Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców

Title
Przejdź do treści

Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Roman Kowalski · 6 Czerwiec 2023
W dniach 5-6 czerwca odbył się XVIII Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców (KST) NSZZ „Solidarność”. Sekretariat jest strukturą branżową NSZZ „Solidarność", która obok organizacji zakładowych i regionów posiada osobowość prawną.
W Sekretariacie Transportowców zrzeszonych jest sześć krajowych sekcji działających w branży transportowej:
  • Krajowa Sekcja Kolejarzy,
  • Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków,
  • Krajowa Sekcja Portów Morskich,
  • Krajowa Sekcja Przedsiębiorstw Zaplecza Kolei,
  • Krajowa Sekcja Drogownictwa i Transportu Drogowego,
  • Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej.
I to delegaci z tych sekcji zjechali do Bolesławca k. Wieruszowa, aby wybrać nowe władze na kadencję 2023-2028.
Kongres otworzył Henryk Grymel, dotychczasowy przewodniczący KST, który przywitał wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości w osobach: przewodniczącego KK Piotra Dudy, zastępcy przewodniczącego KK Bogdana Kubiaka (wieloletni przewodniczący Sekretariatu w poprzednich kadencjach), przewodniczącego Regionu Wielkopolska Południowa Bernarda Niemca, a także gości z ETF (Europejskiej Federacji Transportowców) Livii Szper (Sekretarz Generalny) z Włoch i Josefa Maurera (odpowiedzialny w ETF za transport w Europie środkowo-wschodniej) z Czech oraz przedstawicieli Departamentu Drogownictwa w Ministerstwie Infrastruktury.
Do delegatów przemówił Ksiądz kanonik Karol Galewski, przypominając słowa księdza Józefa Tischnera: ,,Autentyczna solidarność – jest solidarnością sumień”. I prosił Ducha Świętego o natchnienie dla delegatów.
Po zakończeniu przywitań Henryk Grymel zaproponował na prowadzącego zebranie Henryka Sikorę, który poprowadził obrady Kongresu zgodnie z przyjętym porządkiem. Najważniejszym punktem były wybory nowych władz począwszy od przewodniczącego.
Na tę funkcję zostało zgłoszonych dwóch kandydatów: Zdzisław Jasiński wywodzący się z Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej oraz Wiesław Natanek z Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich.
Po prezentacji kandydatów przystąpiono do głosowania, w wyniku którego nowym przewodniczącym został Zdzisław Jasiński otrzymując 60 głosów a jego kontrkandydat Wiesław Natanek 7 głosów. Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy. Kolejnym punktem były wybory Rady Sekretariatu oraz Komisji Rewizyjnej. Wszystkim nowo wybranym członkom gratulujemy.
Po głosowaniach głos zabrał Przewodniczący Piotr Duda przybliżając zebranym sprawy i zadania, którymi żyje związek, czyli emerytury stażowe, płaca minimalna, ochrona prawna działaczy związkowych czy też zwiększenie kwoty, którą można odliczyć z tytułu płacenia składek związkowych.
Po przeprowadzeniu kolejnych głosowań i przyjęciu zgłoszonych uchwał kolega Henryk Sikora podziękował wszystkim delegatom i pogratulował nowo wybranym kończąc XVIII Kongres Sekretariatu Transportowców.
W drugim dniu obradowała Rada KST, której głównym celem był wybór Prezydium. Przewodniczący Zdzisław Jasiński zgłosił kandydatury określając równoczesne ich związkowe funkcje.
Do Prezydium zostali wybrani: Andrzej Kościk – zastępca przewodniczącego (Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków), Henryk Sikora – zastępca przewodniczącego (Krajowa Sekcja Kolejarzy – KSK), Henryk Grymel – skarbnik, Zbigniew Kowalski – sekretarz oraz członkowie: Mieczysław Cykman, Roman Kowalski, Piotr Pazera (wszyscy KSK), Maciej Kłosiński, Gerard Skroński i Marek Szymczak.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści