Rozmowy w sprawie podwyżki

Title
Przejdź do treści

Rozmowy w sprawie podwyżki

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 12 Kwiecień 2023
12 kwietnia 2023 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółki pod przewodnictwem Pana Ireneusza Merchel Prezesa PLK ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK.
W pierwszej części spotkania związkowcy zostali zapoznani z danymi obrazującymi podwyżki wynagrodzeń w PLK w poprzednich latach w odniesieniu do inflacji i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Faktycznie takie porównanie pokazuje znaczną poprawę wynagrodzeń pracowników PLK na przestrzeni ostatnich siedmiu lat (np. średniomiesięczne wynagrodzenie w PLK w 2022 r. wyniosło 6 974 zł, a w sektorze przedsiębiorstw 6 653 zł).
Przygotowana informacja dotyczyła także sytuacji finansowej i zatrudnienia, którym Spółka pracuje obecnie.
Pierwszy kwartał bieżącego roku wykazał duże zainteresowanie pracowników odejściami na emerytury (ok. 1100 osób) oraz wynikającymi z tego tytułu zwiększonymi kosztami (odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz nagrody jubileuszowe). Spowodowało to nieplanowane przekroczenie funduszu wynagrodzeń.
Prezentacja przygotowana przez Zarząd zawierała wzrost wynagrodzeń w trzech terminach. Pierwszym terminem był 1 maja br., gdzie podwyżka w wynagrodzeniu zasadniczym wyniosłaby 450 zł. (średnio na pracownika).
Drugim terminem był 1 czerwca br., kwota podwyżki 520 zł, a trzecim terminem był 1 lipca z podwyżką w wysokości 580 zł (ok. 912 zł z pochodnymi).
Pomimo wielu przerw na konsultacje wewnątrzzwiązkowe nie udało się dojść do porozumienia z powodu zbyt wygórowanych (zdaniem Zarządu) kwot wnioskowanych przez stronę związkową. Padały różne argumenty: spadek siły nabywczej naszych wynagrodzeń, ciągle utrzymująca się wysoka inflacja, wzrost kosztów utrzymania, problemy z pozyskaniem nowych pracowników itp.
Jedynym wstępnym ustaleniem dotyczącym podwyżki, jest termin 1 czerwca br., który wydaję się być najlepszym kompromisem.
Zgodnie z deklaracjami Zarządu rozmowy mają być kontynuowane prawdopodobnie w połowie maja br.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści