Ciągły dialog

Title
Przejdź do treści

Ciągły dialog

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 10 Lipiec 2023
W kwietniu 2023 r. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wystosowała do Zarządu PLK pismo zawierające 8 postulatów związku. Najważniejszym z nich był wzrost wynagrodzenia dla pracowników Spółki.
Został on zrealizowany, podpisanym 18 maja 2023 r. protokołem ustaleń o podwyżce wynagrodzenia pracowników, średnio o 640 zł w wynagrodzeniu zasadniczym (z pochodnymi dało to kwotę średnio ponad 1000 zł na pracownika).
W sprawie pozostałych 7 postulatów odbyły się rozmowy na spotkaniach z przedstawicielami Zarządu w dniach:
  • 30 maja,
  • 26 czerwca,
  • 4 lipca.
Ze strony SZIK brali w nich udział członkowie Prezydium sekcji: Henryk Sikora, Zdzisław Jasiński, Roman Kowalski i Piotr Pazera.
Dotyczą one przede wszystkim poprawy warunków pracy dla pracowników wszystkich grup pracowniczych w PLK, zmian w wewnętrznych przepisach i regulacjach poprawiających stabilność pracy. Związkowcy swoimi postulatami wskazali także problemy należytego wyposażenia miejsc stałej pracy.
Rozmowy będą nadal kontynuowane, a do tego czasu strony ustaliły przeprowadzenie analiz i opracowanie stosownych informacji.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści