Postulaty „Solidarności”

Title
Przejdź do treści

Postulaty „Solidarności”

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 14 Kwiecień 2023
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” 12 kwietnia 2023 r. wystąpiła z inicjatywą wszczęcia dialogu społecznego, w którym zażądała od Zarządu PLK realizacji przedstawionych postulatów (jest ich 8).
Oprócz podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników PLK i wzrostu wartości posiłków profilaktycznych znalazły się także postulaty poprawy warunków pracy poprzez wyposażenie stanowisk związanych z prowadzeniem ruchu pociągów oraz pracowników obsługujących urządzenia na strażnicach przejazdowych w specjalistyczne fotele dostosowane konstrukcyjnie do ciągłej pracy, a także zabezpieczenia napojów chłodzących w opakowaniach jednorazowych, których pojemność nie przekracza 0,5 l. (zbliża się lato i chcemy zadbać o lepsze rozwiązania w tym zakresie).
Ponadto SZIK żąda utrzymania pomieszczeń pracy w czystości i porządku (to jest obowiązek pracodawcy), a szczególnie pomieszczeń nastawni (LCS), w której swoje stałe miejsce pracy ma co najmniej 5 pracowników (niezależnie od rodzaju stanowisk) poprzez zlecenie tego firmom zewnętrznym oraz wypłat wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla kierownictwa ISE biorących udział w zdarzeniach po godz. 15.00 w czasie wynikającym z grafika pracowników wyznaczonych do udziału w komisjach kolejowych w przypadku zaistnienia wydarzeń, zagrożeń lub innych sytuacji kryzysowych.
Pozostałe postulaty dotyczą projektowania nowych budynków RCS/LCS/MCS pomieszczeń socjalnych oraz ustalenie gratyfikacji pieniężnej dla pracowników, którzy pozostają poza wyznaczonymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy lub powołanie wydzielonych specjalistycznych zespołów będących w całodobowej gotowości do udziału we wszystkich wypadkach, incydentach lub zdarzeniach mających miejsce na wyznaczonych obszarach.
Rozmowy „Solidarności” z przedstawicielami Zarządu PLK będą prowadzone w najbliższych tygodniach. O ich przebiegu i rezultatach będziemy informować.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści