Kolejarz funkcjonariuszem publicznym

Title
Przejdź do treści

Kolejarz funkcjonariuszem publicznym

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"
Opublikowane według Henryk Sikora · 31 Maj 2023
W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił, a 23 maja 2023 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która nadaje ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym (tj. podczas pełnienia obowiązków służbowych), a tym samym zwiększa bezpieczeństwo i ochronę pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
- maszynista,
- prowadzący pojazdy kolejowe,
- dyżurny ruchu,
- nastawniczy,
- zwrotniczy,
- kierownik pociągu,
- ustawiacz,
- manewrowy,
- rewident taboru,
- automatyk,
- toromistrz,
- dróżnik przejazdowy,
- konduktor,
pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku wchodzący w skład obsady pociągu.
Przedmiotowa nowelizacja, przyniesie oczekiwany skutek pod warunkiem dotarcia do społeczeństwa, szczególnie do osób korzystających z usług kolei (chociaż nie tylko, gdyż zagrożenie napaścią na dróżnika przejazdowego jest ze strony kierowcy i pieszego) z informacją o ochronie kolejarzy.
Ustawa ma charakter prewencyjny i ważnym jest aby w świadomości społecznej zaistniał fakt konsekwencji wynikających z naruszenia nietykalności cielesnej lub czynnej napaści na kolejarza jako osoby o statusie funkcjonariusza publicznego w czasie pracy (art. 222 i 223 ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny).
Ustawa zacznie obowiązywać od 9 czerwca 2023 r. Jest elementem trwającego procesu „przywracania godności kolejarza”, o którym obejmując przed kilkoma laty urząd, mówił Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury.
To przede wszystkim realizowane na wielką skalę programy rządowe służące rozwojowi kolei (zarówno te obejmujące infrastrukturę liniową, ale także dworcową) i zwiększające dostępność społeczeństwa do kolei (np. program przystankowy i przywracanie do ruchu zlikwidowanych przed raty przez rząd PO-PSL linii kolejowych) inwestycje w nowoczesny tabor oraz dążenie do coraz lepszych wynagrodzeń (np. coroczna podwyżka w PLK) i budowanie atrakcyjności pracy na kolei.


2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści