Odznaczenia i nagrody z okazji święta

Title
Przejdź do treści

Odznaczenia i nagrody z okazji święta

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Administrator · 6 Lipiec 2024
Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PLK w połowie br. Prezes Zarządu wydał decyzję, z której wynikają wysokości wypłaty dwóch świadczeń pieniężnych zapisanych w Zakładowym Układzie Zborowym Pracy dla pracowników PLK.
Decyzja stanowi, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 2023 r. w PLK stanowiące podstawę wymiaru nagród pieniężnych dla pracowników wyróżnionych odznaczeniami państwowymi lub odznakami honorowymi oraz nagród pieniężnych z okazji Święta Kolejarza wypłacanym pracownikom PLK wynosi 8 153,93 zł.
Co to oznacza dla pracowników PLK?
  • Wysokość nagród pieniężnych dla pracowników wyróżnionych odznaczeniami państwowymi lub odznakami honorowymi w 2024 r. wynosić będzie 4 076,96 zł. (wg ZUZP nagroda ta wypłacana jest w wysokości 50% jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w PLK za okres poprzedniego roku).
  • Wysokość nagród pieniężnych z okazji Święta Kolejarza w 2024 r. wynosić będzie 815,39 zł. (wg ZUZP pracownik zatrudniony na kolei powyżej 1 r. nabywa prawo do ww. nagrody w wysokości 10% jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w PLK za rok poprzedni).
 


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści