Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10,8)

Title
Przejdź do treści

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mt 10,8)

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 5 Lipiec 2024
„Solidarność” organizuje różne akcje związane z realizacją swoich zadań statutowych. Swoją aktywność, związek prowadzi w wielu obszarach. Jednak nic się nie dzieje samo. Aby móc działać potrzebni są właściwi ludzie, którzy dadzą przykład i bezinteresownie podejmą trud organizacyjnej pracy dla dobra wspólnego.
Jednym z aktywności związku są akcje pomocowe i charytatywne. Do takich należą także akcje krwiodawstwa, gdzie związkowcy mogą oddać krew, dzieląc się w ten sposób z innymi, którzy tej krwi potrzebują. Ma to miejsce w sposób zorganizowany i cykliczny w ramach działalności klubów honorowych dawców krwi oraz spontaniczny na specjalnie zorganizowanych akcjach.
4 lipca 2023 r. w zabytkowym szybie „Regis” kopalni soli w Wieliczce została zorganizowana przez miejscową „Solidarność” akcja oddawania krwi. Biorą w niej udział związkowcy z różnych branż.
W tym roku kolejarzy reprezentowały osoby z PNUIK, ZLK Kraków i PKP Telkol. Akcje te odbywają się każdego roku w lipcu i grudniu.
Kolejowa „Solidarność” w Małopolsce (RSK) od wielu lat zachęca pracowników kolei do oddawania krwi. Nie chodzi o „zawodowców” (chociaż są mile widziani), ale przede wszystkim o osoby, które mogą oddać krew doraźnie, spontanicznie uczestnicząc w akcjach.
„Solidarność” zawsze wspierała i propagowała oddawanie krwi jako sposób dzielenia się z potrzebującymi i bezinteresowną pomoc innym - „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści