Piękne przekazanie władzy

Title
Przejdź do treści

Piękne przekazanie władzy

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Dorota Zając · 24 Marzec 2023
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Wałbrzychu odbyło się 24.03.2023 r. w Jaworzynie Śląskiej. Z ramienia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” wybory nadzorował Sławomir Bielakiewicz (zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk).
W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Henryk Sikora (członek Rady Nadzorczej PLK, a jednocześnie przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”).
Na przewodniczącego zebrania wybrano Olgierda Gawonicza, który po stwierdzeniu prawomocności zebrania przystąpił do realizacji następnych punktów obrad.
Po odczytaniu sprawozdania komisji: wyborczej, zakładowej i rewizyjnej oraz stwierdzeniu prawomocności zebrania, delegaci przystąpili do wyborów. W pierwszej kolejności dokonano wyboru przewodniczącego Komisji Zakładowej na kadencję 2023-2028, którym została jednogłośnie Dorota Zając (dotychczas zastępca przewodniczącego).
Następnie delegaci dokonali wyboru: Komisji Zakładowej (19 członków), Komisji Rewizyjnej (9 członków), delegatów na WZD Zarządu Regionu Dolny Śląsk (2 delegatów), delegatów na WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy (2 delegatów) oraz delegatów na WZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej (2 delegatów).
Podczas przerw w głosowaniach spowodowanych liczeniem głosów przez komisję skrutacyjną, głos zabrali zaproszeni goście.
Na zakończenie owacyjnymi oklaskami podziękowano dotychczasowemu przewodniczącemu Komisji Zakładowej Olgierdowi Gawoniczowi za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz naszego związku.
Jak zaznaczył przewodniczący SZIK przekazanie przewodnictwa w zakładowej „Solidarności” ZLK Wałbrzych odbyło się wzorcowo, wręcz pięknie i z uznaniem dla dotychczasowego przewodniczącego, który nabywając prawo do emerytury za kilka miesięcy podjął decyzję o niekandydowaniu na nową kadencję. Postawa zasługująca na zwrócenie uwagi, kiedy przewodniczący stawia dobro związku ponad swój własny interes.
Nowo wybrana przewodnicząca Dorota Zając podziękowała delegatom za oddane głosy i okazane zaufanie.
Wśród gratulujących nowej przewodniczącej był także pan Dariusz Kolubka dyrektor ZLK Wałbrzych.
Po zrealizowaniu programu zebrania wyborczego prowadzący zebranie podziękował za sprawny jego przebieg i zakończył spotkanie.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści