Prezentacja korzyści

Title
Przejdź do treści

Prezentacja korzyści

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Zdzisław Jasiński · 19 Styczeń 2023
W dniu 19 stycznia 2023 r. odbyło się w centrali Spółki spotkanie przedstawicieli ponadzakładowych organizacji związkowych z prezesem zarządu panem Ireneusz Merchel, panią dyrektor Grażyną Mamińską wraz z zespołem. W spotkaniu Sekcję Zawodową Infrastruktury Zawodowej NSZZ Solidarność reprezentowali:  Zdzisław Jasiński i Mirosław Ośmiałowski.
Pan prezes Ireneusz Merchel powitał zebranych przedstawicieli związków zawodowych. Przypomniał pokrótce przebieg poprzednich spotkań i poinformował o wniosku większości przedstawicieli związków zawodowych o potrzebnym czasie na konsultacje wewnętrzne. Następnie poprosił o prowadzenie spotkania  panią dyrektor Grażynę Mamińską.
Pani dyrektor zaprezentowała przygotowaną na to spotkanie prezentację odnoszącą się do korzyści jakie przyniosą zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zaproponowane przez pracodawcę.
Przy omawianiu prezentacji, wyjaśnionych zostało wiele wątpliwości, a w szczególności powtarzające się stwierdzenia, że na przestrzeni lat włączenie do uposażenia zasadniczego dodatków: szkodliwego, uciążliwego,  niebezpiecznego i funkcyjnego będzie niekorzystne  dla pracowników.
Przedstawiona symulacja dot. lat 2024-2029 przy założeniu wzrostu najniższego wynagrodzenia w pierwszym roku o 500 zł i w kolejnych po 300 zł. Przedstawione wyliczenia jednoznacznie pokazywały większy zysk dla pracownika przy włączeniu dodatków do uposażenia zasadniczego niż w przypadku pozostawienia tych dodatków osobno. Przedstawiciele związków zadawali pytania dotyczące np. sposobu naliczania dodatków szkodliwego, uciążliwego, niebezpiecznego min. z jakiego okresu będzie wyliczona średnia potrzebna do włączenia do podstawy.
Pani dyrektor odpowiedziała, że będzie to kwestią do ustalenia stron, ale najbardziej obiektywne będzie przeliczenie indywidualne każdego pracownika biorąc pod uwagę średnią z ostatniego roku co pozwoli wyliczyć to w sposób obiektywny.
Strona pracodawcy przekazała również informację dot. wysokości średniorocznej inflacji, która wynosiła 14,3 % natomiast podwyżka wynagrodzenia rok do roku wyniosła 16,4% (dane dot. 2022 r.).
Podwyżki najniższego wynagrodzenia w latach 2018-2023 wyniosły o 480 zł. Poinformowano, że wzrost najniższego wynagrodzenia od 01 stycznia 2023 r. spowodował średnio 120 zł podwyżkę wynagrodzeń dla tej części pracowników, którzy otrzymują dodatki wyliczane od najniższego uposażenia.
Podsumowując  zwrócono uwagę na korzyści dla pracownika z włączenia dodatków do uposażenia zasadniczego tj.:
- wyższe wynagrodzenie zasadnicze,
- wyższa wysokość premii,
- wyższe dodatki z tytułu nadgodzin, świątecznych,
- wyższa odprawa emerytalna,
- wyższe nagrody jubileuszowe.
Następnie prezes poprosił o przedstawienie stanowisk przez poszczególne związki zawodowe. Większość przedstawicieli związków zawodowych wnosiła o czas na kolejne konsultacje w swoich gremiach i przekazanie przedstawionej prezentacji do wewnętrznego wykorzystania. Jeden ze związków zawodowych był gotowy do podpisania porozumienia.
Przedstawiciele „Solidarności” poinformowali o przekazanym wcześniej stanowisku Rady SZIK i zadeklarowali otwartość na dalsze rozmowy i negocjacje. Prezes Zarządu pan Ireneusz Merchel zaproponował kolejne spotkanie w miesiącu marcu.
Dokładny termin zostanie ustalony w trybie roboczym. Na pytania o terminie rozmów w temacie wdrożenia podwyżek płac w 2023 r. pan prezes zaproponował, że nie chciałby łączyć negocjacji w sprawie podwyżek płac i zmian do ZUZP. Odnosząc się do kwoty podwyżki powiedział, że mogłaby ona być w wysokości średniorocznej inflacji (14,3%) czyli w wysokości porównywalnej do zeszłorocznej.
Podsumowując spotkanie prezes stwierdził: „Kto się nie rozwija ten się cofa”. Te słowa pozostawiam pod rozwagę.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści