Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa

Title
Przejdź do treści

Zespół Trójstronny ds. Kolejnictwa

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 15 Maj 2023
15 maja 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Wzięli w nim udział przedstawiciele:
  • strony rządowej, reprezentowanej przez Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
  • Związku Pracodawców Kolejowych, reprezentowanego m. in. przez Krzysztofa Mamińskiego, prezesa ZPK,
  • związków zawodowych (Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentował Henryk Sikora).
Tematyka zebrania była kontynuacją spraw omawianych na poprzednim posiedzeniu zespołu (22.09.2022 r.) oraz zebraniach współprzewodniczących zespołu.
Na początku posiedzenia Pan Minister Andrzej Bittel poinformował o zakończeniu prac nad nowelizacją Kodeksu Karnego (czeka na podpis Prezydenta) dającą status funkcjonariusza publicznego (m. in. nietykalności funkcjonariusza) dla niektórych stanowisk kolejowych (np. kierownik pociągu, konduktor).
Przy udziale prokuratora, policji i przedstawiciela Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych omówiono sprawę procedur prawnych dotyczących postępowania w stosunku do pracowników kolei po wypadkach kolejowych na przejeździe kolejowym lub samobójstwie na torach (badanie krwi u maszynisty, zaopiekowanie się nim, skrócenie procedur tak aby jak najszybciej wznowić ruch pociągów).
Z inicjatywy PKP Cargo omówiono stan prac nad skróceniem okresu szkolenia maszynistów kolejowych, głównie poprzez bardziej efektywne wykorzystanie symulatorów (do ok. 11 miesięcy, obecnie są to ok. 24 miesiące). Zmiany mają umożliwić szybsze podjęcie samodzielnej pracy przez maszynistę.
Dyskutowano także nad harmonogramem prac nad projektem ustawy o czasie pracy maszynistów.
Ostatnim punktem posiedzenia Zespołu była sytuacja spółki PKP Telkol w kontekście jej sprzedaży spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zebrani zostali poinformowani, że sprawa zakupu udziałów PKP Telkol lub części majątku tej spółki przez PLK została definitywnie zamknięta z powodu różnic w przedstawianych przez PKP S.A. i PLK ofertach.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści