się licznie w Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. W pielgrzymce brali również udział kolejarze z Słowacji, Węgier oraz łączyliśmy się multimedialnie z kolejarzami z Białorusi i Francji.
W dniach 5 i 6 listopada 2022 r. przedstawiciele spółek PKP, związków zawodowych, pracownicy, emeryci kolejowi, zarządzający zakładami i spółkami przybyli z rodzinami i swoimi duszpasterzami do jasnogórskiego sanktuarium na wspólną modlitwę.
To już XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Częstochowy w tym roku celebrowana pod przesłaniem „W przyszłość przez rodzinę”.

Galeria
Odpowiedzi na to pytanie szukano na spotkaniu zorganizowanym przez PLK ze związkami zawodowymi sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Spotkanie odbyło się 3 listopada 2022 r. a jego tematem była sytuacja zatrudnieniowo-płacowa w Spółce i zmiany do ZUZP.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w Zakładzie Linii Kolejowych w Kielcach zorganizowała spotkanie z Henrykiem Sikorą przewodniczącym Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK). Odbyło się ono 27 października 2022 r. w siedzibie zakładu.

Galeria
26 października 2022 r.
Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., październikowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK odbyło się w siedzibie Spółki 26 października 2022 r.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady, które odbyło się 28 września 2022 r.
Obchody 42. rocznicy strajku głodowego kolejarzy rozpoczęły się od Mszy świętej w kaplicy na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu, której przewodniczył metropolita wrocławski abp Józef Kupny. W wygłoszonej homilii ks. arcybiskup podkreślił, że przez strajk głodowy, kolejarze wyrazili swój sprzeciw wobec władzy komunistycznej i upomnieli się o podstawowe wolności. Chcieli także legalizacji NSZZ „Solidarność”.

Galeria
Przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK) spotkali się z Maciejem Małeckim wiceministrem aktywów państwowych. Do spotkania doszło 20 października 2022 r. w siedzibie MAP w Warszawie.
Związkowej delegacji przewodniczył Henryk Grymel przewodniczący KSK. Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) reprezentował Henryk Sikora (przewodniczący SZIK).
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zorganizowała pikietę protestacyjną w sprawie sytuacji w PKP Telkol Sp. z o.o. (spółka zależna od PKP S.A.).
Pikieta odbyła się przed budynkiem Ministerstwa Aktywów Państwowych, ul. Wspólna 6. w Warszawie 12 października 2022 r. Uczestniczyło w niej ponad 200 związkowców z NSZZ „Solidarność” i Federacji Związków Zawodowych pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Protestujący przekazali petycję adresowaną do Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych.
Po wręczeniu petycji doszło do kilkudziesięciominutowego spotkania delegacji ww. związków zawodowych z przedstawicielami MAP. Omówiono problemy pracowników spółki PKP Telkol i trwający proces przejęcia jej (zakupu) przez PLK. MAP zadeklarowało większe wsparcie dla zrealizowania tej transakcji wykorzystując dostępne środki prawne wynikające z nadzoru MAP nad PKP S.A.

Galeria


Ponad dwustu pracowników spółek kolejowych z całego kraju protestowało przed Ministerstwem Aktywów Państwowych, przy ul. Wspólnej 6 w Warszawie. Zdecydowaną większość stanowili związkowcy z zakładów linii kolejowych oraz innych jednostek organizacyjnych i spółek zależnych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK). Protestowali również pracownicy PKP Telkol z „Solidarności” i Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Wśród protestujących byli także pracownicy małopolskich struktur Polregio i PKP Cargo zrzeszeni w Regionalnej Sekcji Kolejarzy.

Od 2019 r. trwają procedury formalno-prawne mające na celu zakup spółki PKP TELKOL sp. z o.o. przez narodowego zarządcę infrastruktury jakim są Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) od spółki PKP S.A., która posiada 100% udziałów w PKP TELKOL.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca w PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (CRI) zorganizowała wyjazdowe zebranie. Odbyło się ono 5 października 2022 r. w Toruniu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Regionów CRI, w których działają komisje oddziałowe (Wrocław, Poznań, Gdańsk, Lublin, Kraków i Warszawa). Ich liczebność – jak podkreśliła Olga Palibuda, przewodnicząca  „Solidarności” w CRI – jest zróżnicowana i wynika z różnych czynników.

Galeria
Koleżanki i Koledzy członkowie NSZZ „Solidarność’’.
W dniu 12 października 2022 r. (środa) o godzinie 11.00 przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) ul. Krucza 36 w Warszawie odbędzie się pikieta solidarnościowa w obronie miejsc pracy w spółce PKP Telkol i umożliwienia przejęcia  jej przez PLK. Jest to ratunek przed jej upadłością i szansą na dalsze funkcjonowanie.
Z inicjatywy Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) w dniach 30 września -1 października 2022 r. odbyło się wydarzenie pod nazwą „Górski piknik Solidarności na Pilsku”. Jego uczestnicy przyjechali z Gdańska, Siedlec, Warszawy, Łodzi, Ostrowa Wlk., Tarnowskich Gór, Częstochowy i Krakowa. Stworzyli oni piękną mozaikę życzliwych i radosnych ludzi na co dzień związanych z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz „Solidarnością”.

Galeria

28 września 2022 r.
Rada Nadzorcza PLK obradowała na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się 28 września 2022 r. w siedzibie Spółki. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (22 sierpnia 2022 r.).
27.09.2022 r. w siedzibie Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) w Warszawie odbyło się zebranie Prezydium Sekcji.
23 września 2022 r. w Zduńskiej Woli rozegrany został turniej piłki nożnej o puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).  Celem wydarzenia  było upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród kolejarzy oraz integrowanie środowiska kolejowego.

Galeria

Wyniki Turnieju o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” rozegranego w dniu 23 września 2022 r. w Zduńskiej Woli.  W turnieju wzięło udział 7 drużyn reprezentujących kolejowe zakłady pracy.

W dniu 15 września 2022 roku w siedzibie Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się zebranie powołanego przez Radę SZIK Zespołu problemowego do spraw inżynierii ruchu w PLK.
14 września 2022 r. odbyły się kolejne obrady Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Program Rady z uwagi, że było to pierwsze spotkanie po przerwie wakacyjnej wypełniony był wieloma aspektami działalności związkowej.
Po raz dwudziesty kolejarze z całego kraju stawili się 10 września 2022 r na XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, której hasłem przewodnim były słowa: „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój”.

Galeria


Mocne przesłanie w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej ! Szymankowo to ważne miejsce pamięci dla polskich kolejarzy i celników.
To właśnie tutaj jako pierwsze ofiary napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę zginęli na służbie kolejarze i pracownicy służby celnej, którzy stawili opór najeźdźcy. Dlatego środowisko kolejowe czci pamięć o tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny.

Galeria
Kilka tygodni temu minęła 10 rocznica umieszczenia pod Kazbekiem, przez kolejarzy z NSZZ „Solidarność”, pamiątkowej tablicy, upamiętniającej Parę Prezydencką Marię i Lecha Kaczyńskich,  którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku, w katastrofie rządowego samolotu TU-154 pod Smoleńskiem. Tablica od 10 lat wisi nadal i jest symbolicznym świadectwem o wielkim Polaku i Solidarności.

Galeria

Ministerstwo Infrastruktury prowadzi w Polsce wielkie inwestycje kolejowe, drogowe i te związane z żeglugą. Przykładem tego jest przekop Mierzei Wiślanej.
"Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest jedną z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych rządu. Jej wagę rozumiemy szczególnie teraz, w dobie inwazji Rosji na Ukrainę. Po zakończeniu budowy tej inwestycji statki będą mogły zawijać do portu w Elblągu płynąc wyłącznie po naszych wodach, co uniezależni armatorów od woli strony rosyjskiej" – powiedział w jednym z komunikatów minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Galeria
22 sierpnia 2022 r.
Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., sierpniowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK odbyło się w siedzibie Spółki. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady, które odbyło się 14 lipca 2022 r.
Na podstawie Porozumienia stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” 6 kwietnia br. wystąpiła do Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe z żądaniem realizacji siedmiu postulatów w formule „dialogu społecznego”.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” przesyła informacje Biura Spraw Pracowniczych, że od 28 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), na mocy której zwiększyła się stawka diety za czas podróży służbowej na terenie kraju z 30 zł (stawka obowiązująca od 1 marca 2013 r. ) do 38 zł  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481 z dnia 30 czerwca 2022 r.).
Pomimo okresu urlopowego, 20 lipca 2022 r. odbyło się zebranie Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, które zajmowało się sprawami wynikającymi z bieżącej działalności sekcji oraz planowaniem działań na najbliższe tygodnie.
W niedzielę 17 lipca 2022 r. odbyły się corocznie organizowane przez KSK NSZZ „Solidarność” obchody 42. Rocznicy strajku lubelskich kolejarzy. Uroczystości odbywały się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po mszy świętej koncelebrowanej nastąpiły przemówienia zaproszonych gości.

Galeria


14 lipca 2022 r.
Rada Nadzorcza PLK obradowała na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się 14 lipca 2022 r. w siedzibie Spółki. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (22 czerwca 2022 r.).
W ostatnich latach Internet i media społecznościowe stworzyły związkom zawodowym nowe możliwości w zakresie szerszego komunikowania o swojej działalności a przez to dały sposobność poprawy aktywizmu i mobilizacji dla swoich członków. Dlatego niezwykle ważną rzeczą jest zrozumienie sposobów w jaki związki zawodowe komunikują się zarówno ze swoimi obecnymi członkami oraz jak zachęcają pracowników do wstępowania w ich szeregi, ponieważ znaczenie komunikacji dla organizowania pracy związku zawodowego a także mobilizowania pracowników od dawna uznawane jest za kluczowy element działalności związkowej.
24 czerwca 2022 r. w siedzibie oddziału Regionu Mazowsze odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność w Zakładzie Linii Kolejowych w Siedlcach.

Galeria
22 czerwca 2022 r.
Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czerwcowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK odbyło się w siedzibie Spółki.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady, które odbyło się 26 maja 2022 r.
Badania okresowe to temat znany każdemu pracownikowi kolei. O tym jak funkcjonują przychodnie, w których wykonywane są badania okresowe, rozmawialiśmy z Panią Małgorzatą Durką - Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych Oddziału Kolejowa Medycyna Pracy.

Galeria
20 czerwca 2022 r. odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
W pierwszej części obrad przewodniczący Rady Henryk Sikora omówił najważniejsze sprawy, którymi SZIK zajmowała się po 5 maja br. i wydarzenia, w których uczestniczyli przedstawiciele sekcji, a były to m.in.: wyjazdowe posiedzenie Rady SZIK, przekazanie pracodawcy negatywnej opinii w sprawie zmian do ZUZP, zebranie Prezydium SZIK (16 maja br.), powołanie kolegów Piotra Pazery i Romana Kowalskiego do zespołu administracyjno-związkowego ds. zmian do ZUZP, podpisanie Protokołu ustaleń ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PLK, przyjmowanie wniosków na medale i odznaczenia honorowe, pokaz podbijarki uniwersalnej systemu 7 (PNUIK Kraków), VI Mistrzostwa Polski w wyścigach drezyn ręcznych, zebranie związkowe zorganizowane przez KZ NSZZ „S” IM w Skarżysku Kamiennej, w sprawie poprawy warunków pracy i zagospodarowanie terenu po byłej zgrzewalni.

Galeria
Z inicjatywy Mariusza Pilichowskiego przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie (IM) 14 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie dalszych losów terenu po byłej zgrzewalni szyn w Skarżysku Kamiennej. Uczestniczyli w nim m.in. Henryk Sikora przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność, oraz członkowie Prezydium i funkcyjni związkowcy z „S” w IM: Paweł Waśniowski, Adam Świercz, Andrzej Sorsa i Zbigniew Płusa.

Galeria
11 czerwca 2022 r. bocznica kolejowa Pfleiderer S.A. w Wieruszowie wypełniła się pasjonatami kolei i dobrej zabawy, którzy w pozytywnej atmosferze stanęli w szranki w VI Mistrzostwach Polski w Wyścigach Drezyn Ręcznych i Pikniku województwa łódzkiego pod patronatem Marszałka województwa Pana Grzegorza Schreibera.

Galeria
10 czerwca 2022 r. na posterunku Dłubnia położonym na terenie IZ Kraków (linia kolejowa nr 95) odbył się pokaz pierwszej w Polsce uniwersalnej, wysokowydajnej podbijarki Tamper S7 PLS 16 4.0-S, której producentem jest austriacka firma System 7 Railtechnology GmbH. Ta nowoczesna maszyna zasiliła park maszynowy Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. (PNUIK) – spółki z Grupy Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

                               Galeria
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” od początku bieżącego roku w różny sposób zabiegała o wzrost wynagrodzeń dla pracowników PLK. Były to pisma, postulat w ramach dialogu społecznego, rozmowy i przekonywanie do swojego stanowiska, omawianie sprawy podwyżki na obradach Rady Nadzorczej PLK, spotkania z kluczowymi związkami zawodowymi. Kilkutygodniowe negocjacje z przedstawicielami Spółki przyniosły w końcu efekt.

26 maja 2022 r.
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe w maju odbyła swoje posiedzenie w siedzibie Spółki. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu, który m.in. monitoruje sprawozdawczość finansową, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej PLK oraz audyty wewnętrzne PLK. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 19.04.2022 r.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” dokłada wszelkich starań, aby już w czerwcu br. zakończyć negocjacje ze Spółką w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Uważamy, że jest już najwyższy czas na podpisanie porozumienia z Zarządem PLK w tej sprawie. Dlatego potwierdzamy gotowość do dalszych rozmów celem wypracowania wspólnych ustaleń.
W czasie gdy trwa agresja rosyjska na Ukrainę, a Ukraińcy heroicznie bronią swojej niepodległości, gdy ok. 3 mln. Ukraińców znalazło schronienie przed wojną w Polsce, gdy płynie fala pomocy uchodźcom i walczących na froncie, sprawy Ukrainy są nam wyjątkowo bliskie.

Galeria
W dniu dzisiejszym (11 maja 2022 r.) odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. ze związkami zawodowymi w sprawie zmian do ZUZP oraz podwyżki wynagrodzeń w PKP PLK S.A.
Obradująca w Zakopanem w dniu 5 maja 2022 r. Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wśród wielu ważnych spraw, którymi się zajmowała, najwięcej uwagi skupiła na trzech najważniejszych

Biuro Spraw Pracowniczych Centrali poinformowało, że w dniu 5 maja br. została uruchomiona w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. platforma MultiSport, umożliwiająca świadczenie usług polegających na zapewnieniu pracownikom Spółki, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym dostępu do obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze.
4 maja 2022 r. związkowcy z NSZZ „Solidarność” w PKP Polskie Linie Kolejowe, przy padającym marznącym deszczu, (który powodował, że leżący śnieg był rozmiękły co znacznie utrudniało poruszanie się przy podejściu) z sukcesem szturmowali kopułę szczytową Kasprowego Wierchu.
Kasprowy Wierch (1987 m) jest popularną górą w Tatrach Zachodnich, przez który przechodzi granica polsko – słowacka. Znana jest głównie z powodu kolei linowej obsługiwanej przez Polskie Koleje Linowe S.A. (PKL) i narciarskich tras zjazdowych.

Galeria
W odpowiedzi na pismo Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ “Solidarność” z dnia 22 marca 2022 r., w sprawie wystąpień zakładowych organizacji związkowych, dotyczących przekazania przez dyrektora zakładu stosownych danych finansowych, zostaliśmy poinformowani, że kierownictwo Spółki, do którego należą również dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym przypadku zapisów Ustawy o związkach zawodowych (dalej: Ustawa) i Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: Porozumienie).
Około tysiąca osób uczestniczyło w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej. Odbyła się pod hasłem: "Matko Miłości obdarz nas pokojem".

Galeria
22 kwietnia 2022 r. w hali OSIR w Łowiczu został rozegrany halowy turniej piłki nożnej o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy. Patronami wydarzenia były spółki z Grupy PLK: PNUIK Kraków, ZRK-DOM Poznań i Dolkom Wrocław.

Galeria


Wyniki Halowego Turnieju o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” rozegranego w dniu 22 kwietnia 2022 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
W turnieju wzięło udział 14 drużyn, reprezentujących kolejowe spółki i zakłady pracy.

19 kwietnia 2022 r.
Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej PLK odbyło się stacjonarnie w siedzibie Spółki, a kilku jej członków uczestniczyło w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w postaci wideokonferencji).
Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 11 kwietnia 2022 r.
W kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu 8 kwietnia 2022 r. została odprawiona Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Jej hasłem były słowa: Niech Chrystus będzie przy twoim warsztacie pracy, zaczerpnięte z rozważań patrona NSZZ “Solidarność”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wygłosił je podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę we wrześniu 1983 r. Rozważania poszczególnych stacji przygotowali i odczytali przedstawiciele różnych zawodów.

Galeria
Korzystając z posiadanych uprawnień, Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w dniu 6 kwietnia 2022 r. złożyła pismo wszczynając w ten sposób dialog społeczny z Zarządem PKP PLK S.A.

31 marca 2022 r.
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe w marcu br. odbyła swoje posiedzenie w trybie stacjonarnym w siedzibie Spółki. Zostało ono poprzedzone spotkaniem Komitetu Audytu, który m.in. monitoruje sprawozdawczość finansową, badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej PLK oraz audyty wewnętrzne PLK.
VIII Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w ZLK w Łodzi odbyło  się 25 marca 2022 r. Celem spotkania był wybór nowego przewodniczącego Komisji Zakładowej w miejsce ustępującego z tej funkcji w związku z przejściem na emeryturę Zdzisława Kobusa. W obszernym sprawozdaniu obejmującym okres od 25 marca 2018 r. do 25 marca 2022 r. kolega Zdzisław przypomniał najważniejsze działania liczącej ponad 800 członków organizacji zakładowej.
W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego. Koleżanki i koledzy obdarzyli zaufaniem Piotra Pazerę. Przejął obowiązki Zdzisława Kobusa, który po 47 latach pracy, 28 grudnia 2021 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Galeria
W dniu 24 marca 2022 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółki pod przewodnictwem Pana Ireneusza Merchel Prezesa PLK ze związkami zawodowymi sygnatariuszami ZUZP.
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w ZLK w Częstochowie odbyło się w siedzibie ZLK 18 marca 2022 r. Celem spotkania był wybór nowego przewodniczącego Komisji Zakładowej. Obecna przewodnicząca, Elżbieta Podgórska zrezygnowała z pełnionej funkcji w związku z przejściem na emeryturę. W wyniku głosowania kierowanie ponad 200-osobową organizacją zakładową koleżanki i koledzy powierzyli Oldze Wieczorek.

Galeria
Na zaproszenie Jolanty Sienkiewicz, przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze, 11 marca br. w obradach komisji wziął udział Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” oraz Mariusz Olejniczak dyrektor zakładu i Sławomir Brożyński zastępca ds. eksploatacyjnych. Zebranie odbyło się na terenie Sekcji Eksploatacji w Zbąszynku.

Galeria
W odpowiedzi na pismo Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ “Solidarność”, które dotyczyło wniosku sekcji o podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników Spółki, otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Spraw Pracowniczych, którą publikujemy poniżej
W dniu 3 marca o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej Św. Floriana i Św. Michała Archanioła w Warszawie przy ul. Floriańskiej 3 odprawiona zostanie Msza Święta w intencji ofiar katastrony kolejowej pod Szczekocinami.
18 lutego br. odbyła się wideokonferencja, w której uczestniczył Zarząd PKP Telkol i związki zawodowe działające w Spółce. „Solidarność” reprezentowana była przez Elżbietę Baczewską, przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej i Krzysztofa Mieczkowskiego, zastępcę przewodniczącego. W spotkaniu uczestniczył także Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
16 lutego 2022 r.
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spotkała się stacjonarnie w siedzibie Spółki, a kilku jej członków uczestniczyło w obradach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci wideokonferencji.
W dniach 10 – 11 lutego 2022 r. odbyło się sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w PKP PLK S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie. Zebranie rozpoczął Mariusz Pilichowski Przewodniczący Komisji Zakładowej, który przywitał wszystkich uczestników w tym zaproszonych gości: Adama Lacha Przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” i Henryka Sikorę Przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).
Na zaproszenie Andrzeja Lewickiego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. we Wrocławiu, 8 lutego br. w obradach komisji wziął udział Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” oraz Andrzej Gola, prezes Spółki.
Członkowie Komisji Zakładowej zapoznani zostali z najistotniejszymi sprawami, którymi zajmuje się SZIK, a prezes omówił bieżącą sytuację w Spółce.
31 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryka Sikory i jego zastępcy Zdzisława Jasińskiego z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” działającą w Pomorskim Przedsiębiorstwie Mechaniczno Torowym Sp. z o.o. w Gdańsku (PPMT). Celem spotkania było przede wszystkim omówienie sytuacji w PPMT, spowodowanej brakiem systemowej podwyżki wynagrodzeń w roku ubiegłym i przebiegiem toczących się rozmów z Zarządem Spółki.
25 stycznia 2022 r.
Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. swoje styczniowe posiedzenie przeprowadziła przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci wideokonferencji. Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 21.12.2021 r.
2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści