Wzrosła wartość posiłków

Title
Przejdź do treści

Wzrosła wartość posiłków

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 5 Styczeń 2023
Od 1 stycznia 2023 r. wzrosła wartość posiłków profilaktycznych dla uprawnionych pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) do kwoty 9 zł netto (w Zakładzie Maszyn Torowych do 16,26 zł). Poprzednia cena posiłku 7.50 zł obowiązywała od 2015 r. (8 lat).
Podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych było realizacją jednego z postulatów Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zgłoszonego w kwietniu 2022 r. w ramach tzw. „dialogu społecznego”. Prawdopodobnie nie jest to ostatni wzrost wartości posiłków w 2023 r.
Posiłki profilaktyczne wydawane są przez PLK na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, które zobowiązuje pracodawcę do ich zapewnia pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej wydatek energetyczny organizmu:
  • powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 kcal u kobiet,
  • powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, przy pracach wykonywanych w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC,
  • powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (1 listopada - 31 marca).
Powyższe Rozporządzenie zostało znowelizowane 12 czerwca 2019 r. w zakresie sposobu realizacji posiłków i przewiduje możliwość ich spożycia w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego w szczególności przez przekazanie produktów do przygotowania posiłku we własnym zakresie lub talonów (bonów) uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści