Jest podwyżka!

Title
Przejdź do treści

Jest podwyżka!

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 18 Maj 2023
18 maja 2023 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Spółki pod przewodnictwem Pana Ireneusza Merchel, prezesa PLK ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PLK.
Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Sikora, Piotr Pazera i Roman Kowalski.
Na początku spotkania Zarząd przedstawił dane statystyczne dotyczące sytuacji wynagrodzeń w PLK w odniesieniu do inflacji i średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Było to wprowadzenie do wymiany danych finansowych i argumentów strony związkowej przemawiających za podwyżką wynagrodzeń.
W rozmowach Zarząd wrócił do kwot wyjściowych prezentowanych na poprzednim spotkaniu tj. podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 580 zł od 1 czerwca br.
Obie strony wyraziły chęć porozumienia i ustępstw, czego ostatecznym efektem było podpisanie podwyżki w wysokości 640 zł, w wynagrodzeniu zasadniczym, średnio na pracownika PLK wynagradzanego z ZUZP od 1 czerwca br.
Porozumienie zawiera kilka punktów, m. in. mówiących o podwyżce, która nie może być mniejsza niż 300 zł, oraz wyższa niż 900 zł (chyba, że dyrektor zakładu uzasadni wyższą kwotę) oraz o pracownikach wyłączonych z podwyżki, karanych i konieczności uzgodnień zasad wdrożenia podwyżki ze związkami zawodowymi w zakładach pracy.
Rozdział środków finansowych na podwyżkę ma nastąpić do 14 dni po przekazaniu ich do jednostek organizacyjnych Spółki (jest jeszcze czas aby się przygotować do tej podwyżki).
Musimy dołożyć wszelkich starań, aby rozdział podwyżki w zakładach odbył się w sposób transparentny, dotyczył głównie osób najbardziej zaangażowanych w pracę, związkowców i wszystkich tych utożsamiających się ze Spółką i jej celami.
Pamiętajmy, że pracownicy oceniać nas będą, nie przez pryzmat największej w historii PLK podwyżki, tylko poprzez kwotę, która ostatecznie podwyższy jego wynagrodzenie.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści