W obronie miejsc pracy w CARGO

Title
Przejdź do treści

W obronie miejsc pracy w CARGO

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Roman Kowalski · 19 Czerwiec 2024
W dniu 19 czerwca 2024 r. z inicjatywy Sekcji Zawodowej Grupy PKP Cargo oraz Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyła się pikieta przed siedzibą spółki PKP CARGO S.A. w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17. Została ona zorganizowana w celu wyrażenia swojego niezadowolenia wobec działań obecnego p.o. Zarządu spółki prowadzącego do upadłości wszystkich spółek z Grupy PKP Cargo, a co za tym idzie masowych zwolnień pracowników.
Postulaty stawiane przez kolegów z Cargo poparli także związkowcy reprezentujący Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej, ze spółek: PNUIK Kraków, Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM Poznań oraz liczna grupa z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZLK Kraków.
Wydarzenie otworzył przewodniczący Sekcji Zawodowej Grupy PKP Cargo Jan Majder oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy Henryk Grymel. Informowali oni zgromadzonych o krokach jakie „Solidarność” podjęła w sprawie obrony pracowników spółek Cargo i ich miejsc pracy.
„NIE MA ZGODY” na takie rozwiązania jakie zaproponował obecny p.o. prezesa Marcin Wojewódka. Będziemy bronić członków „Solidarności” wszystkimi możliwymi środkami i sposobami – zadeklarował Henryk Grymel.
Głos zabrał również przewodniczący Krajowego Sekretariatu Transportowców Zdzisław Jasiński odczytując rezolucję poparcia od ETF European Transport  Federation, w której kolejarze z „Solidarności” są zrzeszeni. Zostało odczytane także stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stanowczo potępiające antypracownicze działania Zarządu PKP Cargo, szczególnie wysyłanie pracowników na 12 miesięczne nieświadczenia pracy które prowadzą do wykluczenia zawodowego, społecznego oraz ubóstwa tysięcy rodzin kolejarskich.
Przewodniczący Jan Majder oraz Henryk Grymel zaapelowali do Zarządu PKP Cargo o wycofanie się z wszystkich szkodliwych społecznie i pracowniczo planów wprowadzanych w ostatnich dniach pseudo naprawy i podjęcie dialogu ze stroną społeczną i znalezienie rozwiązania zadowalającego obie strony (przyp., że wypowiedziano porozumienie partnerów społecznych, ZUZP i inne umowy społeczne).
W imieniu kolegów z PKP Cargo dziękujemy wszystkim obecnym za wsparcie, szczególnie związkowcom, którym na pewno bliżej do infrastruktury niż do przewoźnika, ale którym świadomość i zwykła ludzka solidarność podpowiada, że warto być razem i wspierać tych, którzy dzisiaj potrzebują naszej pomocy.
Oby nie było tak, że to kiedyś my, będziemy po „tamtej” stronie i to PLK będzie potrzebować pomocy. No chyba, że wszyscy uprawnieni do emerytury nagle uciekną... Przysłowie mówi – „Łaska Pańska na pstrym koniu jeździ...” (poparcie, przychylność możnych jest zależna od ich kaprysów i humorów).


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści