Wybory w ZLK Łódź

Title
Przejdź do treści

Wybory w ZLK Łódź

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Witold Woźniak · 20 Styczeń 2023
IX Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi odbyło się 20 stycznia 2023 r. Z ramienia Regionu Ziemia Łódzka wybory nadzorowali v-ce przewodniczący, Piotr Ścieśko i Ireneusz Wach. Ponadto byli obecni zaproszeni goście: Henryk Grymel, Henryk Sikora, Zdzisław Jasiński, Michał Staniszewski, Wiesław Pełka oraz reprezentująca kierownictwo ZLK w Łodzi zastępca dyrektora, Elżbieta Budka. W trakcie obrad przybył v-ce prezes Zarządu PKP Cargo S.A., Marek Olkiewicz (były v-ce prezes Zarządu PLK, były dyrektor ZLK w Łodzi).
Gości i 58 delegatów obecnych na ZZD powitał przewodniczący KZ, Piotr Pazera. Po wprowadzeniu sztandaru rozpoczęły się obrady. Wybrano przewodniczącego zebrania, protokolantów, komisje skrutacyjne do głosowań jawnych i tajnych oraz komisję uchwał i wniosków. Przedstawiono sprawozdania z działalności Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej od 25.03.2022 do 20.01.2023. Oba zostały przyjęte w głosowaniu jawnym.
Następnie głosowano przyjęcie uchwał o liczbie tur głosowania, liczbie członków Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej; kontynuacji uczestnictwa w Krajowej Sekcji Kolejarzy, Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej oraz ustaleniu wysokości składki dla emerytów. Przyjęto Stanowisko nr 1 o poparciu kandydatury Waldemara Krenca na przewodniczącego Regionu Ziemia Łódzka.
Najważniejszym punktem ZZD był wybór przewodniczącego Komisji Zakładowej. Bezapelacyjnie wygrał Piotr Pazera, uzyskując 58 głosów na 58 głosujących. Następnie wybrano 21-osobową Komisję Zakładową, 9-osobową Komisję Rewizyjną oraz 10 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemi Łódzkiej, 10 delegatów do Regionalnej Sekcji Kolejarzy, 5 delegatów do Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej.
Henryk Grymel poinformował o sukcesie, którym jest powrót Energetyki Kolejowej do własności Skarbu Państwa, o co walczyła “Solidarność”, czym zajmuje się Krajowa Sekcja Kolejarzy.
Henryk Sikora podziękował za wsparcie działań SZIK, omówił wzrost wynagrodzeń w naszej Spółce, przybliżył problemy związane z powstawaniem LCS, RCS i MCS. Przedstawił 7 postulatów Związku: podwyżki, wzrost diet podróżnych, praca przy ekranach komputerów, szkolenia wewnątrzzakładowe, poprawa warunków pracy, wzrost stawki za posiłki profilaktyczne do 9 zł.
Zdzisław Jasiński podziękował za pomoc w organizacji corocznego wyścigu drezyn, liczny udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych. Omówił obecny stan negocjacji w sprawie dodatku funkcyjnego, dodatku za staż pracy, węgiel, za pracę w warunkach szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych. Powiadomił, że SZIK jest gotowa do negocjacji podwyżek w 2023 r. i oczekuje tego samego od prezesa Zarządu PLK.
Piotr Ścieśko wspomniał o emeryturach stażowych, mówił, że został powołany zespół roboczy przy Rządzie, który ma wypracować kompromis między projektami związkowym i prezydenckim. Liczy, że sprawa będzie załatwiona przed wyborami.
Ponadto zabierali głos Wiesław Pełka, Zdzisław Kobus oraz v-ce dyrektor Elżbieta Budka. Po wyprowadzeniu sztandaru na sali pozostali delegaci, którzy jeszcze długo wspominali dawne czasy i rozważali, co robić, aby braci kolejarskiej żyło się coraz lepiej.

Fot. Ryszarda Kołodziejczyk


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści