Wybór stabilnej, solidnej pracy

Title
Przejdź do treści

Wybór stabilnej, solidnej pracy

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 21 Luty 2023
W dniu 21 lutego 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu. Zgromadziło ono 50 delegatów wybranych na kadencję 2023-2028. Na miejsce zjazdu została wybrana sala konferencyjna imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Regionie Śląsko-Dąbrowskim w Katowicach.
Zebranie otworzyła przewodnicząca Małgorzata Jędrusik, która przywitała wszystkich przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości. W śród nich byli:  Dominik Kolorz, przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”, Henryk Grymel, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy, Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej i Stanisław Hrustek, przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy.
Po odczytaniu sprawozdania komisji wyborczej i stwierdzeniu prawomocności zebrania delegaci powołali na przewodniczącego zebrania kolegę Henryka Sikorę, który przystąpił do procedowania programu zebrania.
W pierwszym etapie delegaci wybrali nowego przewodniczącego organizacji zakładowej. Została nim ponownie koleżanka Małgorzata Jędrusik – Wielkie Gratulacje!
Następnie została otwarta lista kandydatów do komisji zakładowej, która „urosła” do 32 osób. Na skompletowanie pełnego składu 24. osobowej komisji potrzebne były dwie tury głosowania. Ostatecznie do komisji zakładowej zostali wybrani:
Czekaj Aleksander, Głazowski Grzegorz, Głazowski Patryk, Karbownik Arkadiusz, Kiersnowski Ryszard, Kuśmierski Krzysztof, Legierska Wioleta, Legierski Czesław, Michniak Łukasz, Musiał Marcin, Pajączkowski Łukasz, Pietraszko Radosław, Piwowarczyk Henryk, Placha Andrzej, Siedlarz Artur, Studnicki Marek, Szmitka Bożena, Wągiel Dominik, Wągiel Józef, Węglorz Henryk, Wiśniewska Monika, Wiśniowski Andrzej, Zawadzka Lucyna, Żabnicki Piotr.
Podczas przerw w głosowaniach spowodowanych liczeniem głosów przez komisję skrutacyjną głos zabrali zaproszeni goście m.in. Przewodniczący Dominik Kolorz, który przekazał informacje o pracach zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele rządu i „Solidarności” oraz wysiłkach władz związku w sprawie przyjęcia ustawy o emeryturach stażowych i utrzymania bezterminowo emerytur pomostowych.
W trakcie obrad nie zabrakło także spraw kolejowych, w tym peelkowskich, m.in.: problem „dyżurów domowych”, warunków pracy zawiadowców, wzrostu wynagrodzeń, rozmów dotyczących zmian w ZUZP, wypłat za wypracowane godziny nadliczbowe, rekrutacje nowych pracowników.
Następnym punktem zebrania był wybór Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania zostali do niej wybrani: Breguła Anna, Bzura Marta, Karbownik Agnieszka, Zamarski Mirosława, Żabnicka Dorota.
Przewodniczący zebrania przeprowadzał następne głosowania aż do wyczerpania wszystkich punktów programu zjazdu (wybór delegatów na zebrania delegatów: Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Regionalnej Sekcji Kolejarzy i Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej).
Na koniec zebrania nowo wybrana przewodnicząca Małgorzata Jędrusik podziękowała delegatom za okazane zaufanie, po czym przewodniczący zebrania Henryk Sikora zakończył Walne Zebranie Delegatów życząc wszystkim owocnej pracy w kadencji 2023-2028.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści