NSZZ „Solidarność” w Lublinie, była, jest i będzie

Title
Przejdź do treści

NSZZ „Solidarność” w Lublinie, była, jest i będzie

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Andrzej Van-Selow · 3 Lipiec 2024
3 lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Lublinie. Obrady prowadził Marek Górny, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.
W pierwszej części posiedzenia członkowie komisji zakładowej zajmowali się sprawami wewnętrznymi związku i jego działaniach w zakładzie.
W drugiej części obrad uczestniczyli przedstawiciele Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, Henryk Sikora – przewodniczący, Piotr Pazera – zastępca przewodniczącego i Andrzej Van-Selow – sekretarz.
Przewodniczący SZIK omówił najważniejsze sprawy, którymi w ostatnim czasie zajmowała się sekcja (tablety dla dróżników przejazdowych, zmiany w instrukcjach, m.in. Ir-1, zatrudnienie w zespole pogotowia awaryjnego - drogowego i automatyki, emerytury stażowe, rozszerzenie wykazu prac uprawniających do emerytury pomostowej).
Duże zainteresowanie wzbudził temat postulatów SZIK, z których pierwszy dotyczył już zrealizowanych podwyżek w wynagrodzeniu zasadniczym (500 zł średnio na pracownika od 1 lipca 2024 r.) Temat wzrostu wynagrodzenia jak zwykle budzi wielkie emocje. Padło szereg pytań w zakresie rozdziału przyznawanych kwot w jednostkach organizacyjnych PLK. Zachowując ich kolejność, przewodniczący Henryk Sikora omówił 8 postulatów, które są na etapie dyskusji z pracodawcą w ramach prowadzonego dialogu społecznego:
  • wpłaty dodatkowe do PPK realizowane przez pracodawcę,
  • refundację składki pakietu podstawowego w Polisie „Zdrowie”,
  • opracowanie jednolitych zasad stosowanych wobec pracowników wyznaczonych przez Spółkę do pozostawania poza godzinami pracy w gotowości do wykonania pracy (incydenty, wypadki, zdarzenia),
  • refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników obsługujących i pracujących przy monitorach ekranowych,
  • dostosowanie wymogów stażu pracy i kwalifikacji stanowisk pracy, ujętych w Instrukcji Ia-5 do nadrzędnych aktów prawnych,
  • uproszczenie rozliczania podróży służbowej pracowników,
  • określenie procedury naliczania zatrudnienia w zespołach branżowych,
  • zwiększenie stawek za szkolenia wewnątrzzakładowe.
Podsumowując omówienie postulatów, podkreślono, że realizacja każdego z nich spowoduje dodatkowe koszty, na które pracodawca będzie musiał zabezpieczyć środki, uwzględniając przy tym kondycję finansową spółki.
W trakcie obrad nie zabrakło pytań dotyczących ilości zakładów i sekcji eksploatacji oraz planowanej optymalizacji w zespole inżynierii ruchu głównie na stanowiskach zwrotniczych i nastawniczych.
Przedstawiciele sekcji podkreślił, że zmniejszenie zatrudnienia, zmiana organizacji pracy zwrotniczych (likwidacja w porze nocnej, skrócenie czasu pracy z 12- godzin do 10 lub 8-godzin) nie mają żadnej akceptacji pracowników i związku.
„Solidarność” wystosowała pismo - protest do prezesa PLK w tej sprawie, krytykując obecne działania w zespole zwrotniczych, a także dodawanie nowych obowiązków dyżurnym ruchu. „Solidarność” mówi stanowcze nie dla decyzji optymalizacyjnych, które mają być wprowadzone w PLK kosztem bezpieczeństwa i przestrzegania instrukcji służbowych obowiązujących w spółce.
„Solidarność” w Grupie PLK od stycznia 2024 r. zmodyfikowała swoją ofertę skierowaną wyłącznie dla członków naszego związku. Jest nią grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej realizowane przez wyspecjalizowanego ubezpieczyciela jakim jest TUZ. Warunki ubezpieczenia i korzyści z niego płynące dla pracowników PLK omówił Piotr Pazera.
Każde ubezpieczenie jest zabezpieczeniem na wypadek nieszczęścia, które potencjalnie może zdarzyć się w każdej chwili (wypadek komunikacyjny, pożar domu, kradzież mienia, zawał serca, itp.). Dlatego przytoczono kilka przykładów zdarzeń, wypadków i uszkodzenia mienia spółki z ostatnich miesięcy, w których pracownicy musieliby płacić na rzecz pracodawcy za wyrządzone szkody, a w ramach ubezpieczenia zapłacił TUZ. Przykłady te pokazują, że ubezpieczenie działa, ma sens i jest doskonałą ochroną i zabezpieczeniem finansowym dla pracownika (niezależnie od zajmowanego stanowiska).
Padł, także apel do przedstawicieli komisji o promocję oferty ubezpieczenia i zapisywanie do niego członków „Solidarności”. Uzwiązkowienie jest również ważne, abyśmy byli mocniejsi i aby z nami pracodawca na każdym szczeblu jeszcze bardziej się liczył.
Na koniec zebrania przewodniczący SZIK przekazał Markowi Górnemu koszulkę techniczną jednego z turniejów piłki nożnej, mówiąc o aktywności SZIK oraz zapraszając przy tej okazji członków „Solidarności” do aktywnego udziału w wydarzeniach organizowanych przez związek. Takie podejście rozszerza obszar dotarcia do młodych pracowników „…dla ludzi młodych oferta wstąpienia do związku musi dawać szansę na rozwój oraz poczucie, że są oni częścią grupy, należy zjednoczyć ich wokół celu…”.
Spotkanie było owocne i pouczające dla jego uczestników a zwrotne informacje przekazane z zakładów pozwolą na większe zaangażowanie w pracę Prezydium SZIK oraz dostosowanie działań do oczekiwań i potrzeb związkowców.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści