Decyzja o nagrodach dla pracowników PLK

Title
Przejdź do treści

Decyzja o nagrodach dla pracowników PLK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 20 Listopad 2023
700 zł plus 600 zł, łącznie 1300 zł. Tyle pracownicy PLK otrzymają dodatkowej wypłaty za miesiąc listopad, która zostanie wypłacona 8 grudnia 2023 r.
Z okazji Święta Kolejarza na podstawie zapisów ZUZP pracownicy otrzymają wypłaty po ok. 700 zł.
Dodatkowe 600 zł to nagroda, która ma zostać wypłacona pracownikom zatrudnionym na dzień 1 grudnia br. (bez umów próbnych) na podstawie decyzji Prezesa Zarządu PLK. Środki te pochodzą z oszczędności w funduszu wynagrodzeń Spółki, gdyż pracuje ona niższym zatrudnieniem niż przyjęty plan (pisaliśmy o tym wielokrotnie, m. in. w relacjach „Z prac Rady Nadzorczej PLK”).
Przypominamy, że już we wrześniu br. została wypłacona kwota 800 zł, jako nagroda za pracę w 2023 r.
Warto wiedzieć, że po zsumowaniu łączne kwoty dodatkowych wypłat wyniosą 2100 zł.
Już wiadomo, że Zarząd PLK podjął uchwałę o wzroście wartości posiłków profilaktycznych z 9 zł na 12 zł. Nowa stawka obowiązywać będzie od 1 stycznia 2024 r. Wzrost ten został wypracowany w efekcie negocjacji z Sekcją Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w formie tzw. dialogu społecznego.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści