W Krakowie wybrano

Title
Przejdź do treści

W Krakowie wybrano

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według BM · 16 Luty 2023
Dobiegła końca kadencja 2018-2022 r. W dniu 16.02.2023 r. odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność" w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie.
Po wprowadzeniu sztandaru, minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną służbę. Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Beatę Możdżeń.
Podczas zebrania zostały przeprowadzone wybory na kadencję 2023-2028, które nadzorował przedstawiciel Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność” Andrzej Gębara.
Z zaproszonych gości obecni byli: przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Adam Lach, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej Henryk Sikora, przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy Ireneusz Dynowski oraz zastępca dyrektora ds. eksploatacji w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie p. Wiesław Więckowski.
W czasie zebrania w imieniu przewodniczącego komisji Wojciecha Bułata, który przeszedł na emeryturę sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej odczytała zastępca przewodniczącego Teresa Zbylut.
Z lat 2018-2022 przypomniano i podsumowano zadania KM, która m.in.: występowała w obronie praw pracowniczych i poprawy warunków BHP na posterunkach pracy. Poinformowano  także, iż we wszystkich uroczystościach rocznicowych i pielgrzymkach uczestniczył sztandar Komisji Międzyzakładowej staraniem chorążego Zdzisława Pieczyraka. Asystę sztandaru stanowiły następujące osoby: Anna Boruta, Teresa Zbylut, Józef Lempart, Barbara Pilch i Antoni Pilch.
Podczas zebrania odczytano również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za minioną kadencję.
Zaproszeni goście z Regionu Małopolskiego przedstawili aktualną  sytuację NSZZ „Solidarność” i plany na przyszłość. Odpowiedzieli wyczerpująco na zadawane przez delegatów pytania dotyczące m.in. emerytur pomostowych i stażowych. Przewodniczący SZIK Henryk Sikora omówił aktualną sytuację w Polskich Liniach Kolejowych i najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się sekcja.
Delegaci wybrali jednogłośnie Teresę Zbylut na przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w ZLK Kraków.
W wyborach, udział wzięło 30 delegatów (wybranych z czterech okręgów wyborczych w ZLK Kraków) w wyniku tajnego głosowania na członków Komisji Międzyzakładowej na kadencję 2023-2028 zostali wybrani: Aneta Kowalska, Bogusław Sewiło, Tomasz Baster, Bożena Kałwa, Józef Lempart, Arkadiusz Ozga, Dariusz Piaskowy, Zdzisław Pieczyrak, Renata Pluta, Wiesław Waśniowski, Tomasz Cecuga, Małgorzata Kubala, Henryk Mach, Elżbieta Słomska, Iwona Dębowska, Marek Orzechowski i Roman Sobczak.
Na członków Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Anna Boruta, Jolanta Chochołowska, Artur Goryczka, Andrzej Malik.
Dokonano również wyborów delegatów na zebrania delegatów do struktur ponadzakładowych Związku: Regionu Małopolskiego, Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej i Regionalnej Sekcji Kolejarzy.
Delegaci przyjęli uchwały i stanowiska, którymi KM zajmie się w najbliższym czasie.
Nowo wybranym członkom Komisji Międzyzakładowej oraz Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca życzyła wytrwałości i sukcesów w pracy związkowej dla dobra członków NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści