Wybory w Centrum Realizacji Inwestycji

Title
Przejdź do treści

Wybory w Centrum Realizacji Inwestycji

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Andrzej Van-Selow · 2 Marzec 2023
W dniu 2 marca 2023 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” działającej przy PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie.
Zebranie zgromadziło 31 delegatów reprezentujących przedstawicieli Komisji Oddziałowych z poszczególnych Regionów CRI (Koła), tj. Warszawa – Region Centralny, Warszawa – Biuro Centrum, Poznań, Lublin, Kraków, Wrocław, Sosnowiec i Gdańsk.
Zebranie otworzyła ustępująca przewodnicząca Olga Palibuda, która na wstępie przywitała wszystkich przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości: Henryka Sikorę, przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) oraz Piotra Pazerę, członka Prezydium SZIK.
Następnie przewodnicząca Olga Palibuda przystąpiła do realizacji porządku zebrania sprawozdawczo–wyborczego delegatów. Po odczytaniu sprawozdania z działalności Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2023 odbyła się dyskusja, a następnie stwierdzono prawomocność zwołanego zebrania.
W trakcie przerw w obradach spowodowanych liczeniem głosów, przewodniczący SZIK przestawił zebranym delegatom aktualną sytuację w Spółce uwzględniając inwestycje realizowane przez CRI oraz omówił działalność SZIK w ubiegłym roku, bieżące sprawy i zamierzenia związku na najbliższe miesiące. Podkreślił, że w CRI, dla dobra pracowników, potrzebna jest mocna „Solidarność”.  
W pierwszym etapie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w CRI na kadencję 2023-2028. O tę funkcję ubiegało się dwoje kandydatów: Małgorzata Janiszek (Wrocław) oraz Iwona Kriger (Poznań) prezentując swoje kandydatury oraz plany na rozwój działalności „Solidarności” w CRI.
W wyniku tajnego głosowania nową przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w CRI została wybrana Iwona Kriger.
Zgodnie z programem obrad dokonano wyboru w trzech turach Komisji Rewizyjnej (zgłoszono siedmiu kandydatów), której przewodniczącym został Konrad Gawłowski (Kraków), a w skład niej weszły ponadto: Renata Misch (Poznań), Przemysław Lorys (Gdańsk) oraz Michał Klorek (Poznań).
W kolejnym etapie zostali wybrani delegaci na WZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (2 delegatów), delegaci na WZD Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” (1 delegat) oraz delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Mazowsze (3 delegatów).
Na koniec zabrania przewodnicząca Iwona Kriger podziękowała za okazane zaufanie zebranym delegatom a zaproszonym gościom za udział w zebraniu oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
Przewodniczący SZIK Henryk Sikora, przekazał delegatom bogato ilustrowaną książkę „40 Najważniejszych Wydarzeń w Historii Kolejowej Solidarności w latach 1980-1989”, którą zainteresowanym osobom jako jej autor podpisywał. Przekazał również pamiątkową, okolicznościową przypinkę do marynarki wydaną z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność”.
Pogratulował także nowo wybranej przewodniczącej i wszystkim wybranym życząc jak najwięcej osiągnięć w pracy związkowej i dobrej współpracy.
Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku posiedzenia i zamknięciu zebrania, przystąpiono do ukonstytuowania się Komisji Zakładowej i wyboru Prezydium. W jego skład weszły osoby zgłoszone przez przewodniczącą Iwonę Kriger: Zbigniew Chrząstowski (Gdańsk) – zastępca przewodniczącego, Adam Robak (Poznań) – zastępca przewodniczącego, Małgorzata Grabalska (Sosnowiec) – skarbnik, Zdzisław Januszkiewicz (Wrocław) – sekretarz, Sebastian Krysiński oraz Janusz Matecki (oboje Poznań) – członkowie komisji.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści