PGE Energetyka Kolejowa

Title
Przejdź do treści

PGE Energetyka Kolejowa

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 7 Kwiecień 2023
PGE Polska Grupa Energetyczna 3 kwietnia 2023 r. zakończyła proces zakupu 100% udziałów PKP Energetyka. Spółka pod nowym zarządem zmieni nazwę na PGE Energetyka Kolejowa. Tym samym Grupa PGE umocniła swoją pozycję największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo polskiej energetycznej infrastruktury kolejowej.
Po spełnieniu warunków określonych w umowie wstępnej, podpisanej 28 grudnia 2022 r., oraz po uzyskaniu zgody UOKiK, 3 kwietnia 2023 r. PGE Polska Grupa Energetyczna sfinalizowała proces przejęcia PKP Energetyka. Rada Nadzorcza spółki wybrała nowy zarząd, na którego czele stanął Sylwester Szczensnowicz.
PKP Energetyka – przyszła PGE Energetyka Kolejowa, przeszła w ostatnich latach szeroki program modernizacyjny, przeznaczając  na inwestycje ok. 4,3 mld  zł.  Przełożyło się to na ponad trzykrotny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych spółki.
Obecnie dysponuje ona 6 nowoczesnymi centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Infrastrukturę uzupełnia 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6 213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych.
Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3% całej energii dostarczanej w kraju. Wykorzystuje do tego ok. 21,5 tys. km linii energetycznych.
Po przejęciu PGE Energetyka, długość linii dystrybucyjnych w Grupie PGE wzrosła do ok. 320 tys. km, wg danych pro forma za 2022 r.  łączny wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.
Kolej jest kluczowym elementem infrastruktury transportowo-logistycznej kraju. Z jednej strony wspiera polską gospodarkę, a z drugiej też oferuje wygodny i szybki transport dla pasażerów w całej Polsce.
Przejęcie PKP Energetyka przez Grupę PGE to przywrócenie kontroli Państwa nad strategiczną infrastrukturą kolejową i wzmocnienie bezpieczeństwa kolejowych spółek – skomentował transakcję Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści