W oczekiwaniu na podwyżkę

Title
Przejdź do treści

W oczekiwaniu na podwyżkę

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 6 Marzec 2023
Proces dochodzenia do dzisiejszego poziomu wynagrodzeń pracowników wynagradzanych na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. trwał wiele lat i miał różne etapy. Przypomnę podwyżki z ostatnich dziesięciu lat, bo w tym czasie ich poziom był bardzo zróżnicowany i miał bezpośredni wpływ na obecne wynagrodzenie każdego z pracowników PLK.
W okresie 2012 – 2015 (4 coroczne podwyżki w wysokości: 2012 r. - 115 zł, 2013 r. – 88,47 zł, 2014 r. – 37,52, 2015 r. – 60,27 zł) łączna podwyżka w PLK w wynagrodzeniu zasadniczym, średnio na jednego pracownika wyniosła 301,26 zł.
W analogicznym okresie 4 następnych lat: 2016 – 2019 (2016 r. - 125 zł, 2017 r. - 150 zł, 2018 r. - 230 zł, 2019 r. - 380 zł), łączna podwyżka w PLK, w wynagrodzeniu zasadniczym, średnio na jednego pracownika wyniosła 885 zł. Blisko trzy razy więcej.
Każdy widzi, że różnice w podwyżkach wynikały m. in. z tego, że pod koniec 2015 r. nastąpiła zmiana rządu i odsunięcie Platformy Obywatelskiej od władzy.
PiS wprowadził wiele przełomowych projektów społecznych poprawiających byt zwykłych ludzi. Widoczne to jest także na kolei, również i w zakresie wzrostu wynagrodzeń.
Budowanie wyższych wynagrodzeń w PLK kontynuowane jest nadal.
I tak po pandemicznym 2020 r., w którym podwyżki nie było (nie było także zgody SZIK na obniżkę wynagrodzeń, tak jak miało to miejsce w niektórych spółkach) był rok 2021 i podwyżka w wynagrodzeniu zasadniczym, średnio na pracownika w wysokości 350 zł, a w 2022 r. w wysokości 520 zł (najwyższa podwyżka w historii PLK). Do tych kwot dochodzą także dodatki co stanowi łącznie wynagrodzenie pracownika, które otrzymuje na rachunek bankowy.
Średnie wynagrodzenie zasadnicze z IV kwartału 2022 r. w PLK będące podstawą wymiaru nagrody jubileuszowej w 2023 r. wynosi 3 688,26 zł (wzrosło w porównaniu do 2022 r. o 539 zł), a średnie miesięczne wynagrodzenie w 2022 r. wynosi już ok. 7 000 zł (wzrosło w porównaniu do 2021 r. o ok. 760 zł).
Już w lutym br. „Solidarność” wystąpiła do Zarządu o wzrost wynagrodzeń dla pracowników PLK. W odpowiedzi Spółka poinformowała, że zaplanowała rozmowy w tej sprawie.
SZIK została zaproszona na spotkanie z Prezesem Zarządu, poświęcone podwyżkom w 2023 r., które odbędzie się 13 marca br. w siedzibie Spółki.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści