Noworoczne spotkanie Rady SZIK

Title
Przejdź do treści

Noworoczne spotkanie Rady SZIK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Roman Kowalski · 9 Styczeń 2023
W dniu 9 stycznia 2023 r. po raz pierwszy w tym roku zebrali się członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) oraz zaproszeni goście.
Obrady zostały podzielone na dwie części: roboczą, dotyczącą bieżącej sekcji oraz spotkanie opłatkowo-noworoczne.
Na początku obrad przewodniczący Henryk Sikora poinformował zebranych o przebiegu rozmów ws. propozycji zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP). Prowadzone przez pracodawcę spotkania z wybranymi grupami pracowniczymi w zakładach Spółki, opinie, którymi dysponują po konsultacjach w komisjach zakładowych przewodniczący, planowany wzrost od 1 stycznia 2023 r. dodatków: funkcyjnego, niebezpiecznego, szkodliwego i uciążliwego (niektórzy straszyli, że znikną!), troska o podwyżkę wynagrodzeń w toku bieżącym, wywołały ożywioną dyskusję. Sprowokowana „burza mózgów” przyniosła zakładane rezultaty.
Rada podjęła kierunkowe decyzje (b. ważne dla zespołu negocjacyjnego SZIK na rozmowy z pracodawcą) tj. stanowisko z negatywną opinią do jakichkolwiek zmian w ZUZP (wszystkie postanowienia układu pozostają tak jak dotychczas, bez zmian) oraz wyraziła pilną potrzebę wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK w 2023 r.
Kolejnym punktem obrad było omówienie wydatkowania funduszu wynagrodzeń w PLK w 2022 r. (wypłaty: nagrody w wys. 1400 zł. na pracownika, zwiększonej ilości godzin nadliczbowych i WD). Zebrani przyjęli także stanowisko przygotowane przez przewodniczącego SZIK o wzroście wartości posiłków profilaktycznych.
W następnych punktach zebrania Rada przyjęła uchwały w sprawie pokrycia kosztów druku kalendarzy SZIK na 2023 r. oraz dofinansowania w roku bieżącym druku biuletynu „Solidarność w Peelka”.
Przekazana została także informacja o wydarzeniu pod nazwą II Turniej Piłki Nożnej o Puchar SZIK (Łowicz, 3 luty 2023 r.), na które przewodniczący Sikora zaprosił, najlepiej wraz z drużynami (w rozgrywkach halowych wystarczy tylko 10 umiejących biegać pracowników).
Na zakończenie części roboczej przewodniczący SZIK przedstawił w skrócie „parametry” działalności sekcji w 2022 r., które okazały się ciekawymi informacjami ukazującymi pracę sekcji z innej perspektywy.
W drugiej części spotkania goście zabierali głos i składali życzenia: szczęścia, pomyślności oraz zdrowia dla wszystkich członków SZIK. Obecni byli: Henryk Gryml, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Wiesław Pełka (poprzedni przewodniczący SZIK), Marek Moczulski (przez wiele lat redagujący nasz biuletyn, obecnie na emeryturze).
Na nasze spotkanie przybył ks. Ryszard Marciniak, animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, który w swoich życzeniach przypomniał nam, że narodzone dzieciątko Jezus przynosi nadzieję i zbawienie dla wszystkich ludzi na świecie. Życzył nam wszystkim błogosławieństwa Bożego i nastania pokoju na Ukrainie i na całym świecie ogarniętym tak licznymi konfliktami.
„Bóg się rodzi, moc truchleje Pan niebiosów obnażony’’ zaintonował ks. Marciniak a członkowie Rady kolędowali wraz z nim.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści