„Solidarność” jest gotowa do rozmów

Title
Przejdź do treści

„Solidarność” jest gotowa do rozmów

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 11 Maj 2023
Najbliższe rozmowy Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) z Sekcją Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) i innymi związkami zawodowymi  działającymi w PLK, zaplanowano na najbliższy czwartek 18 maja w warszawskiej siedzibie Spółki.
Jest to już drugie oficjalne spotkanie stron poświęcone podwyżce wynagrodzeń. Pierwsze odbyło się 12 kwietnia br. i nie przyniosło porozumienia. Spółka zaproponowała od 1 czerwca br. podwyżkę w kwocie 520 zł do wynagrodzenia zasadniczego (plus pochodne). W trakcie rozmów, kwota ta została zwiększona do ok. 600 zł.
SZIK i pozostałe związki zawodowe nie przyjęły takiej wysokości, uważając, że podwyżka powinna być wyższa.
Podwyżka dla pracowników PLK w 2023 r. to dla „Solidarności” najważniejszy postulat kilkakrotnie artykułowany do Zarządu PLK w różnej formie. Jej wysokość była także omawiana na Zebraniu Delegatów SZIK 25 kwietnia br. i Radzie SZIK 11 maja br. Związkowcy jasno stawiają sprawę, określając minimalną podwyżkę na planowane rozmowy. SZIK chce podpisać porozumienie płacowe obowiązujące od 1 czerwca br., ale najważniejsza jest wysokość podwyżki.
Związkowcy podkreślili, że w razie braku porozumienia nie wykluczają organizacji pikiety przed siedzibą PLK lub Ministerstwem Infrastruktury.


2023. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści