Wybory w Ostrowie Wlkp.

Title
Przejdź do treści

Wybory w Ostrowie Wlkp.

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Roman Zybała · 9 Marzec 2023
W dniu 9 marca w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się Zebranie Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” działającej w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.
Zebranie otworzył przewodniczący Roman Zybała, który przywitał wszystkich przybyłych delegatów oraz zaproszonych gości. Wśród nich byli: Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, Wiesław Pełka, były przewodniczący SZIK, Bernard Niemiec, przewodniczący Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”, a także pan Krzysztof Włodarczyk, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. wraz z zastępcą dyrektora  ds. eksploatacji, panią Emilią Jasińską.
Dalej obrady poprowadził przewodniczący zebrania Sławomir Płonka, który procedował dalsze punkty porządku zebrania.
Po odczytaniu sprawozdania komisji wyborczej i stwierdzeniu prawomocności zebrania delegaci przystąpili do wyborów. W pierwszej kolejności dokonano wyboru przewodniczącego Komisji Zakładowej na kadencję 2023-2028, którym został ponownie Roman Zybała.
Następnie delegaci dokonali wyboru: Komisji Zakładowej (17 członków), Komisji Rewizyjnej (5 członków), Delegatów na WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy (wybrani zostali: Roman Zybała, Zdzisław Jasiński, Łukasz Starczewski), Delegatów na WZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej (wybrano: Romana Zybałę, Zdzisława Jasińskiego i Łukasza Starczewskiego) oraz Delegatów na WZD Regionu Wielkopolska Południowa.
Podczas przerw w głosowaniach  spowodowanych liczeniem głosów przez komisję skrutacyjną, głos zabrali zaproszeni goście.
Na koniec zebrania głos zabrał nowo wybrany przewodniczący Roman Zybała, który podziękował delegatom za okazane zaufanie, po czym przewodniczący zebrania Sławomir Płonka zakończył Zebranie Delegatów.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści