Odliczenie składki członkowskiej w PIT-37

Title
Przejdź do treści

Odliczenie składki członkowskiej w PIT-37

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Mirosław Ośmiałowski · 23 Styczeń 2023
Składki na NSZZ „Solidarność” każdy członek związku może odliczyć od dochodu w PIT-37 po otrzymaniu od pracodawcy PIT-11.
Od 1 stycznia 2022 r. podatnik może odliczyć ulgę z tytułu płaconych składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Odliczenia tego będzie można dokonać w zeznaniu PIT-37 składanym za 2022 r. do dnia 30.04.2023 r. zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 2c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
Odliczeniu od dochodu podlegają składki członkowskie wpłacane w danym roku podatkowym jednak nie więcej niż 500 zł (odliczamy składkę od dochodu, a nie od podatku). Muszą to być składki opłacone w danym roku, a nie składki należne wobec związku zawodowego.
Jeżeli składki na związek potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do odliczenia  wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy informacja płatnika zamieszczona w PIT-11 za rok 2022 wersja 29 – w pozycji 123, którą przenosimy do PIT-0, punkt 8. „składki członkowskie na rzecz związków zawodowych” jako podatnik poz. 37 (PIT-0 jest załącznikiem do PIT-37).
W przypadku gdy pracodawca nie potrąca składek z wynagrodzenia pracownika wówczas podatnik (członek związku) ma obowiązek posiadania dowodu wpłaty składek np. na konto jego organizacji (przelew bankowy). Taki dokument musi zawierać dane: imię i nazwisko, z jakiego tytułu została wpłacona, datę wpłaty oraz jej wielkość.
Podatnik (członek związku) nie ma obowiązku dołączać do zeznania podatkowego dowodów wpłaty, takie dokumenty przechowujemy przez okres 5 lat i okazujemy na wezwanie organu podatkowego który dokonuje weryfikacji prawa do powyższego odliczenia.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści