Nie kosztem bezpieczeństwa...

Title
Przejdź do treści

Nie kosztem bezpieczeństwa...

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 26 Październik 2023
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w trakcie obrad Rady dyskutowała na temat ograniczeń zatrudnienia w inżynierii ruchu, które mają miejsce w ostatnich tygodniach.
Wskazywano wiele przykładów, gdzie w zakładach linii kolejowych likwiduje się dyżurnych peronowych, albo zastępuje ich zwrotniczymi, ogranicza pracę poprzez jej skrócenie, redukuje ilość dyżurnych tam gdzie są posterunki wieloosobowe (np. w porze nocnej). Odbywa się to kosztem pracowników, którzy pracują przejmując dodatkowe zadania, które dotychczas wykonywał inny pracownik.
Tym sposobem pociągów wcale nie ubywa, a pracy jest więcej, często ponad siły. Nakładanie dodatkowych obowiązków zwiększa ryzyko popełnienia błędu, tworzy presję i frustrację pracowników, a to zagraża bezpieczeństwu prowadzenia ruchu pociągów.
Poniżej zamieszczamy pełną treść naszego stanowiska, które zostało przekazane do Zarządu PLK.

Stanowisko nr 04/2023
Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej
NSZZ „Solidarność” z dnia 24.10.2023 r.
ws. optymalizacji zatrudnienia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko prowadzonej przez PLK optymalizacji zatrudnienia, co w wielu przypadkach jest nieuzasadnioną likwidacją stanowisk pracy m.in.: dyżurny ruchu peronowy, zwrotniczy, operator obsługi pasażerskiej.
Żądamy utrzymania dotychczasowych miejsc pracy w poszczególnych zakładach.
Zwracamy po raz kolejny uwagę na granicę ludzkiej percepcji i podzielność uwagi oraz na nadmierne obciążenie obowiązkami pracowników prowadzący ruch pociągów.
Głęboko niepokojąca seria wypadków i incydentów, które wydarzyły się w ostatnim czasie, miały miejsce na nowoczesnych, zmodernizowanych i rzekomo super bezpiecznych stacjach.
Mając świadomość dużej ilości zadań inwestycyjnych prowadzonych przez PLK uważamy, że ograniczenia kadrowe wprowadzą dodatkowe zamieszanie oraz negatywnie wpłyną na prowadzenie ruchu pociągów zwiększając ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa.
To ostatni moment do refleksji w tej materii i radykalną zmianę stanowiska kierownictwa Spółki.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści