Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność"

Title
Przejdź do treści
14 lipca 2024 r. w Lublinie odbyły się obchody 44 rocznicy strajku lubelskich kolejarzy. Zapoczątkowała je Msza św. koncelebrowana przez ks. biskupa, duszpasterzy kolejarzy i środowisk pracowniczych w kościele pw. Serca Pana Jezusa.

Galeria
W związku z wypowiedziami kolejowych decydentów (tak, tak, sprawa nie jest definitywnie zamknięta!) dotyczącymi dalszego funkcjonowania spółek zależnych z Grupy PKP Polskie Linie Kolejowe (Dolkom Wrocław, PPM-T Gdańsk, PNUIK Kraków, DOM Poznań), z których wynika, że spółki te miałyby wykonywać tylko roboty utrzymaniowe a nie startować w przetargach na roboty inwestycyjne, Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ ,,Solidarność” wyraziła swoje zdanie. Związek uważa, że udział w procesach inwestycyjnych spółek z Grupy PLK jest pod każdym względem dobrym rozwiązaniem. Taki stan rzeczy jest przede wszystkim w interesie PLK.
W ostatnich tygodniach eksperci od optymalizacji z Centrali PLK wymyślają chore pomysły narzucając je zakładom. Dotyczą one głównie ograniczenia ilości zwrotniczych, a tym co zostaną, dodania obowiązków (oględziny dwa razy większej ilości rozjazdów często na większym obszarze z koniecznością przemieszczania się samochodem lub pociągiem albo pieszo). Pomysły dotyczą także zmiany systemu czasu pracy z 12 godzinowej zmiany roboczej na 10 albo 8 – godzinową.


W dniu 06.07.2024 r. odbył się spływ kajakowy organizowany przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Łodzi.
Po przybyciu na miejsce zbiórki w Restarzewie uczestnicy zostali podzieleni na „załogowe pary”, z których jedna osoba musiała umieć pływać. Omówiony również przebieg spływu i zagrożenia dla jego uczestników.

Galeria
Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PLK w połowie br. Prezes Zarządu wydał decyzję, z której wynikają wysokości wypłaty dwóch świadczeń pieniężnych zapisanych w Zakładowym Układzie Zborowym Pracy dla pracowników PLK.
Decyzja stanowi, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za 2023 r. w PLK stanowiące podstawę wymiaru nagród pieniężnych dla pracowników wyróżnionych odznaczeniami państwowymi lub odznakami honorowymi oraz nagród pieniężnych z okazji Święta Kolejarza wypłacanym pracownikom PLK wynosi 8 153,93 zł.
„Solidarność” organizuje różne akcje związane z realizacją swoich zadań statutowych. Swoją aktywność, związek prowadzi w wielu obszarach. Jednak nic się nie dzieje samo. Aby móc działać potrzebni są właściwi ludzie, którzy dadzą przykład i bezinteresownie podejmą trud organizacyjnej pracy dla dobra wspólnego.
Od 1 lipca 2024 r. wzrosła płaca minimalna. Zgodnie z rozporządzeniem z 2023 r. wydanym jeszcze przez poprzedni rząd, wzrost ten nastąpił już po raz drugi w tym roku. Z kwoty 4242 zł w styczniu 2024 r. płaca minimalna wzrosła do 4300 zł, co oznacza wzrost o 700 zł w stosunku do kwoty z ubiegłego roku (01.07.2023 r. płaca minimalna wynosiła 3600 zł), czyli o 19,4%.
Jest to realizacja postulatu NSZZ „Solidarność” przyjętego przez Radę Dialogu Społecznego.
Co to oznacza dla pracowników PLK?
Film z III turnieju piłki nożnej o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ
3 lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Lublinie. Obrady prowadził Marek Górny, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Galeria
Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” zorganizowało pobyt na terenie działalności Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu.

Galeria
25 czerwca 2024 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
To ostatnie przedwakacyjne obrady na, których głównymi tematami były sprawy kadrowe, pracownicze i decyzje dotyczące bieżącej działalności sekcji.

Galeria
W dniu 19 czerwca 2024 r. z inicjatywy Sekcji Zawodowej Grupy PKP Cargo oraz Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyła się pikieta przed siedzibą spółki PKP CARGO S.A. w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17. Została ona zorganizowana w celu wyrażenia swojego niezadowolenia wobec działań obecnego p.o. Zarządu spółki prowadzącego do upadłości wszystkich spółek z Grupy PKP Cargo, a co za tym idzie masowych zwolnień pracowników.

Galeria
15 czerwca 2024 roku bocznica kolejowa Pfleiderer S.A. w Wieruszowie wypełniła się rodzinami, pasjonatami kolei i dobrej zabawy, którzy w wesołej atmosferze stanęli w szranki w VIII Mistrzostwach Polski w Wyścigach Drezyn Ręcznych pod patronatem Marszałka województwa łódzkiego.

Galeria
13 czerwca 2024 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (28 maja 2024 r.).
Sekcja Zawodowa Grupy PKP Cargo przekazała, że 19 czerwca w godzinach 11–13 przed siedzibą państwowego przewoźnika w Warszawie przy ul. Grójeckiej 17 odbędzie się pikieta protestacyjna.

„Razem wyraźmy swój sprzeciw”

„Jedna czwarta załogi na bruk. Zwolnienia w kolejnej fabryce w Polsce”, „Zapadła decyzja. Wielki zakład opon do likwidacji”, „Amerykanie zamykają fabrykę na Pomorzu. 140 osób bez pracy”, „ABB zamyka fabrykę pod Łodzią. Pracę straci 400 osób”, „Infosys Poland zwalnia prawie 200 osób”, „Przez zwolnienia grupowe prawie cała załoga straci pracę. Kobietom proponowano prace w budowlance” – tego rodzaju informacje pojawiają się już praktycznie każdego dnia w gazetach, w internetowych serwisach informacyjnych lub „biją po oczach” na żółtych paskach informacyjnych kanałów telewizyjnych.
Trudno tego nie dostrzec, ale obecnie w Polsce ma miejsce wiele masowych zwolnień pracowników w różnych sektorach gospodarki. Powodem takiego stanu rzeczy jest wzrost kosztów prowadzenia działalności, wzrost kosztów pracy, wzrost kosztów materiałów i surowców, spowolnienie gospodarcze, cyfryzacja i automatyzacja oraz spadek zamówień – wszystko to wymusza na polskich firmach cięcie kosztów, co przekłada się na decyzje albo o redukcji zatrudnienia, albo wręcz o likwidacji zakładów pracy.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej po raz kolejny udowodniła, że „chcieć to móc”, a sport jest doskonałą okazją do integracji i promocji zdrowego stylu życia kolejarzy. W dniu 07.06.2024 r., na obiektach Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli, odbył się III Turniej Piłki Nożnej, w którym wzięli udział pracownicy związani z infrastrukturą kolejową z całego kraju.
Turniej ten, jest już tradycją w kalendarzu wydarzeń sekcji. Jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności piłkarskich, ale również do integracji środowiska kolejowego.

Galeria

Wyniki III Turnieju o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” rozegranego w dniu 7 czerwca 2024 r. w Zduńskiej Woli.
W turnieju wzięło udział 8 drużyn, reprezentujących kolejowe zakłady pracy.

28 maja 2024 r.
W siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, na comiesięcznym posiedzeniu obradowała Rada Nadzorcza PLK. Poprzedziło je spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się głównie sprawozdaniami finansowymi Grupy Kapitałowej PLK za rok 2023 wypracowując rekomendacje ich przyjęcia przez Radę.
Od 10 maja 2024 r. trwa akcja NSZZ „Solidarność” polegająca na zbieraniu podpisów poparcia dla inicjatywy przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, w którym Polacy odpowiedzą na pytanie:
„Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie, zawartej w europejskim Zielonym Ładzie?”
Akcja zbierania podpisów prowadzona jest przez wszystkie struktury związku. Osoby chcące poprzeć idee referendum, mogą to zrobić m.in. w komisjach zakładowych NSZZ „Solidarność”, w swoim zakładzie.

Galeria
22 maja 2024 r. w siedzibie PLK odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk ze zawiązkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla pracowników PLK w sprawie podwyżki wynagrodzeń w bieżącym roku.
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” i pozostałe związki zawodowe podpisały porozumienie na mocy, którego od 1 lipca br. nastąpi wzrost wynagrodzeń w PLK.

15 maja 2024 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło sie trzecie spotkanie prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk (wraz z zespołem) ze zawiązkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PLK. Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Sikora, przewodniczący SZIK oraz zastępcy Roman Kowalski i Zdzisław Jasiński.
Ponad 200 tysięcy ludzi protestowało 10 maja na ulicach stolicy przeciwko ,,Zielonemu Ładowi’’ wymyślonemu w Brukseli. W demonstracji zorganizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, udział wzięli pracownicy i rolnicy z całej Polski.
W manifestacji uczestniczyli także członkowie naszych zakładowych organizacji związkowych zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, a w szczególności widoczni byli przedstawiciele z Łodzi, Sosnowca, Ostrowa Wielkopolskiego, Tarnowskich Gór oraz Krakowa.

Galeria
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność” wystąpił z pismem do Piotra Malepszaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury wyrażając w nim zaniepokojenie wypowiedziami medialnymi o przekazaniu inwestycji kolejowych z Polskich Linii Kolejowych do spółki Centralny Port Komunikacyjny.
W piśmie znalazły się argumenty, które pokazują jak dużym błędem byłoby przekazanie inwestycji liniowych z PLK do CPK.


6 maja 2024 r. odbyło się nadzwyczajne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Częstochowie.
Faktycznie nadzwyczajne, gdyż to przecież ani połowa kadencji i czas do zebrań sprawozdawczych, ani wymóg wynikający z przepisów wewnątrzzwiązkowych. A jednak w Częstochowie najwyższa władza (bo taką jest zebranie delegatów) spotkała się by dokonać wyborów uzupełniających.

Galeria
26 i 29 kwietnia 2024 r.
W związku z dużą ilością punktów w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz koniecznością wnikliwego omówienia kilku spraw, Rada obradowała w dniach 26 i 29.04.2024 r. W pierwszym dniu obrad odbyło się także spotkanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, który zajmował się oceną sprawozdań finansowych PLK za rok 2023 rekomendując je Radzie.
Zielony Ład to ideologia wymyślona przez środowiska lewackie, które pod hasłami ochrony Ziemi stała się priorytetem dla rządzących Unią  Europejską. Idą za tym wiele, wręcz patologicznych regulacji prawnych, zakazów bądź nakazów. Wszystko to fundamentalnie zmierza do ograniczenia, a w perspektywie utratę suwerenności przez Polskę (... to ma być terytorium w UE zamieszkałe przez ludność narodowości polskiej!).

W dniu 24 kwietnia 2024 r. odbyło się zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” z udziałem Piotra Wyborskiego, prezesa PLK.
Dyskusja dotyczyła najważniejszych spraw, którymi zajmuje się PLK. Była także okazją do wyrażenia zdania „Solidarności” w sprawach zgłaszanych przez pracowników: wzrostu wynagrodzeń, stabilnych miejsc pracy i zatrudnienia.
Ponadto jedną z najważniejszych spraw, którymi zajmowała się Rada było przyjęcie Uchwały zawierającej postulaty mające poprawić sytuację finansową pracowników i warunki pracy w naszej spółce. Adresatem ich jest Zarząd PLK.

Galeria
17 kwietnia 2024 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się drugie spotkanie prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk (wraz z zespołem) ze zawiązkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PLK.
Od początku swego istnienia „Wolna Droga” była głosem wolnego, obywatelskiego społeczeństwa, które po latach komunistycznego zniewolenia, głośno przemówiło w Sierpniu 1980 r. Tworzyli ja ludzie „Solidarności”, którzy brali udział w historii powstania niezależnego ruchu związkowego, dokumentując wydarzenia często będąc ich naocznymi świadkami.
W czasach komunistycznej propagandy i wszechobecnej cenzury kluczową rolę w tworzonych strukturach NSZZ „Solidarność odgrywała prasa niezależna, przekazująca pracownikom prawdziwe informacje.
NSZZ "Solidarność" zorganizuje demonstrację, 10 maja 2024 r. w Warszawie. Żądamy ogólnokrajowego referendum w sprawie Zielonego Ładu.
(…). Chcemy też powtórzyć to, co robiliśmy już w 2012 roku, też za rządu pana premiera Donalda Tuska, czyli ogólnokrajowe referendum, tym razem w sprawie tzw. Zielonego Ładu. Chcemy spytać o tę politykę Polaków (…), bo przecież te „zielone” dyrektywy dosięgną każdego obywatela – mówił Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Zespół roboczy ds. emerytur pomostowych przy Radzie Dialogu Społecznego został reaktywowany (ostatnie spotkanie w dniu 07.03.2024 r.). W związku z tym Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej zwróciła się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z przypomnieniem naszego wniosku o rozszerzenie wykazu stanowisk w załączniku nr 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych o prace wykonywane w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tj.:
  • prace wykonywane na stanowisku monter nawierzchni,
  • prace wykonywane na stanowisku automatyk,
  • prace na stanowisku dróżnik przejazdowy.
W dniu 3 kwietnia 2024 r. w Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej MOZ NSZZ „Solidarność”, które prowadził przewodniczący Leszek Szatkowski. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” Henryk Sikora, przewodniczący SZIK oraz Piotr Pazera, zastępca przewodniczącego.

Galeria
Poseł Łukasz Kmita (były wojewoda małopolski), a obecnie kandydat PiS na prezydenta Krakowa i Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego, kandydat PiS do sejmiku, byli gośćmi zebrania Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim.
Obydwaj kandydaci w zbliżających się wyborach są popierani przez małopolską „Solidarność”. Aktywność związku na poziomie regionalnym jest bardzo ważna, szczególnie w trakcie kampanii wyborczej do wyborów samorządowych.
Organizowanie i finansowanie transportu kolejowego jest jednym z zadań samorządu województwa. Dlatego ważnym jest kto będzie odpowiadał za kolej w województwie.
27 marca 2024 r. w siedzibie PLK odbyło się spotkanie Prezesa Piotra Wyborskiego, dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Centrali PLK Magdaleny Jończyk (wraz z zespołem) ze związkami zawodowymi, sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PLK (ZUZP).
Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) reprezentowali: Henryk Sikora (przewodniczący SZIK), Zdzisław Jasiński i Roman Kowalski (zastępcy przewodniczącego SZIK).
26 marca 2024 r. Rada Nadzorcza powołała sześciu członków Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Postępowanie na wybór sześciu Członków Zarządu PLK Rada Nadzorcza wszczęła 21 lutego 2024 r. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu:
Michała Gila na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji, Małgorzaty Kuczewskiej-Łaski na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych, Krzysztofa Waszkiewicza na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Marcina Mochockiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji, Macieja Kaczorka na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju, Piotra Kubickiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. transformacji cyfrowej.
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów przeniesiono nadzór właścicielski nad spółką PKP S.A. z Ministerstwa Aktywów Państwowych do Ministra właściwego ds. Transportu, czyli do Ministerstwa Infrastruktury.
Celem zmian było przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu uprawnień związanych z wykonywaniem w imieniu Skarbu Państwa praw z akcji i udziałów w PKP S.A. z siedzibą w Warszawie.
Jednym z tematów, którym w ostatnim czasie zajmowało się Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” była konsultacja poprawek jakie PLK ma zamiar wprowadzić do instrukcji Ir-1 oraz Ir-2 (dotyczy pracy na posterunkach nastawczych). Przypomnijmy, że instrukcja Ir-1 o prowadzeniu ruchu pociągów określa zasady i sposoby prowadzenia ruchu pociągów na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i jest jedną z najważniejszych w Spółce.
15 marca br. Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Wyborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Postępowanie na wybór Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Rada Nadzorcza wszczęła 15 lutego br. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Piotra Wyborskiego.
W dniu 12.03.2024 r w siedzibie sekcji odbyło się kolejne zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”. Program obrad obejmował najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się związek oraz część informacyjną dotyczącą sytuacji w PLK.

Galeria
6 marca 2024 r. przed budynkami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Sejmu protestowali rolnicy, myśliwi, pszczelarze, przetwórcy spożywczy wspomagani przez NSZZ „Solidarność”. Trwające od kilku tygodni protesty rolnicze m. in. przeciwko „Zielonemu Ładowi” są także w interesie nas, zwykłych ludzi emitujących CO2, robiących codzienne zakupy, używających prąd, gaz oraz kupujących najróżniejsze usługi i korzystających z różnych rodzajów transportu (to wszystko „opakowano” w tzw. spalanie paliw kopalnych).
O przebiegu manifestacji, a właściwie jej zakończeniu powiedziano i napisano (wraz filmami i zdjęciami) wiele.

Galeria
Dziesiątki tysięcy rolników i pracowników leśnych protestowały 6 marca w Warszawie przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Demonstracja została zorganizowana wspólnie przez NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych przy wsparciu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
W demonstracji uczestniczyli również przedstawiciele Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, organizacji zrzeszonych w KSK NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele organizacji z sektora gospodarki leśnej, górnictwa, hutnictwa, a także innych gałęzi przemysłu i branż.

Galeria
5 marca 2024 r.
Rada Nadzorcza PLK obradowała w dniach 15 i 21 lutego 2024 r. Głównym sprawami, którymi Rada się zajmowała były procedury związane rozpoczęciem postępowań kwalifikacyjnych na Prezesa i sześciu członków Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
W poniedziałek 4 marca 2024 r. w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy odbyło się spotkanie mające na celu świętowanie 200 wydania oraz 20-tych urodzin biuletynu informacyjnego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej „NSZZ Solidarność w PEELKA”.
Jubileusz był okazją do spotkania osób, które biuletyn wymyśliły oraz doprowadziły do jego powstania tych, które opiekowały się nim przez wiele lat jego wydawania oraz tych, na których odpowiedzialność za jego kontynuację spoczywa obecnie.

Galeria
Film z III halowego turnieju piłki nożnej o
Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność"
Obradująca 26 lutego 2024 r. Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ ,,Solidarność” dyskutowała na temat wzrostu wynagrodzeń w 2024 r. dla pracowników PLK. W efekcie tego zostało przyjęte stanowisko adresowane do Zarządu PLK.

 
W środę 6 marca 2024 r. o godzinie 11:00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie rozpocznie się ogólnopolska manifestacja zaplanowana przez międzyzwiązkowy sztab protestacyjny NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Piotr Duda przypomniał, że 22 lutego Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę, w której poparła protesty rolnicze przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi, nie tylko biernie, ale „że będziemy je wspierać w sposób czynny”.
Na twardo wchodzimy w te protesty, ustaliliśmy, że 6 marca do protestu w Warszawie dołącza związek zawodowy Solidarność – ten pracowniczy. Powołaliśmy też wspólny sztab protestacyjny, na którym będziemy ustalać i przygotowywać kolejne nasze akcje protestacyjne, bo na 6 marca się to nie skończy. Im bliżej wyborów do Europarlamentu, tym politycy bardziej będą skłonni, by usiąść i z nami rozmawiać, aby faktycznie tę zarazę jaką jest Zielony Ład wrzucić głęboko do kosza– stwierdził przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto państwowe upamiętniające członków antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia polskiego, corocznie obchodzone jest 1 marca. Święto polskich patriotów, którzy mieli zostać przeklęci i zapomniani, a mimo to pamięć o nich jest wciąż żywa.
Rada Nadzorcza PLK ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki. Zainteresowane osoby mogą składać dokumenty do 4 marca 2024 r. w siedzibie spółki.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi 5 marca, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne, zostaną przeprowadzone do 18 marca.
To jest niesamowite! Mamy dwusetny numer biuletynu „NSZZ Solidarność w Peelka”, który od dwudziestu lat wydaje Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”.
To podwójny jubileusz, 200 numerów przez 20 lat. Piękna historia biuletynu, który udokumentował najważniejsze wydarzenia dotyczące pracowników, w tym wszelkie zmiany w strukturze organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) i działania związku o jak najlepsze warunki pracy i płacy.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024 r. ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 6 246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6 445,71 zł.
Zatem odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) rośnie.
W dniu 31 stycznia 2024 r. z inicjatywy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” (KSK) w Ministerstwie Infrastruktury doszło do spotkania przedstawicieli KSK z Podsekretarzem stanu Piotrem Malepszakiem (wiceminister odpowiedzialny w MI za kolej).
„Solidarność” reprezentowali przewodniczący: Zdzisław Jasiński (Krajowy Sekretariat Transportowców), Henryk Grymel (KSK), Jan Majder (Sekcja Zawodowa Grupy PKP Cargo) i Henryk Sikora (Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej).
Rada Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” w dniu 14 grudnia 2023 r. przyjęła stanowisko ws. sytuacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wypowiedziała się w nim w najważniejszych sprawach dotyczący pracowników PLK. Obejmowało ono pięć priorytetowych zagadnień:
1. ZUZP wraz z wynikającymi z niego porozumieniami.
2. Wynagrodzenia (coroczny wzrost wynagrodzeń).
3. Zatrudnienie i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.
4. Spółki Grupy PKP PLK S.A.
5. Inwestycje i efektywna realizacja programów rządowych.
Stanowisko zostało przesłane do Dariusza Klimczaka Ministra Infrastruktury z prośbą o wzięcie go pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
W dniu 19 lutego 2024 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury pismo będące odpowiedzią na nasze stanowisko.
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
Z inicjatywy Ministra Infrastruktury, pełniącego nadzór właścicielski nad PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 15 lutego 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie PLK. Odwołało na nim 4 dotychczasowych członków Rady Nadzorczej PLK (w tym przewodniczącego) i powołało w ich miejsce: Jakuba Majewskiego (na funkcję przewodniczącego Rady), Piotra Wyborskiego, Macieja Kaczorka i Piotra Kubickiego (na członków Rady).
W dniach 8-9 lutego 2024 r. odbyło się sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w PKP PLK S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie. Zebranie rozpoczął Mariusz Pilichowski przewodniczący Komisji Zakładowej, który przywitał wszystkich uczestników w tym zaproszonych gości: Tomasza Zaborowskiego - przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego, Ireneusza Dynowskiego - przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Henryka Sikorę – przewodniczącego Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej, Członka Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W dniu 8 lutego 2024 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Obywatelski projekt ustawy o emeryturach stażowych trzy lata temu opracowała „Solidarność”. Pod projektem podpisało się wtedy 235 tys. osób. Projekt zakłada wprowadzenie do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
7 luty 2024 r.
Rada Nadzorcza PLK spotkała się na comiesięcznym posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (8 stycznia 2024 r.).
W dniu 2 lutego 2024 r. w hali OSIR w Łowiczu rozegrano trzecią edycję halowego turnieju piłki nożnej o puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność" (SZIK). Turniej odbył się pod patronatem Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Partnerami wydarzenia były spółki z Grupy PLK: PNUiK Kraków, Dolkom Wrocław, ZRK-DOM Poznań. Głównym celem tego wydarzenia było propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród pracowników kolei oraz integracja środowiska kolejowego.

Galeria


Wyniki III Halowego Turnieju o Puchar Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność" rozegranego w dniu 2 lutego 2024 r. w  hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu. W turnieju wzięło udział 15 drużyn reprezentujących jednostki organizacyjne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i spółki z Grupy PLK.

W dniu 24.01.2024 r. obradowało Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu. W obradach wzięli także udział zaproszeni goście: przewodniczący Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK) i członek Rady Nadzorczej w PLK Henryk Sikora, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz oraz Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Włodzimierz Zembol.

Galeria
Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące wskazania wysokości podstawy do wyliczenia nagrody jubileuszowej (pkt 3 Załącznika nr 12 do ZUZP) dla pracowników z odpowiednim stażem pracy dają Prezesowi Zarządu uprawnienie do wydania stosownej Decyzji.
Na jej podstawie średnie wynagrodzenie zasadnicze z IV kwartału 2023 r. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiące podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej w 2024 r., wynosi 4 332,70 zł.
13 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie opłatkowe kolejarzy z ks. Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Pierwszą część uroczystości stanowiła Msza św. w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich, której przewodniczył ks. Grzegorz Szewczyk, duszpasterz kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej.

Galeria
Początek roku to tradycyjnie czas na nowe cele i stare rozliczenia. Nowe cele i założenia to ten fajny element, takie nowe otwarcie, pełne optymizmu i wiary w realizację. Jednak, aby te cele miały realną możliwość na spełnienie warto wcześniej podsumować mijający rok, sprawdzić co się udało, a co może jednak mniej. Połączyć fakty i poszukać być może innych rozwiązań lub lepszych dróg. Zgodnie z powyższym będzie to artykuł z podsumowaniem działalności Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ “Solidarność” w roku 2023.
11 stycznia 2024 r. w Warszawie odbył się Protest Wolnych Polaków. Środowiska patriotyczne wyraziły w ten sposób sprzeciw wobec bezprawnym działaniom rządu Donalda Tuska – w tym siłowego przejęcia mediów publicznych i osadzenia w więzieniu ułaskawionych przez prezydenta Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Galeria
Przełom roku to doskonały czas na podsumowania, gdzie mówi się o osiągnięciach oraz o planach umiejscawiając w nich kierunki działań, wydarzenia a nawet daty, które stają się wyznacznikiem. Każda profesjonalnie działająca organizacja musi mieć swój plan działania.

Galeria
W dniu 9 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Rady Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” (SZIK).
Przewodniczący SZIK Henryk Sikora przedstawił aktualną sytuację w PLK nazywając ją „nową”. Zapewne wszyscy czytelnicy tego artykułu zauważyli, że po wyborach parlamentarnych mamy nowego Ministra Infrastruktury Pana Dariusza Klimczaka. Nominowany został również Sekretarz Stanu Pan Piotr Malepszak odpowiadający za transport kolejowy, powołany na wiceministra infrastruktury.

Galeria
8 stycznia 2024 r.
Posiedzenie Rady Nadzorczej PLK zostało zwołane na dzień 8 stycznia 2024 r. Odbyło się ono w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Uczestniczyli w nim dotychczasowi członkowie Rady i Zarządu PLK.
Obrady rozpoczęły sprawy proceduralne, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady (14 grudnia 2023 r.).
Straż Ochrony Kolei to jednostka organizacyjna wchodząca w skład PKP Polskie Linie Kolejowe. Cieszy się ona powszechnym uznaniem i szacunkiem. Jest pozytywnie postrzegana przez podróżnych oraz, co ważne, także przez jej pracowników.
Sprawy pracownicze stale monitorowane są przez zakładową „Solidarność”, która jest największym związkiem zawodowym w SOK.

2024. Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność". © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści