„Solidarność” z ZLK Szczecin obradowała w Darłówku

Title
Przejdź do treści

„Solidarność” z ZLK Szczecin obradowała w Darłówku

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Dorota Szewczyk · 26 Marzec 2023
W dniach 25-26 marca 2023 r., odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Szczecinie.
Wszystkich uczestników zebrania, a przede wszystkim zaproszonych gości w osobach: Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej, Grzegorz Radomski, przewodniczący Komisji Zakładowej w ZLK Bydgoszcz, Jacek Krzemiński, dyrektor ZLK Szczecin, naczelników sekcji: Mirosław Rudzik, ISE Szczecinek, Krzysztof Nieszporek, ISE Świnoujście, Janusz Kozioł, ISE Koszalin, przywitał Adam Ratyński, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.
Po wprowadzeniu sztandaru i uczczeniu minutą ciszy zmarłych kolegów w kadencji 2018-2023, przystąpiono do obrad. Wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta, komisję skrutacyjną do głosowań tajnych i jawnych. Przedstawiono sprawozdania z działalności Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej.
Najważniejszym punktem zebrania był wybór przewodniczącego Komisji Zakładowej. Delegaci na nową kadencję 2023-2028, ponownie obdarzyli zaufaniem dotychczasowego przewodniczącego Adama Ratyńskiego.
Przewodniczący podziękował wszystkim delegatom, oraz gościom za przybycie i okazane mu zaufanie. Następnie przystąpiono do tajnych głosowań, w których zostali wybrani delegaci do: Komisji Zakładowej (18 osób), Komisji Rewizyjnej (3 osoby), na WZD Zarządu Regionu „Pobrzeże” Koszalin (7 osób), do Krajowej Sekcji Kolejarzy (2 osoby) oraz Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej (2 osoby).
Po obiedzie wznowiono obrady, gdzie zabrał głos przewodniczący Henryk Sikora omawiając trwające rozmowy na temat wzrostu płac w naszej Spółce, poprawienia warunków oraz bezpieczeństwa pracy dla wszystkich zespołów pracowniczych, a także dodatkowych nagród, które z oszczędności wypłaciła PLK w grudniu 2022 r. Poinformował również, że „Solidarność” gotowa jest do dalszych rozmów z Zarządem PLK ws. podwyżek wynagrodzeń.
Głos zabrał również Dyrektor Jacek Krzemiński, omawiając sytuację Zakładu, tegoroczne inwestycje. Było również całkiem sporo pytań od delegatów na tematy np. poprawienia bezpieczeństwa pracy, przyznawanych premii.
Swój czas na wypowiedź miał również Grzegorz Radomski, który opowiadał o Klubie Honorowych Dawców Krwi w ZLK Bydgoszcz. Nie obyło się również bez pytań do naczelników sekcji.
Po owocnych rozmowach, wyprowadzono sztandar. Przewodniczący Adam Ratyński jeszcze raz podziękował delegatom i gościom za przybycie. Obiecał również, że swoją funkcję będzie sprawował godnie, z troską o nas, czyli członków Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści