Obradowała Rada SZIK

Title
Przejdź do treści

Obradowała Rada SZIK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 11 Maj 2023
11 maja 2023 r. w siedzibie sekcji odbyło się pierwsze zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w kadencji 2023-2028.
Rada omówiła najważniejsze sprawy, którymi aktualnie zajmuje się związek. Najwięcej dyskusji wzbudziła sprawa podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK. Przewodniczący sekcji przekazał informacje o przebiegu dotychczasowych rozmów z Zarządem oraz z posiedzenia Rady Nadzorczej PLK, gdzie sprawa podwyżek była także omawiana.
Zastrzeżenia wzbudził problem uzgadniania z zakładowymi organizacjami związkowymi zasad rozdziału środków finansowych na podwyżkę w zakładach, a szczególnie niemożność stosowania zapisów określających minimalną kwotę podwyżki, która byłaby wyższa niż ta zapisana w protokole ustaleń zawartym na poziomie Spółki.
Rada przyjęła szereg uchwał organizacyjnych na czas nowej kadencji m.in. dotyczących upoważnień dla Prezydium, regulacji dotyczących dokumentów finansowych oraz powołania pięciu zespołów problemowych SZIK (zespoły ds. drogi kolejowej, automatyki, inżynierii ruchu, spółek naprawczych oraz BHP).
Ważnym zadaniem osób wchodzących w skład Rady było jej ukonstytuowanie, tj. wybór Prezydium. Rada na podstawie Uchwały Zebrania Delegatów SZIK (11.04.br.) określiła liczbę członków Prezydium na dziewięć osób (z przewodniczącym).
Przewodniczący zgodnie z posiadanymi kompetencjami zgłosił kandydatów z określeniem funkcji. Ostatecznie w procedurze wyborczej wszystkie propozycje uzyskały wymaganą ilość głosów.
Prezydium oprócz przewodniczącego stanowią:
  • Zdzisław Jasiński - zastępca przewodniczącego (ZLK Ostrów Wlkp.),
  • Pazera Piotr - zastępca przewodniczącego (ZLK Łódź),
  • Kowalski Roman - zastępca przewodniczącego (ZLK Tarnowskie Góry),
  • Andrzej Van Selow - sekretarz (Centrum Realizacji Inwestycji),
  • Olga Wieczorek - skarbnik (ZLK Częstochowa),
  • Małgorzata Jędrusik - członek Prezydium (ZLK Sosnowiec),
  • Grzegorz Radomski - członek Prezydium (ZLK Bydgoszcz),
  • Mirosław Ośmiałowski - członek Prezydium (ZLK Warszawa).
             


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści