Wybory Krajowej Sekcji

Title
Przejdź do treści

Wybory Krajowej Sekcji

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Olga Wieczorek · 23 Maj 2023
W dniach 22-23 maja 2023 r. w Warszawie odbyło się XXIX Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK).
Krajowa Sekcja Kolejarzy zrzesza 23 645 członków związku, pracowników spółek Grupy PKP i jednostek organizacyjnych funkcjonalnie powiązanych z infrastrukturą oraz transportem kolejowym. Tworzy ją 7 regionalnych sekcji kolejarzy oraz komisje zakładowe i międzyzakładowe z regionów w których nie działają regionalne bądź międzyregionalne sekcje kolejarzy.
W ramach Krajowej Sekcji Kolejarzy działa 6 sekcji zawodowych:
 • Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ “Solidarność”,
 • Sekcja Zawodowa Grupy PKP CARGO NSZZ “Solidarność”,
 • Sekcja Zawodowa Przewozów Pasażerskich NSZZ “Solidarność”,
 • Sekcja Zawodowa PKP Intercity S.A. NSZZ “Solidarność”,
 • Sekcja Zawodowa PKP Energetyka S.A. (PGE Energetyka Kolejowa) NSZZ “Solidarność”,
 • Sekcja Zawodowa Grupy PKP NSZZ “Solidarność”.
Zebranie Delegatów (139 osób) otworzył dotychczasowy przewodniczący KSK Henryk Grymel. Po wysłuchaniu sprawozdań z kadencji 2018 – 2023: Komisji Wyborczej, Rady KSK, Komisji Rewizyjnej, przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniami oraz podjęciu stosownych uchwał, delegaci przystąpili do wyborów władz statutowych na kadencję 2023-2028.
Przewodniczącym Rady KSK wybrany został Henryk Grymel. Do Rady KSK zostało wybranych 44 osób, zgodnie z poniższym podziałem:
 • Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej – 20 osób,
 • Sekcja Zawodowa Grupy PKP CARGO – 11 osób,
 • Sekcja Zawodowa Intercity – 4 osoby,
 • Sekcja Zawodowa PKP Energetyka (PGE Energetyka Kolejowa) – 2 osoby,
 • Sekcja Zawodowa Przewozy Pasażerskie – 3 osoby,
 • Sekcja Zawodowa Grupy PKP – 2 osoby,
 • Pozostałe spółki (niezrzeszone w żadnej sekcji zawodowej) – 2 osoby.
Do Komisji Rewizyjnej KSK wybrano 8 osób.
Wybrano również 50 delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców, zgodnie z poniższym podziałem:
 • Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej – 24 delegatów,
 • Sekcja Zawodowa Grupy PKP CARGO – 13 delegatów,
 • Sekcja Zawodowa Intercity – 4 delegatów,
 • Sekcja Zawodowa PKP Energetyka (PGE Energetyka Kolejowa) – 2 delegatów,
 • Sekcja Zawodowa Przewozy Pasażerskie – 3 delegatów,
 • Sekcja Zawodowa Grupy PKP – 2 delegatów,
 • Pozostałe spółki Grupy – 2 delegatów.
W trakcie zebranie uroczyście podziękowano zasłużonym członkom Rady, którzy w trakcie kadencji 2018-2023 odeszli na emeryturę, tj.: Marii Sędek, Zbigniewowi Gadzickiemu, Stanisławowi Kokotowi oraz Wiesławowi Pełce.
Gośćmi zebrania byli m.in.: Krzysztof Mamiński (prezes PKP S.A.), Ireneusz Merchel (prezes PLK), Dariusz Seliga (prezes PKP CARGO S.A.) oraz Józef Hałyk (Komendant Główny SOK).
W trakcie XXIX Walnego Zebrania Delegatów przyjęte zostały uchwały w sprawie: zmian Regulaminu KSK, wzrostu składki do KSK, organizacji przez KSK uroczystości Lubelskiego Lipca, rocznicy wybuchu II wojny światowej i głodówki wrocławskiej oraz stanowiska w sprawie: niedzielenia spółki PGE Energetyka i przejęcia przez PLK spółki PKP Telkol.
Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się 23 maja 2023 r., na którym dokonano ukonstytuowania Rady KSK – wybrano Prezydium w składzie: Henryk Sikora (PLK) i Jan Maider (PKP Cargo) – zastępcy przewodniczącego, Zdzisław Jasiński (PLK) – sekretarz, Jacek Prętki (PKP Cargo) – skarbnik, Mieczysław Cykman (PKP Cargo), Piotr Pazera, Roman Kowalski (oboje PLK), Marek Klas (PGE Energetyka), Małgorzata Kiliś (Intercity), Barbara Miszczuk (PKP S.A.) – członkowie.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści