Dzień wolny i nagrody z okazji naszego święta

Title
Przejdź do treści

Dzień wolny i nagrody z okazji naszego święta

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 12 Listopad 2023
Święto Kolejarza i przypadające na dzień 25 listopada święto patronalne św. Katarzyny Aleksandryjskiej obchodzimy w różny sposób. Z tej okazji obywają się różne wydarzenia. Organizowane są Msze św., okolicznościowe spotkania, wręczane są odznaczenia resortowe i państwowe dla pracowników.
Ważnym podkreśleniem rangi zawodu Kolejarza oraz jego uznania jest także nagroda pieniężna dla pracowników oraz dzień wolny od pracy.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) dla pracowników PLK w par. 35 mówi, że z okazji Święta Kolejarza pracownik zatrudniony na kolei powyżej 1 roku nabywa prawo do nagrody pieniężnej w wysokości 10% jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w PLK za rok poprzedni. W 2023 r. jest to kwota ok. 697 zł.
Paragraf 33 ZUZP określa, że Świętem Kolejarza jest dzień 25 listopada, który jest dniem wolnym od pracy. Za pracę w ten dzień pracownikom przysługuje wynagrodzenie jak za pracę w niedziele i święta (Protokół dodatkowy do ZUZP nr 15 z 4 sierpnia 2020 r.).
Ponadto Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wystąpiła do Zarządu PLK o wypłatę dla pracowników Spółki dodatkowej nagrody z oszczędności w funduszu wynagrodzeń.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści