Zmiana w Zielonej Górze

Title
Przejdź do treści

Zmiana w Zielonej Górze

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Jarosław Kocur · 17 Marzec 2023
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Zielonej Górze odbyło się 16.03.2023 r. w Zbąszynku. Z ramienia Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność” wybory nadzorował Dariusz Liniart (zastępca przewodniczącego Regionu Zielonogórskiego).
W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Bogusław Motowidełko (przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”), Maciej Jankowski (były przewodniczący Regionu Zielonogórskiego), Henryk Sikora (członek Rady Nadzorczej PLK, a jednocześnie przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”), Ryszard Dolata (członek prezydium SZIK), Mariusz Olejniczak (dyrektor ZLK Zielona Góra).
Na przewodniczącego zebrania wybrano Ryszarda Dolatę, który po stwierdzeniu prawomocności zebrania przystąpił do realizacji następnych punktów obrad.
Po odczytaniu sprawozdania komisji: wyborczej, zakładowej i rewizyjnej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania, delegaci przystąpili do wyborów. W pierwszej kolejności dokonano wyboru przewodniczącego Komisji Zakładowej na kadencję 2023-2028, którym został jednogłośnie Jarosław Kocur.
Następnie delegaci dokonali wyboru: Komisji Zakładowej (17 członków), Komisji Rewizyjnej (7 członków), delegatów na WZD Regionu Zielonogórskiego (6 delegatów), delegatów na WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy (3 delegatów) oraz delegatów na WZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej (3 delegatów).
Podczas przerw w głosowaniach spowodowanych liczeniem głosów przez komisję skrutacyjną, głos zabrali zaproszeni goście.
Na zakończenie podziękowano dotychczasowej przewodniczącej Komisji Zakładowej Jolancie Sienkiewicz za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz naszego związku. Nowo wybrany przewodniczący Jarosław Kocur podziękował delegatom za oddane głosy i okazane zaufanie.
Po zrealizowaniu programu zebrania wyborczego prowadzący zebranie podziękował za sprawny jego przebieg i zakończył spotkanie.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści