Spółki Grupy PLK

Title
Przejdź do treści

Spółki Grupy PLK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 12 Lipiec 2023
12 lipca 2023 r. z inicjatywy przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” odbyło się zebranie zespołu problemowego SZIK ds. spółek Grupy PLK.
W zebraniu uczestniczyli przewodniczący zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”: Tadeusz Felkowski (Dolkom Wrocław), Andrzej Glica (PPM-T Gdańsk), Krzysztof Kapałka (PNUIK Kraków), Piotr Przybyła (ZRK-DOM Poznań) oraz Henryk Sikora przewodniczący SZIK.
Pierwsza część odbyła się w gabinecie Ireneusza Merchel, prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PLK posiada 100% udziałów w ww. spółkach, pełniąc nad nimi nadzór właścicielski.
Każdy ze związkowców mówił o najważniejszych sprawach i problemach spółki, którą reprezentował. W wyniku dokapitalizowania spółek zależnych przez PLK ze środków przekazanych na ich rozwój przez Ministerstwo Infrastruktury, realizują one zakupy maszyn do robót torowych np. podbijarek, pociągów sieciowych, palownic. Środki te wykorzystywane są również na budowę, bądź rozbudowę hal do prowadzenia robót utrzymaniowo-naprawczych maszyn. Zawansowanie wykorzystania tych środków przebiega zgodnie z planem.
Związkowcy zwrócili uwagę na niewykorzystany potencjał spółek, gdyż w połowie sezonu budowlanego część maszyn stoi bo brakuje dla nich pracy. Niestety głównie jest to efekt wstrzymania przez UE pieniędzy należnych Polsce z Krajowego Programu Odbudowy (KPO). Wymusiło to na PLK ograniczenie przetargów na roboty inwestycyjne, a co za tym idzie większa konkurencja pomiędzy wykonawcami i mniej pracy. Pomimo przekazywania przez rząd na inwestycje kolejowe środków z budżetu państwa, problem dotyka także spółek Grupy PLK.
Prezes Ireneusz Merchel odniósł się do problemu braku robót wskazując, że PLK negocjuje z Ministerstwem Infrastruktury nowy program utrzymaniowy, który ma obowiązywać od przyszłego roku co pozwoli zwiększyć zakres robót utrzymaniowych. Spółki będą mogły starać się o małe roboty inwestycyjne (do 100 mln zł) prowadzone przez zakłady linii kolejowych. Wskazywał także potrzebę większego zaangażowania w przejmowaniu robót z Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 (obejmuje on blisko 200 przystanków).
Wskazano także przykłady niepotrzebnych zapisów w specyfikacji przetargowej, które tworzą kryteria eliminujące możliwość brania udziału przez „nasze” spółki w przetargach.
Przewodniczący wypowiadali się także o problemach zatrudnieniowych i płacowych wskazując m.in. na zatrudnianie nowych pracowników, często z mniejszymi kwalifikacjami na wyższych stawkach wynagrodzenia niż pracownicy z wszelkimi uprawnieniami, doświadczeniem i większym stażem pracy. Przed laty gdy obowiązywały zapisy w ZUZP poszczególnych spółek o dodatku za staż pracy, robił on różnicę na korzyść pracowników z większym doświadczeniem.
Druga część odbyła się w siedzibie sekcji. Omawiano na niej szereg bieżących spraw i problemów występujących w spółkach. Przewodniczący SZIK, a zarazem członek Rady Nadzorczej PLK dzielił się informacjami dotyczącymi wyników i sytuacji finansowej spółek, zatrudnienia, poziomu wynagrodzeń i zaangażowaniu w roboty inwestycyjne oraz utrzymaniowe.
W trakcie zebrania wypracowano szereg wniosków, które m.in. w formie pisemnej będą przekazane właściwym komórką i organom spółek.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści