Wybory w MKK PLK

Title
Przejdź do treści

Wybory w MKK PLK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 30 Maj 2023
30 maja 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się zebranie Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” (MKK) w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jego celem było podsumowanie działalności od 2018 roku oraz wybory władz MKK.
Większość członków związku zadaje pytanie – „Co to jest MKK i czemu ma ona służyć ? Przecież jest Krajowa Sekcja Kolejarzy, Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej. Po co więc MKK?
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna jest wyłącznie do negocjowania i podpisywania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i protokołów dodatkowych do ZUZP. To jest jej zadanie.
Zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność”, nie może tego zrobić sekcja zawodowa, sekcja krajowa czy też inna struktura związku.
MKK jest przedstawicielstwem – wspólną reprezentacją zakładowych organizacji NSZZ „Solidarność”. To one tworzą MKK i wyznaczają swoich przedstawicieli na podstawie zapisów Regulaminu wewnętrznego. Obecnie jest ich 37 osób. MKK tworzą 30 zakładowych organizacji NSZZ „Solidarność” działających we wszystkich jednostkach organizacyjnych PLK.
Z informacji podsumowującej działania MKK w minionej kadencji wynika, że od 2018 r. wynegocjowano i podpisano dwa protokoły dodatkowe do ZUZP (nr 14 i 15).
W ubiegłym roku na wniosek Zarządu PLK toczyły się rozmowy w sprawie włączenia do wynagrodzenia zasadniczego pracownika niektórych dodatków do wynagrodzenia (funkcyjny, niebezpieczny, uciążliwy i szkodliwy). „Solidarność” nie wyraziła zgody na zmiany w ZUZP i rozmowy zawieszono.
W części wyborczej wybrano władze MKK na kadencję 2023-2028 - przewodniczącego i Prezydium (zgodnie z Regulaminem MKK).
Przewodniczącym został Henryk Sikora, jego zastępcami: Zdzisław Jasiński, Piotr Pazera i Roman Kowalski, a sekretarzem wybrano Małgorzatę Jędrusik.
Władze MKK są takie same jak Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej, która zajmuje się całym obszarem spraw pracowniczych w Spółce PLK.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści