Marcowe spotkanie Rady SZIK

Title
Przejdź do treści

Marcowe spotkanie Rady SZIK

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Piotr Pazera · 1 Marzec 2023
W dniu 1 marca 2023 r. zebrali się członkowie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).
Na początku obrad przewodniczący Henryk Sikora przekazał informację z działalności Prezydium SZIK i przygotowywanych postulatach oraz wystąpień w sprawie wzrostu wysokości kwoty posiłków profilaktycznych, wzrostu wynagrodzeń pracowników PLK, zatrudnienia i sytuacji w PKP Energetyka (SZIK w tej sprawie przyjęła na styczniowym zebraniu Rady swoje stanowisko).
Następnie Grzegorz Radomski przekazał zebranym informację z zebrania Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy, której głównym punktem było rozliczenie budżetu za 2022 r. oraz zaplanowanie budżetu na rok 2023. Omówiono również organizację obchodów rocznicy strajku Lubelskich Kolejarzy w lipcu 2023 r.
W następnym punkcie zebrania Piotr Pazera przedstawił rozliczenie finansowe II Halowego Turnieju Piłki Nożnej o puchar SZIK (odbył się w Łowiczu), które zostało przyjęte bez uwag w formie uchwały Rady.
W dalszej części obrad członkowie Rady przyjęli uchwały w sprawie: realizacji planu budżetowego za 2022 r, planu budżetowego SZIK na 2023 r. oraz terminu i miejsca zebrania sprawozdawczo-wyborczego delegatów SZIK (siedziba PLK, 27 kwietnia br.).
Przewodniczący SZIK przedstawił informacje o sytuacji finansowej PLK i spółek zależnych, wykonaniu planu inwestycyjnego za 2022 r., stanu zatrudnienia oraz funduszu wynagrodzeń (wykonanie w ur. i plan na br.).
Przewodniczący Henryk Sikora poinformował o zmianach w kodeksie pracy, które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia br. dotyczących kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej.
Do prowadzenia kontroli trzeźwości będą upoważnieni wyznaczeni pracownicy jednostek organizacyjnych. W sprawie pracy zdalnej na szczeblu zakładów dyrektorzy będą zawierać porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w danym zakładzie.
Biuro Spraw Pracowniczych Centrali Spółki zorganizowało szkolenia dla kierowników jednostek organizacyjnych PLK oraz przygotowało przeprowadzenie wdrożenia nowych zapisów.
Jednym z punktów zebrania było omówienie działalności informacyjnej SZIK skierowanej do komisji zakładowych i członków NSZZ „Solidarność”. Zwrócono uwagę na tworzenie i przekaz informacji i jej lepszą jakość na stronie internetowej, mediach społecznościowych (FB) i w Biuletynie „Solidarność w Peelka”.
Została przypomniana nowa oferta skierowana do zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Umożliwia ona zamieszczenie przygotowanych przez KZ informacji do biuletynu „Solidarność w Peelka” (np. celów, zasad organizacyjnych, osiągnięć, historii komisji, coś ca Was wyróżnia, itp.). Jej celem jest umożliwienie organizacją związkowym wypowiedzi i prezentacji swoich działań i inicjatyw na łamach biuletynu oraz finansowe wsparcie jego wydania. Niestety omawiany temat nie spotkał się z żadnym komentarzem albo opinią.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści