Stacja Łagiewniki

Title
Przejdź do treści

Stacja Łagiewniki

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 9 Wrzesień 2023
Na Drodze Miłosierdzia każdy z nas ma wypisane swoje, indywidualne stacje i przystanki. Ten przypadający na Łagiewniki miał miejsce na 21. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy 9 września 2023 r. Nie wszyscy na nim wysiedli, wielu pojechało dalej, gdzieś w bliżej nieokreślonym kierunku, być może do nikąd …
Kolejarze rozpoczęli swoje pielgrzymowanie od Drogi Krzyżowej przed sanktuarium. Po niej została wygłoszona przez ks. Ryszarda Marciniaka Animatora Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich konferencja „Chrystus w Kościele drogą, prawdą i życiem”.
Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Biskupa Roberta Chrząszcza (biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej). Koncelebrowali ją kolejowi duszpasterze m.in. wspomniany już ks. Ryszard Marciniak i ks. Grzegorz Szewczyk Duszpasterz Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej.
Wśród pielgrzymów obecni byli prezesi i członkowie zarządów spółek kolejowych, dyrektorzy zakładów, funkcyjni związkowcy, 34 poczty sztandarowe a nade wszystko kolejarze z rodzinami, szanowni emeryci i ludzie związani z kolejową branżą.
Ksiądz Zbigniew Bielas Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia witając zebranych nawiązał do hasła tegorocznej pielgrzymki „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.
Jak każdego roku kolejarze włączyli się w przygotowanie liturgii i oprawę Eucharystii nadając jej rangę ważnej uroczystości.
Jak podkreślił ks. biskup, pielgrzymka ta jest dziękczynieniem. – Ale dziękując ośmielamy się prosić o łaski na kolejne dni naszego życia i pracy. Szczególnie o to prosimy dziś dla całej braci kolejarskiej. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie błogosławi wam w waszych obowiązkach i chroni od niebezpieczeństw. Niech obdarza was łaską silnej i niezachwianej wiary.
Dziękuję wam za waszą obecność i za tą pielgrzymkę, na którą się zjeżdżacie z całej Polski. To ważne świadectwo wiary i za tę wiarę wam dziękuję – powiedział bp Chrząszcz.
Na zakończenie dyrektor biura w Ministerstwie Infrastruktury Tomasz Tomala odczytał okolicznościowy list od Ministra Andrzeja Adamczyka, który nie mógł osobiście wziąć udziału w pielgrzymce.
Wyraził on w nim uznanie i podziękowanie dla pracy kolejarzy, a także nawiązał do starań resortu służących rozwojowi kolei, aby była ona jeszcze bardziej nowoczesna i dostępna dla społeczeństwa.
W tym szczególnym miejscu – patrząc w oczy Jezusa Miłosiernego – zawierzamy świat, brać kolejarską, każdego i każdą z nas Bożemu Miłosierdziu. A potem z sercem wypełnionym nadzieją, powrócimy do naszych domów i miejsc pracy – mówił ks. Bielas.
Na zakończenie pielgrzymki – w Godzinie Miłosierdzia odprawiona została Koronka do Bożego Miłosierdzia.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści