Nie igrajcie z bezpieczeństwem!

Title
Przejdź do treści

Nie igrajcie z bezpieczeństwem!

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 8 Lipiec 2024
W ostatnich tygodniach eksperci od optymalizacji z Centrali PLK wymyślają chore pomysły narzucając je zakładom. Dotyczą one głównie ograniczenia ilości zwrotniczych, a tym co zostaną, dodania obowiązków (oględziny dwa razy większej ilości rozjazdów często na większym obszarze z koniecznością przemieszczania się samochodem lub pociągiem albo pieszo). Pomysły dotyczą także zmiany systemu czasu pracy z 12 godzinowej zmiany roboczej na 10 albo 8 – godzinową.
Do Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” wpłynęło już kilka interwencji w tej sprawie. Czekamy na następne, które także przekażemy Centrali PLK.
Genezą problemu jest szukanie na siłę rezerw w zatrudnieniu w inżynierii ruchu, ograniczenie kosztów pracy i zmniejszenie ilości wypracowywanych godzin nadliczbowych. Chcą to zrobić kosztem ludzi stąd konieczne działania wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec takich działań Zarządu PLK.
Jedną z form wyrażenia protestu było pismo skierowane do Prezesa PLK dotyczące właśnie poruszanego problemu. W końcowym fragmencie pisma czytamy:
„Optymalizacja zatrudnienia, czyli dostosowanie pracowników do „aktualnych potrzeb” i efektywności operacyjnej nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa. Należy bezwzględnie pamiętać że nagłe i nieprzemyślane decyzje optymalizacyjne wprowadzane na sieci PLK nie mogą odbywać się kosztem przestrzegania zasad i procedur bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
Kolejny raz zwracamy uwagę, że nadmierne obciążenie obowiązkami, narzucanymi na dyżurnych ruchu, ma się nijak do wciąż deklarowanej budowy kultury bezpieczeństwa, skutkuje chronicznym przemęczeniem i stanowi czynnik demotywujący do wzmożonego wysiłku. Niesie to za sobą potęgujące się ryzyko błędu i spowodowania wypadku, co godzi w fundamentalną zasadę nadrzędności bezpieczeństwa”.
Zachęcam do przeczytania pełnej treści pisma.
2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści