„Solidarność” w Suchej Beskidzkiej

Title
Przejdź do treści

„Solidarność” w Suchej Beskidzkiej

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 24 Styczeń 2023
Początek kolei w Suchej Beskidzkiej datowany jest na 28 grudnia 1881 r., gdy cesarz wyraził zgodę na budowę linii kolejowej z Suchej w kierunku Oświęcimia i w drugą stronę z Czadcy przez Żywiec, jednocześnie wyznaczając rozpoczęcie działania kolei transwersalnej na rok 1882. Budowę tej państwowej kolei, nazwanej Galicyjską Koleją Transwersalną (od transwersalny, czyli poprzeczny) ukończono w ciągu dwóch lat.
To właśnie w tym mieście 25 kwietnia 1981 r. powstał pierwszy w Małopolsce sztandar NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Sucha Beskidzka. W latach 1998-2000 w Suchej miał swoją siedzibę jeden z czterech zakładów infrastruktury kolejowej powstały w wyniku zmian organizacyjnych na terenie dawnej PDOKP i wyodrębnienia w strukturach PKP Sektora Infrastruktury.
Obecnie ma tutaj swoją siedzibę Sekcja Eksploatacji (ISE) wchodząca w skład Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu. Na jej obszarze działania znajdują się linie kolejowe bądź ich fragmenty mające ważne znaczenie dla kolei w zachodniej części Małopolski i na styku z województwem Śląskim: z Krakowa przez Suchą do Chabówki i dalej do Zakopanego, z Kalwarii Lanckorony przez Wadowice do Bielska Białej oraz z Suchej Beskidzkiej do Żywca i dalej na Śląsk.
W ramach wyborów odbywających się w strukturach NSZZ „Solidarność” 24 stycznia 2023 r. w siedzibie ISE Sucha Beskidzka odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Oddziałowej działającej w Suchej.
Zostało ono zorganizowane przez Beatę Marszałek, przewodniczącą komisji. Na zebraniu obecni byli Marek Basta, zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZLK Nowy Sącz, Henryk Sikora, przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) oraz Mieczysław Bochenczak zastępca naczelnika sekcji ds. eksploatacji.
Zebranie było prowadzone bardzo sprawnie, a w zachowaniu dyscypliny pomagała przewodnicząca Marszałek. Procedury wyborcze były rzetelnie wykonywane przez prowadzących i komisję skrutacyjną. W przerwach głos zabierał m. in. przewodniczący SZIK, który obszernie informował o tym czym zajmowała się sekcja w ciągu ubiegłego roku, prezentując postulaty, które zostały zrealizowane. Zostały również przekazane plany działań, którymi w pierwszej kolejności powinien zająć się związek.
Przewodniczący pogratulował zebranym, że należą do najlepszego, najbardziej efektywnie działającego związku, który robi dla ludzi najwięcej. Przypomniał, że w 2009 r. zakładu w Nowym Sączu miało już nie być (ówczesne plany Zarządu PLK o łączeniu niektórych zakładów) i dzięki „Solidarności” został obroniony dając nadal pracę jego pracownikom i realizując zadania, w tym te inwestycyjne szczególnie w ostatnich latach. Nie zabrakło także odpowiedzi na pytania i dyskusji mi. in na temat ZUZP, emerytur stażowych i pomostowych.
Wybrano nowego przewodniczącego Komisji Oddziałowej (było dwóch kandydatów), którym został Jakub Barzyczak (dyżurny ruchu z Kalwarii Zebrzdowskiej Lanckorony), oraz (z pośród dziesięciu kandydatów) ośmiu delegatów na zebranie zakładowe.
Budującym wnioskiem z zebrania jest m. in. obecność wielu młodych ludzi, którzy swoją aktywnością i zainteresowaniem wnosili wiele ożywienia do dyskusji oraz doskonała frekwencja (45 osób uprawnionych do głosowania), o której w innych zakładach można tylko pomarzyć.
Aż się chce być na takich zebraniach, na których widać, że ten związek żyje i wciąż jest potrzebny nawet tym pracownikom, którzy z koleją związali się od niedawna.
Należy pamiętać o wielu osiągnięciach w związkowej pracy w strukturach „Solidarności” (m.in. w RSK) i zaangażowaniu w sprawy pracowników dotychczasowej przewodniczącej Beaty Marszałek, która w najbliższych latach ma swoje plany. To powód do podziękowania i uznania.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści