„Solidarność” w ZLK Nowy Sącz po wyborach

Title
Przejdź do treści

„Solidarność” w ZLK Nowy Sącz po wyborach

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Marek Basta · 15 Marzec 2023
Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu odbyło się 15.03.2023 r. Z ramienia Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wybory nadzorował Krzysztof Kotowicz (zastępca przewodniczącego Regionu). W zebraniu dział wzięli zaproszeni goście: pan dyrektor Włodzimierz Zembol, zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych pan Andrzej Oleksy, oraz członek Rady Nadzorczej PLK, a jednocześnie przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryk Sikora.
Ze względu na inne terminowe spotkania, goście zabrali głos na początku zebrania. Dyrektor Zembol mówił o sytuacji w zakładzie, spotkaniach ze związkami zawodowymi ws. porozumienia dotyczącego pracy zdalnej oraz o planowanym objeździe Prezesa PLK po wybranych liniach na terenie zakładu. Przewodniczący SZIK omówił najważniejsze obszary działalności SZIK takie jak: poprawa warunków pracy i wzrost wynagrodzenia pracowników PLK. Przypomniał co w ubiegłym roku udało się zrealizować informując także o postulatach, które związek przedstawił w ostatnich tygodniach do Zarządu Spółki. W dyskusji poruszono także sprawy dalszego funkcjonowania zakładu i rozwoju związku.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Krzysztofa Kotowicza, który po stwierdzeniu prawomocności zebrania przystąpił do realizacji następnych punktów obrad.
Podjęto uchwały dotyczące działalności Komisji Zakładowej w nowej kadencji (m.in. ilość członków KZ i KR, powołanie Prezydium). Na funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej zgłoszonych zostało dwóch kandydatów.
Ostatecznie przewodniczącym komisji został wybrany Roman Piotrowski. Któremu pomagać będzie nowo wybrana komisja w składzie: Marek Basta, Jakub Barzyczak, Jarosław Błachut, Artur Jung, Tomasz Kalamaszek, Marek Kostrzewa, Adam Gzela, Małgorzata Marcinek, Beata Marszałek, Andrzej Michalak, Małgorzata Motyka, Barbara Wojna, Maria Maślanka, Maria Sobol i Elżbieta Śpiewak. W skład komisji rewizyjnej weszli: Jan Palki, Zbigniew Świętek, Wiesław Totoś i Robert Gorczowski.
Delegatami na:
  • ZD Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej w Warszawie zostali wybrani Roman Piotrowski i Marek Basta,
  • ZD Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolskim zostali wybrani Roman Piotrowski, Jakub Barzyczak, Małgorzata Motyka i Maria Sobol,
  • ZD Regionu Małopolskiego wybrany został Roman Piotrowski i Jan Palki.
Na zakończenie podziękowano dotychczasowemu przewodniczącemu komisji Markowi Baczyńskiemu oraz członkom KZ, którzy odeszli na emeryturę za pracę w minionej kadencji. Po zrealizowaniu programu zebrania wyborczego prowadzący obrady Krzysztof Kotowicz, podziękował za sprawny jego przebieg i zakończył spotkanie.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści