SZIK popiera powrót PKP Energetyka pod kontrolę państwa

Title
Przejdź do treści

SZIK popiera powrót PKP Energetyka pod kontrolę państwa

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Redaktor · 21 Styczeń 2023
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” obradująca 9 stycznia 2023 r. poparła zakup akcji PKP Energetyka przez Koncern energetyczny Polska Grupa Energetyczna (PGE).
Przyjęła w tej sprawie swoje stanowisko, które zostało przekazane do właściwych ministerstw i instytucji. Jego treść publikujemy poniżej.
 
Stanowisko nr 03/2023
Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej
NSZZ „Solidarność” z dnia 09.01.2023 r.
 
ws. zakupu akcji PKP Energetyka od CVC Capital Partners przez Koncern energetyczny PGE.
 
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjęła do wiadomości fakt, że po 7 latach od sprzedaży spółki PKP Energetyka ponownie wraca ona w polskie ręce.
Zakup akcji tej strategicznej spółki kolejowej od funduszu inwestycyjnego CVC Capital Partners przez Koncern energetyczny Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest ważnym elementem przejęcia kontroli przez państwo nad infrastrukturą krytyczną dla polskiego transportu kolejowego.
We wrześniu 2015 r. PKP S.A., sprzedały spółkę PKP Energetyka funduszowi CVC Capital Partners. Transakcja ta wywoła kontrowersje. Wskazywano m.in. na utratę przez państwo kontroli nad zasilaniem energetycznym pociągów i kolejowej sieci trakcyjnej, co wiązało się m.in. z kwestią bezpieczeństwa i obronności kraju.
Spółka jest w posiadaniu urządzeń, które w myśl przepisów i dyrektyw unijnych zaliczane są do elementów infrastruktury kolejowej i mają bezpośredni wpływ na dystrybucję energii trakcyjnej (ok. 800 podstacji trakcyjnych) oraz na prowadzenie ruchu pociągów.
W zasobach PKP Energetyka są pociągi sieciowe wraz z obsługą (ok. 4 tys. pracowników). Służą one do robót utrzymaniowo – naprawczych sieci trakcyjnej, która jest środkiem trwałym PLK Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK).
Związek wyraża także przekonanie, że zmiana właściciela zmieni podejście PKP Energetyka do współpracy z PLK, w zakresie realizacji umów utrzymaniowych, współpracy w obszarze modernizacji linii kolejowych i innych „punktów styku”, występujących w działalności obu spółek.
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w pełni popiera działania rządu, które doprowadziły do repolonizacji i powrotu  PKP Energetyka w skład spółek nadzorowanych przez skarb państwa.
Działania te są realizacją postulatu NSZZ „Solidarność” aby kluczowe spółki dla bezpieczeństwa kraju były pod kontrolą skarbu państwa.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści