W Zakładzie Maszyn Torowych bez zmian

Title
Przejdź do treści

W Zakładzie Maszyn Torowych bez zmian

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Mariusz Pilichowski · 16 Luty 2023
W dniu 16 lutego 2023 r. w Krakowie odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” działającej w PKP PLK S.A. Zakładzie Maszyn Torowych w Krakowie (IM).
Po wprowadzeniu sztandaru Mariusz Pilichowski, przewodniczący Komisji Zakładowej przywitał wszystkich uczestników zebrania i przedstawił jego porządek.
Przewodniczącym zebrania został wybrany Paweł Waśniowski, protokolantem Kamil Grzegółka. Komisję skrutacyjną wybrano w składzie: Adam Świercz, Tomasz Kokoszka, Andrzej Sorsa i Łukasz Basiak. Komisja uchwał i wniosków pracowała w składzie: Maria Marzec, Paweł Gaweł, Janusz Kotras i Marek Tworzydło.
Sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej w minionej, pięcioletniej kadencji przedstawił przewodniczący Mariusz Pilichowski a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Szczepan Baiński. Wynikała z nich wielka troska o sprawy pracownicze, wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy oraz duże zaangażowanie we wszelkie inicjatywy i akcje prowadzone przez wszystkie struktury ponadzakładowe NSZZ „Solidarność” w różnych miejscach w Polsce (IM ma sekcje w różnych częściach kraju).
Po dyskusji nad sprawozdaniami podjęto uchwały o ilości członków Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej, ilości tur głosowania oraz o powołaniu Prezydium KZ.
Podjęto również uchwały dotyczące kontynuacji przynależności organizacji związkowej w IM do Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolskim i Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej.
Po stwierdzeniu prawomocności Zakładowego Zebrania Delegatów, delegaci przystąpili do wyborów.
Przewodniczącym Komisji Zakładowej ponownie został wybrany Mariusz Pilichowski.
Członkami Komisji Zakładowej zostali wybrani: Paweł Waśniowski, Adam Świercz, Kamil Grzegółka, Paweł Gaweł, Marek Tworzydło, Andrzej Sorsa, Krzysztof Jeliński, Dariusz Waśniowski, Zbigniew Buszko i Szczepan Baiński.
Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Maria Marzec, Bogdan Bauer, Ryszard Figlarz i Paweł Trzaskowski.
Delegatem na WZD Regionu Małopolska wybrany został Paweł Waśniowski. Delegatami na ZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej w Warszawie zostali wybrani Mariusz Pilichowski i Paweł Waśniowski. Delegatami na ZD Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolska zostali wybrani Maria Marzec, Mariusz Pilichowski i Paweł Waśniowski (gratulujemy wszystkim wybranym – red.).
W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Adam Lach, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska (mówił m.in. o najważniejszych postulatach związku, tj. emeryturach stażowych i pomostowych), Henryk Sikora, przewodniczący SZIK (mówił m.in. o podwyższeniu diet za podruże służbowe, wzroście wartości posiłków profilaktycznych, maksymalnym wykorzystaniu funduszu wynagrodzeń poprzez uruchomienie nagrody w wys. 1400 zł, planach PLK dotyczących zagospodarowania terenu IM w Skarżysku Kamiennej), Ireneusz Dynowski, przewodniczący RSK w Krakowie, Adam Janik, dyrektor Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie (mówił m.in. o poprawie warunków pracy).
Wybory nadzorował z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej Andrzej Gębara, przewodniczący RKW.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści